Öppna universitetet: Biologi

En del av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Biologin undersöker den levande naturen. Forskningsresultaten tillämpas bland annat inom hälsovård och medicin, hållbar användning av naturresurser, för att förstå orsakerna till miljöproblem och hitta lösningar på dem.

I biologistudierna fördjupar du dig i livet på dess olika nivåer: från molekyler och celler till organismer och ekosystem.

Biologi, grundstudier

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Kurser som ingår i grundstudier Utbudet av kurser varierar från år till år
Kurser som ingår i ämnestudier Utbudet av kurser varierar från år till år
Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen