Öppna universitetet: Nordiska språk och litteraturer

En del av kurserna inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer kan du fördjupa dina kunskaper om Norden som kulturell och språklig gemenskap samtidigt som du utvecklar en gedigen sakkunskap om litteraturvetenskap eller språkvetenskap.

Studier inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Läsåret 2023-2024 kan du genomföra delar av följande studier inom magisterprogrammet.

Enskilda kurser av gemensamma studier erbjuds som öppna universitetsstudier.

 

Övriga studier läsåret 2023-2024 Enskilda kurser av övriga studier erbjuds som öppna universitetsstudier. Anmäl dig till varje kurs var för sig.