Öppna universitetet: Nordiska språk och litteraturer

En del av kurserna inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer kan du fördjupa dina kunskaper om Norden som kulturell och språklig gemenskap samtidigt som du utvecklar en gedigen sakkunskap om litteraturvetenskap eller språkvetenskap.

Studier inom magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Läsåret 2024-2025 kan du genomföra delar av följande studier inom magisterprogrammet.

Enskilda kurser erbjuds som öppna universitetsstudier.

 

Enskilda kurser erbjuds som öppna universitetsstudier.

Övriga studier läsåret 2023-2024 Enskilda kurser av övriga studier erbjuds som öppna universitetsstudier. Anmäl dig till varje kurs var för sig.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Vill du söka till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.