Öppna universitetet: Pedagogik

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i pedagogik erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Pedagogik är ett allmänbildande och mångvetenskapligt läroämne. Kurserna i pedagogik ger vidgat perspektiv och fördjupade kunskaper inom fostran, utbildning, inlärning och undervisning. Inom pedagogiken fokuserar man på människans utveckling och lärande och på olika pedagogiska processer. Man behandlar bl.a. individens levnadslopp, pedagogikens samhälleliga dimensioner och organisatoriska förändrings- och utvecklingsprocesser. Inom utbildningen i pedagogik befrämjas jämställdhet och mångfald.

Studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik

Vid Öppna universitetet anordnas grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik). Dessutom ordnas en Prova på-kurs (MOOC) i pedagogik. Läs mer om kursen lägre ner på den här sidan.
På finska erbjuds studier i bland annat specialpedagogik och förskolepedagogik.

Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning Prova på-kursen är till för dig som är intresserad av pedagogik och undervisning. Om du tänkt söka in till pedagogiska studier, eller redan arbetar med undervisning i någon form, är kursen ett utmärkt tillfälle för dig att bekanta dig med de aktuella frågeställningar som präglar universitetsstudier inom pedagogik.
Prova på- kurs i småbarnspedagogik: Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken På kursen ges grundläggande kännedom om småbarnspedagogikens målsättningar och olika styrdokument som påverkar verksamheten. Studerandena bekantar sig med pedagogisk grundsyn, profession och sakkunskap för lärare inom småbarnspedagogik. Studerandena får en inblick i de pedagogiska möjligheter som daghemsmiljön erbjuder.
Prova på-kursen Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning, kompletteringsdel Kompletteringsdel för dem som genomfört Prova på-kursen Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.