Öppna Universitetsstudier enligt utbildningsprogram

Vid öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram inom tio olika vetenskapsområden. Studierna börjar året om.

På denna sida hittar du det aktuella studieutbudet för öppna universitetsstudier enligt utbildningsprogram. 

Studier enligt kandidatprogrammen är studier i det första skedet av universitetsexamen (kandidatexamen). I de kan man vanligen delta utan förhandskunskaper inom branschen.

Studier enligt magisterprogrammen är studier i det andra skedet (magisterexamen). I magisterskedet behövs vanligen tidigare studier eller kunskaper inom samma eller närliggande vetenskapsområde. På kurssidan för varje kurs anges eventuella krav på förhandskunskaper.

Du kanske också är intresserad av
Börja studera

Bekanta dig med anmälningsanvisningarna och studiepraxisen. 

 

Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier