Öppna universitetet: De fysikaliska vetenskaperna

En del av studierna i kandidatprogrammet i fysik erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

De fysikaliska vetenskaperna studerar naturen, krafterna och mekanismerna i verkligheten som omger oss på alla skalor - från de minsta elementära partiklarna till hela universums skala.

Av studieinriktningarna som ingår i de fysikaliska vetenskaperna kan du studera fysik och astronomi vid Öppna universitetet.

 

Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet De fysikaliska vetenskaperna

Av de studieinriktningar som ingår i utbildningsprogrammet i fysik kan du studera fysik på svenska vid Öppna universitetet. Det ordnas också studier i fysik och astronomi på finska.

 

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen