Öppna Universitetsstudier enligt utbildningsprogram
Vid öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram inom tio olika vetenskapsområden. Det finns inga åldersgränser eller krav på grundutbildning för studierna, och de börjar året om.

På denna sida hittar du studieutbudet för öppna universitetsstudier enligt utbildningsprogram. Studier enligt kandidatprogrammen är studier i det första skedet av universitetsexamen (kandidatexamen) och studier enligt magisterprogrammen är studier i det andra skedet (magisterexamen). 

I studier enligt kandidaturprogrammen kan man vanligen delta utan förhandskunskaper inom branschen. I magisterskedet behövs vanligen tidigare studier eller kunskaper inom samma eller närliggande vetenskapsområde. På kurssidan för varje kurs anges eventuella krav på förhandskunskaper.

Under våren 2021 införs en sökfunktion för utbildning som täcker Helsingfors universitets kursutbud, allt från kandidatprogrammen till doktorsprogrammen och till kurser inom det kontinuerliga lärandet. Innan den nya funktionen publiceras kan du söka enskilda kurser i studietjänsten.

Enligt utbildningsprogram
Du kanske också är intresserad av
Börja studera

Bekanta dig med anmälningsanvisningarna och studiepraxisen. 

 

Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier