Fysiologian osasto

Fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi fysiologiaan liittyvää peruskoulutusta annetaan englanninkielellä TRANSMED-opintoihin liittyen. Fysiologian oppiaine osallistuu myös lääke- ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden pakollisten vapaavalintaisten opintojen järjestämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

Fysiologian oppiaineessa toimivissa tutkimusryhmissä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja erityisesti neurotieteen sekä metabolian ja endokrinologian alalta.

Fysiologian oppiaineessa ei tällä hetkellä anneta erikoislääkärikoulutusta.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Fysiologian oppiaineeseen liittyvien tutkimusryhmien tieteellinen tutkimustyö painottuu tällä hetkellä pääosin joko neurofysiologiaan tai metaboliaan ja endokrinologiaan.

Julkaisut