Helsingin yliopiston tasa-arvotutkijoita

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston tasa-arvotutkijoita.

Kristiina Brunila: sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteiskunta, koulutuspolitiikka, koulutus, nuorten siirtymät, tasa-arvotyö, taloudellistuminen

Anne Holli: sukupuoli ja politiikka, demokratia, poliittinen valmistelu,poliittiset instituutiot, tasa-arvopolitiikka

Marjut Jyrkinen: työelämä, ura, johtajanaiset, johtaminen ja organisaatiot, sukupuolistunut ikäsyrjintä, intersektionaalisuus, sukupuolistunut väkivalta 

Mira Karjalainen: työelämä, työn rajojen hämärtyminen, organisaatiot, tunnetyö, esteettinen työ

Jukka Lehtonen: sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus koulutuksessa ja työelämässä

Harry Lunabba: lapset ja nuoret, sukupuoli, pojat, maskuliinisuus, sosiaalityö ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, oppilashuolto

Liisa Nieminen: perus- ja ihmisoikeudet, syrjintä, positiivinen erityiskohtelu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, lisääntymistä koskeva juridiikka (abortti, hedelmöityshoidot, sijaissynnytys, äitiyslaki) 

Elina Oinas: sukupuoliterveys, koulutus, tiede, feminismi, Afrikka, kehitys

Elina Penttinen: sukupuoli ja väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, seksualisoitu väkivalta, kansainvälinen kriisinhallinta, kokonaisvaltainen turvallisuus, globaali poliittinen talous, sukupuolen valtavirtaistaminen, sukupuolivaikutusten arviointi

Jonita Siivonen: sukupuoliedustus journalistiikassa, Global Media Monitoring Project

Jan Wickman: maskuliinisuus ja kehollisuus, maskuliinisuuden mediarepresentaatiot, metroseksuaalisuus, miesurheilijat, sukupuolen moninaisuus, queer