Kirurgian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Kirurgian osasto vastaa lääketieteellisen tiedekunnan kirurgisesta perusopetuksesta. Opetusta annetaan yleis- ja gastroenterologisessa kirurgiassa, ortopediassa ja traumatologiassa, käsikirurgiassa, sydän- ja rintaelinkirurgiassa, verisuonikirurgiassa, plastiikkakirurgiassa, urologiassa sekä fysiatriassa. Kirurgian osastolla on vilkas tutkimustoiminta ja se vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta kirurgian alalla.

Kirurgian osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Meilahden, Töölön, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Kolmiosairaalassa. Kirurgian osastolla on myös saumaton yhteistyö HUS:n kanssa, jolla on oman sairaanhoitopiirinsä hoitovastuun ohella valtakunnallinen hoitovastuu transplantaatiokirurgiassa. Myös plastiikkakirurgialla on valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä, kuten vaikeat palovammat, huuli- ja suulakihalkiot, kraniofakiaalikirurgia sekä sukupuolten korjausleikkaukset.

Kirurgian osaston ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksen kouluttajana.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. Kirurgian osastolla on mahdollista suorittaa syventävät opinnot sekä tutkimusprojekteina että opintoprojekteina. Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on alku väitöskirjan tekemiseen.

Syventävät opinnot opintoprojektimuodossa on yhden lukukauden kestävä kokonaisuus, jossa kerrataan ja käydään läpi eri kirurgian osa-alueita. Molempiin vaihtoehtoihin kuuluu kirjallinen opinnäyte.

Kirurgian osastolla on vahvat tutkimusperinteet. Kaikilla erikoisaloilla on aktiivista tutkimustoimintaa. Vuosittain klinikan nimissä julkaistaan  keskimäärin 400 lääketieteellistä julkaisua, joista valtaosa on julkaistu korkea tasoisissa kassainvälisissä julkaisusarjoissa.

Suurin osa tutkimuksesta tehdään tutkimusryhmissä väitöskirjaan tähtäävissä projekteissa. Tutkimusryhmien tutkijakoulutukseen voi hakeutua jo perusopintojen aikana. Tutkijakoulutus on hyvä pohja tutkijanuran lisäksi myös lääkärin ammatissa tai muissa työtehtävissä yhteiskunnan tai elinkeinoelämän palveluksessa. Perustutkimusta suoritetaan valtaosin HY Biomedicumin tiloissa. Soveltava kliininen tutkimus tehdään pääosin yliopistosairaalassa.

Jos olet kiinnostunut tutkimuksen teosta yleisesti, ota yhteyttä tutkimustoiminnan koordinaattoriin tai suoraan tutkimushankkeiden yhdyshenkilöihin.

Julkaisut

Tieteellisestä jatkokoulutuksesta kirurgian eri osa-alueilla vastaavat kunkin oppialan koulutuksen vastuuhenkilöt.

  • Gastroenterologinen kirurgia
  • Ortopedia ja traumatologia
  • Käsikirurgia
  • Plastiikkakirurgia
  • Suu- ja leukakirurgia
  • Sydän- ja rintaelinkirurgia
  • Urologia
  • Verisuonikirurgia
  • Yleiskirurgia

Joh­ta­ja

professori Pauli Puolakkainen
pauli.puolakkainen@hus.fi

Varajohtaja

professori Caj Haglund
caj.haglund@helsinki.fi

Koulutuksen vastuuhenkilöt

Gastroenterologinen kirurgia
Prof. Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Palvelukeskus
Stenbäckinkatu 9A, PL 440
000290 HUS
puh: 050 427 1410

Ortopedia ja traumatologia
Prof. Ilkka Kiviranta, ilkka.kiviranta@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Töölön sairaala
Topeliuksenkatu 5, PL 266
000290 HUS
puh. 050 427 1807

Käsikirurgia
Dos. Nina Lindfors, nina.c.lindfors@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Töölön sairaala
Topeliuksenkatu 5, PL 266
000290 HUS
puh: 050 427 0845 

Plastiikkakirurgia
Prof. Erkki Tukiainen, erkki.tukiainen@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Töölön sairaala
Topeliuksenkatu 5, PL 266
00029 HUS
puh: 050 427 1823

HYKS, Sydän- ja keuhkokeskus
Prof. Karl Lemström, karl.lemstrom@hus.fi
KLL, Kirurginen osasto, Meilahden tornisairaala
Haartmaninkatu 4, PL 340
000290 HUS
puh: 050 427 2411 

Urologia
Prof. Kimmo Taari, kimmo.taari@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Meilahden tornisairaala
Haartmaninkatu 4, PL 340
000290 HUS
puh: 050 427 0041

Yleiskirurgia
Prof. Caj Haglund, caj.haglund@hus.fi
KLL, Kirurgian osasto, Palvelukeskus
Stenbäckinkatu 9A, PL 440
000290 HUS
puh: 050 427 1280