Öppna universitetet: Studentens digitalkompetens

Studier hör till de allmänna studierna och är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

Det rekommenderas att man genomförs studieavsnittet så fort som möjligt i början av studierna.

Lär dig grunderna i datoranvändning, bekanta dig med Helsingfors universitets digitala lärmiljö och de program som behövs för universitetsstudier, lär dig informationsökning och bekanta dig med datasäkerhet och dataskydd.

Lär bearbetning och framställning av data: Målsättning är att du vet vilka verktyg (program) som du ska använda för dina olika arbeten och att du behärskar grundprinciperna för hur verktygen används. Du ska också veta hur man överför information från ett program till ett annat.

 

 

Studentens digitalkompetens studier

Du studerar självständigt med hjälp av studieavsnittets Moodle webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester). Efter studierna avlägger du ett prov som nättentamen i Moodle.

Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp. Studieavsnittet hör till de allmänna studierna och är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

Studentens digitalkompetens:  fördjupare studier 1 sp. Studieavsnittet hör till de allmänna studierna och är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande förutom i några utbildningsprogram I Kumpula och Meilahti.

 

Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp. Studieavsnittet hör till de allmänna studierna och är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.
Lär dig grunderna i datoranvändning, bekanta dig med Helsingfors universitets digitala lärmiljö och de program som behövs för universitetsstudier, lär dig informationsökning och bekanta dig med datasäkerhet och dataskydd.

 

Kurser Studentens digitalkompetens: orientation 2 sp

Studentens digitalkompetens:  fördjupare studier 1 sp. Studieavsnittet hör till de allmänna studierna och är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande förutom i några utbildningsprogram i Kumpula och Meilahti.

Inom följande utbildningsprogram genomförs en egen kurs inom ramen för programmet i stället för DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier.

  • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap eller MAT20016 Latex-kurs
  • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper: MAT20016 Latex-kurs
  • Kandidatprogrammet i kemi: KEK405 Kemistens digitala färdigheter
  • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: MFK-418 Ämneslärarens digitala verktyg I
  • Kandidatprogrammet i datavetenskap: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap
  • Ba​​chelor of Science: Chemistry, mathematics and statistics and physics study tracks: MAT20016;
    Computer and data science study track: TKT500031

  • Medicin och odontologi: DIGI-300M Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – medicin (1 sp)

Lär bearbetning och framställning av data: Målsättning är att du vet vilka verktyg (program) som du ska använda för dina olika arbeten och att du behärskar grundprinciperna för hur verktygen används. Du ska också veta hur man överför information från ett program till ett annat.

 

Kurser Studentens digitalkompetens: fördjupare studier 1 sp
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Du kanske är intresserad