Öppna universitetet: Finskugriska och nordiska språk och litteraturer

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Är du intresserad av språk och litteratur? Drömmer du om att bli lärare, redaktör, informatör, författare, kritiker, litteraturforskare eller översättare? Är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig?

På kurserna i nordiska språk får du lära dig att skriva korrekt och slagkraftigt, att analysera diskussioner samt olika aspekter av det svenska språket, och du får fördjupa dig i språkets betydelse för människan och samhället.

På kurserna i nordisk litteratur bekantar du dig med framförallt svensk och finlandssvensk, men också dansk, norsk och isländsk litteratur. Du får fördjupa dig i centrala verk inom den nordiska litteraturen och bekanta dig med olika perioder och stilar samt med allmänna kultur- och idéhistoriska tendenser.

Studieinriktningarna inom de finskugriska och nordiska språken och litteraturerna

Vid Öppna universitetet anordnas kurser inom nordiska språk och nordisk litteratur. På finska erbjuds kurser i inhemsk litteratur, finska språket och kurser i romani och romsk kultur.

Gemensamma studier Enskilda kurser av gemensamma studier erbjuds som öppna universitetsstudier
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Vill du söka till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.