Öppna universitetet: Juridik
En del av kurserna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Studierna i juridik ger studeranden en grundlig helhetsbild av rättsordningens innehåll, utveckling samt samhälleliga uppgifter och verkningar. I studierna får du kännedom om de viktigaste principerna inom de olika rättsområdena och lär dig att  söka pålitlig information från olika rättskällor och att lösa rättsliga problem med hjälp av dem.

Enskilda kurser i juridik

Du kan studera enskilda kurser i juridik. 

Se kurserna som har ordnats före mars 2021. 

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

På kurserna bekantar du dig med olika rättsområden och centrala principer inom juridiken. 

Straffrätt, MOOC-kurs 1.3.–31.8.2021

Straffrätt, MOOC-kurs, 6.9.2021–31.12.2021

Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen