Öppna universitetet: Kemi

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i kemi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Kemi är en central naturvetenskap som behövs för att lösa de stora frågorna i världen!

Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft samt hälsovården kräver goda kunskaper i kemi. På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.

Enskilda kurser i kemi

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

 

Kurser i kemi På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.