Öppna universitetet: Datavetenskap

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i datavetenskap erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

I datavetenskap undersöks algoritmiska processer som beskriver och transformerar information och hur dessa processer kan automatiseras med hjälp av informationsteknik. Det datavetenskapliga forskningsfältet är brett och innehåller allt från programmering, databaser och datanät till artificiell intelligens och vetenskapliga beräkningar. Nya tillämpningsområden skapar hela tiden en mångfald nya möjligheter inom både forskningen och arbetslivet.

För alla kurser, besöka finska sidan

Kurser i datavetenskap på svenska Följande kurser erbjuder vi på svenska:
Andra MOOC-kurser på svenska Följande kurser erbjuder vi på svenska:
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.