Öppna universitetet: De fysikaliska vetenskaperna
En del av studierna i kandidatprogrammet i fysik erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

De fysikaliska vetenskaperna studerar naturen, krafterna och mekanismerna i verkligheten som omger oss på alla skalor - från de minsta elementära partiklarna till hela universums skala.

Av studieinriktningarna som ingår i de fysikaliska vetenskaperna kan du studera fysik och astronomi vid Öppna universitetet.

 

Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet De fysikaliska vetenskaperna

Av de studieinriktningar som ingår i utbildningsprogrammet i fysik kan du studera fysik på svenska vid Öppna universitetet. Det ordnas också studier i fysik och astronomi på finska.

 

Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen