Öppna universitetet: Filosofi

En del av studierna på kandidat- och masterprogrammet i filosofi vid Helsingfors universitet erbjuds som öppna universitetsstudier till alla som är intresserade av ämnet.

Syftet med filosofistudier är att introducera studenten i mänskligt tänkande och kunskap om det, att ge systematisk information om filosofi som en självständig disciplin och dess specialområden samt att öva filosofisk analys och argumentation.

Filosofi fokuserar på de mest grundläggande frågorna. Vad kan vi veta och hur? Vad är verklighetens struktur? Kan vi studera det enbart genom vetenskaperna, eller behöver vi också ett rent förnuft? Är våra moraliska begrepp baserade på världen, eller projicerar vi dem där själva? Hur är ett bra samhälle? Kan vårt medvetande förklaras rent av fysiken?

Genom att studera filosofi får du, om inte definitiva svar, åtminstone möjlighet och en systematisk metod att studera sådana frågor.

Studier i filosofi

Vid Öppna universitetet kan du läsa grund- och ämnesstudier i filosofi. Under läsåret 2023-2024 organiseras de som gemensam undervisning med filosofie kandidatprogrammet, det vill säga öppna universitetsstudenter deltar i samma undervisning som examensstudenter. Samlärargrupper har ett begränsat antal deltagare och undervisning kan även ske dagtid. Vissa av kurserna kan också tas som examinarium-tentamen.

Se okcså kurser i filosofi på finska.

Grundstudier i filosofi Vid öppna universitetet kan du studera grundstudier i filosofi som enskilda kurser eller genomföra alla kurser som ingår i grundstudier 30 sp. Anmäl dig till vare kurs var för sig.
Ämnesstudier i filosofi Vid öppna universitetet kan du studera ämnesstudier i filosofi som enskilda kurser. Anmäl dig till vare kurs var för sig.
Grundstudier i filosofi Vid öppna universitetet kan du studera grundstudier i filosofi som enskilda kurser. Anmäl dig till vare kurs var för sig.
Ämnesstudier i filosofi Vid öppna universitetet kan du studera ämnesstudier i filosofi som enskilda kurser. Anmäl dig till vare kurs var för sig.
Motsvarigheter

Om du genomför dina studier enligt den tidigare undervisningsplanen eller om du har genomfört studier som är äldre än detta, kolla in instruktionerna för ditt eget utbildningsprogram nedan för motsvarigheter för studier. 

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen