Öppna universitetet: Juridik

En del av kurserna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Studierna i juridik ger studeranden en grundlig helhetsbild av rättsordningens innehåll, utveckling samt samhälleliga uppgifter och verkningar. I studierna får du kännedom om de viktigaste principerna inom de olika rättsområdena och lär dig att  söka pålitlig information från olika rättskällor och att lösa rättsliga problem med hjälp av dem.

Enskilda kurser i juridik

Du kan studera enskilda kurser i juridik.

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till vare kurs var för sig. 

På kurserna bekantar du dig med olika rättsområden och centrala principer inom juridiken.

Kursen ON-R220M Straffrätt ordnas som MOOC-kurs. Kurserna VON-P222 Immaterialrätt och VON-P224 Arbetsrätt ordnas som närundervisningskurser i Vasa.
 

Kurser i juridik Enskilda kurser i juridik
Kurser i juridik på finska

Se kurserna som ordnas på finska här.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen