Öppna Uni: Finskugriska och nordiska språk och litteraturer
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Är du intresserad av språk och litteratur? Drömmer du om att bli lärare, redaktör, informatör, författare, kritiker, litteraturforskare eller översättare? Är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig?

På kurserna i nordiska språk får du lära dig att skriva korrekt och slagkraftigt, att analysera diskussioner samt olika aspekter av det svenska språket, och du får fördjupa dig i språkets betydelse för människan och samhället.

På kurserna i nordisk litteratur bekantar du dig med framförallt svensk och finlandssvensk, men också dansk, norsk och isländsk litteratur. Du får fördjupa dig i centrala verk inom den nordiska litteraturen och bekanta dig med olika perioder och stilar samt med allmänna kultur- och idéhistoriska tendenser.

Studieinriktningarna inom de finskugriska och nordiska språken och litteraturerna

Vid Öppna universitetet anordnas kurser inom nordiska språk och nordisk litteratur. På finska erbjuds kurser i inhemsk litteratur, finska språket och kurser i romani och romsk kultur.

Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.