Öppna universitetet: Biologi
En del av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi erbjuds som öppna universitetsstudier för alla som är intresserade av ämnet.

Biologin undersöker den levande naturen. Forskningsresultaten tillämpas bland annat inom hälsovård och medicin, hållbar användning av naturresurser, för att förstå orsakerna till miljöproblem och hitta lösningar på dem. I biologistudierna fördjupar du dig i livet på dess olika nivåer: från molekyler och celler till organismer och ekosystem.

Biologi, grundstudier

Du kan studera enskilda kurser som passar dig inom studieutbudet.

Se kurserna som ordnats före mars 2021
 

Kurser som ingår i grundstudier Utbudet av kurser varierar från år till år
Kurser som ingår i ämnestudier Utbudet av kurser varierar från år till år
Anvisningar för studier

Du hittar viktig information om dina studier i Instruktioner för studerande.
Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta avoin-student@helsinki.fi

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen