Helsingin yliopiston tasa-arvotutkijoita
Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston tasa-arvotutkijoita.

Kristiina Brunila

 • sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteiskunta, koulutuspolitiikka, koulutus, nuorten siirtymät, tasa-arvotyö, taloudellistuminen

Anne Holli

 • sukupuoli ja politiikka, demokratia, poliittinen valmistelu,poliittiset instituutiot, tasa-arvopolitiikka 

Elina Ikävalko

 • tasa-arvosuunnittelu, yhdenvertaisuussuunnittelu, oppilaitokset, koulutus, tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki

Marjut Jyrkinen

 • työelämä, ura, johtajanaiset, johtaminen ja organisaatiot, sukupuolistunut ikäsyrjintä, intersektionaalisuus, sukupuolistunut väkivalta 

Mira Karjalainen

 • työelämä, työn rajojen hämärtyminen, organisaatiot, tunnetyö, esteettinen työ

Sonja Kosunen

 • koulutussosiologia ja -politiikka, alueellinen eriarvoistuminen, kouluvalinnat, korkeakoulututkimus, opiskelijavalinnat, eriarvoisuus, tasa-arvo

Jukka Lehtonen

 • sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus koulutuksessa ja työelämässä

Harry Lunabba

 • lapset ja nuoret, sukupuoli, pojat, maskuliinisuus, sosiaalityö ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, oppilashuolto

Liisa Nieminen

 • perus- ja ihmisoikeudet, syrjintä, positiivinen erityiskohtelu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, lisääntymistä koskeva juridiikka (abortti, hedelmöityshoidot, sijaissynnytys, äitiyslaki) 

Elina Oinas

 • sukupuoliterveys, koulutus, tiede, feminismi, Afrikka, kehitys

Elina Penttinen

 • Sukupuoli ja väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, seksualisoitu väkivalta, kansainvälinen kriisinhallinta, kokonaisvaltainen turvallisuus, globaali poliittinen talous, sukupuolen valtavirtaistaminen, sukupuolivaikutusten arviointi

Jonita Siivonen

 • Sukupuoliedustus journalistiikassa, Global Media Monitoring Project

Jan Wickman

 • maskuliinisuus ja kehollisuus, maskuliinisuuden mediarepresentaatiot, metroseksuaalisuus, miesurheilijat, sukupuolen moninaisuus, queer