Öppna universitetet: Kemi
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i kemi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Kemi är en central naturvetenskap som behövs för att lösa de stora frågorna i världen!

Bioekonomi, cirkulär ekonomi, nya energikällor, näringsproduktion, rent vatten och ren luft samt hälsovården kräver goda kunskaper i kemi. På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.

Enskilda kurser i kemi

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Se kurserna som ordnats före mars 2021.

 

Kurser i kemi På kurserna i kemi forskar man i framställning och identifiering av ämnen och i ämnenas egenskaper, struktur och reaktioner.
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.