Öppna universitet: Livsmedelsvetenskaper

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Världen förändras och medborgarnas medvetenhet och krav på matens och näringens ekologiska och etiska natur växer. Nya teknologier och mattrender skapar också möjligheter för livsmedelsindustrin och med dem kommer det att finnas en efterfrågan på kunskap inom livsmedelsvetenskap i framtiden.

Studier i livsmedelsvetenskaper

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Kost 1.0 MOOC Kost 1.0 MOOC är en prova på-kurs i Livsmedelsvetenskaper. Den är en del av studierna i Livsmedelsvetenskaper (2 sp) och passar för alla som är intresserade av ämnet och området.
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Vill du söka till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.