Öppna universitetet: Historia

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i historia erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Kommer snart!

För alla kurser, besöka finska sidan

Kurser i historia på svenska

Historieprogrammet har två studieinriktningar: en finskspråkig och en svenskspråkig. Examensstrukturen är likadan för båda linjerna.

Du kan studera enskilda kurser på svenska.

Kurser i historia på svenska Följande kurser erbjuder vi på svenska:
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.