Kasvatus ja koulutus

Etsitkö haastateltavaa koulutus- tai kasvatusaiheesta? Tutustu Helsingin yliopiston asiantuntijoihin.

Maria Ahlholm: Suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien ”vastaanotto”, monikielisyys
Hannele Cantell: globaalikasvatus, vastuullisuus, kestävä kehitys ja opetus
Kai Hakkarainen: motivaatio ja oppiminen, ryhmässä oppiminen
Gunilla Holm: koulutus ja kasvatus (ruotsinkielinen), tasa-arvo, pohjoismainen hyvinvointi
Minna Huotilainen: Aivot ja oppiminen, työhyvinvointi
Hille Janhonen-Abruquah: Kotitaloustiede, monikulttuurisuus, luovuus ja vastuullisuus kotitalousopetuksessa
Mira Kalalahti: Koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo, maahanmuuttajien koulutus, koulumarkkinat
Mirjam Kalland: varhaiskasvatus ( ruotsinkielinen), vanhemmuus
Elina Kontu: Erityiskasvatus, erityistä tukea tarvitsevat lapset
Tiina Korhonen: Uudet teknologiat, digitalisaatio, robotiikka ja koodaus koulussa, opettajien täydennyskoulutus
Sonja Kosunen: Koulutussosiologia ja -politiikka, alueellinen eriarvoistuminen, kouluvalinnat
Kristiina Kumpulainen: varhaiskasvatus, monilukutaito
Jari Lavonen: koulutusvienti, opettajankoulutus, aineenopettajakoulutus
Lasse Lipponen: varhaiskasvatus, lastentarhanopettajankoulutus, HEI Schools
Kirsti Lonka: kasvatuspsykologia, ilmiöpohjainen oppiminen, digioppiminen, suomalainen koulujärjestelmä
Erika Löfström: tutkimusetiikka, yliopistopedagogiikka, opettajankoulutus, ruotsinkielinen
Pia Mikander: Monikulttuurisuus, rasisminvastaisuus, oppikirjojen ”maailmankuva”
Nina Sajaniemi: varhaiskasvatus, stressi päiväkodissa, erityis(varhais)kasvatus, lasten tunne- ja tietoisuustaidot
Katariina Salmela-Aro: oppiminen ja motivaatio
Jari Salminen: Kasvatus- ja kouluhistoria
Patrik Scheinin: Kasvatuspsykologia, minäkäsitys ja itsetunto, koulutuksen arviointi
Anna Slotte: monikielisyys, språkmöte
Heta Tuominen: kasvatuspsykologia, motivaatio, hyvinvointi, oppiminen, tavoiteorientaatio, koulu-uupumus, perfektionismi, pitkittäistutkimus, koulutussiirtymät, oppiaineiden arvostukset, sosiodigitaalinen osallistuminen
Laura Tuohilampi: matematiikan opetus, opiskeluun innostaminen
Minna Törmänen: erityispedagogiikka, oppimisvaikeudet, matematiikka, lahjakkuus
Lotta Uusitalo-Malmivaara: Positiivinen psykologia, myötätunto, erityispedagogiikka, positiivinen cv
Jenni Vartiainen Kemian opetuksen tutkimus, lasten tiedekasvatus

MUITA: https://www.helsinki.fi/fi/kasvatustieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tutkimusyhteisot-tutkimusryhmat-ja-tutkijat/vastuulliset-tutkijat