Työelämätutkijoita

Etsitkö työelämään liittyvien aiheiden tutkijoita? Tutustu Helsingin yliopiston asiantuntijoihin. Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Työhyvinvointi ja työssä oppiminen 

Minna Huotilainen: kasvatustiede, aivot, oppiminen, työhyvinvointi, työelämä, muisti 

Hannele Kerosuo: kasvatustiede, asiantuntijoiden välinen yhteistyö, oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa, sosiaalinen innovaatio 

Aura Nortomaa: työ- ja organisaatiopsykologia, työhyvinvointi, itsensä johtaminen, riittävyys, akateeminen työ, työuupumus

Sami Paavola: kasvatustiede, työelämätutkimus, digitalisaatio, etätyö, yhteisöllinen oppiminen, käytäntöjen muutos

Kari Reijula: työterveys, työlääketiede, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet, allergiset työperäiset sairaudet, sisäilmaongelmat ja terveys 

Katri Saarikivi: psykologia, empatia, luottamus verkossa, fyysiset työtilat, ajattelun laatu 

Paulus Torkki: terveydenhuollon tuotantotalous, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, liiketoimintamallit, lean 

Lotta Uusitalo: kasvatustiede, luonteenvahvuudet, vahvuuskasvatus, työhyvinvointi, positiivinen palautteenanto ja minäpystyvyys. 

Liubov Vetoshkina: kasvatustiede, psykologia, akateeminen työ, digitalisaatio, artesaanityö, työn etnografia 

Valtteri Wikström: kasvatustiede, psykologia, empatia, yhteistyö verkossa, menetelmät yhteisöllisyyden lisäämiseen, luovuus, ällistymisen tunteet ja oppiminen, tunteiden mittaaminen 

Vuorovaikutus, moninaisuus ja myötätunto työelämässä 

Marjut Jyrkinen: sukupuolentutkimus, tasa-arvo, työelämä, ura, johtajanaiset, johtaminen ja organisaatio, sukupuolistunut ikäsyrjintä, intersektionaalisuus, sukupuolistunut väkivalta  

Mira Karjalainen: sukupuolentutkimus, työelämä, työn rajojen hämärtyminen, organisaatiot, tunnetyö, esteettinen työ  

Lari Kotilainen: kielitieteet, monikielinen työelämä, vuorovaikutus, kielenoppiminen työssä 

Salla Kurhila: kielitieteet, työelämän vuorovaikutus ja monikielisyys 

Inkeri Lehtimaja: kielitieteet, monikielinen työelämä ja työelämän vuorovaikutus 

Jukka Lehtonen: sukupuolentutkimus, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus koulutuksessa ja työelämässä 

Anne Birgitta Pessi: teologia, myötätunto työelämässä/johtamisessa, inhimillinen työelämä 

Anna Seppänen: teologia, työelämän etiikka, yritysetiikka, yritysvastuu, vastuullinen sijoittaminen, yritysvapaaehtoistoiminta 

Tytti Steel: sukupuolentutkimus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ulkomaalaistaustaisten työllistyminen, yrittäjyys, mentorointi, työelämän historia, kulttuurintutkimus 

Työmarkkinat & työelämän järjestäytyminen

Ilkka Kärrylä: poliittinen historia, talouspolitiikka, työmarkkinapolitiikka, työntekijöiden osallistuminen, yritys- ja työpaikkademokratia, johtamis- ja organisaatioteoriat 

Markku Sippola: sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, työmarkkinoiden kohtaanto, työmarkkinasuhteet, työperäinen maahanmuutto, työn organisaatio, työurat 

Ville-Pekka Sorsa: sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, työeläkejärjestelmät, työmarkkinajärjestöt, moniammatillinen yhteistyö ja sen johtaminen 

Roope Uusitalo: kansantaloustiede, palkkarakenne, tuloerot, työttömyysturva, eläkkeet, koulutus ja työelämä 

Työelämä, organisaatiot, yrittäjyys ja johtaminen

Laura Haapala: sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, työn murros ja itsensätyöllistäjyys 

Jaakko Harkko: sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka, työolot, työ- ja toimintakyky, työttömyys, mielenterveys, työllistymisen tukeminen, ammatillinen kuntoutus, moniammatillinen yhteistyö

Päivi Korpisaari: viestintäoikeus, työntekijän sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus, työntekijään kohdistuva vihapuhe 

Salla Laaksonen: media- ja viestintätieteet, organisaatiot, viestintäteknologia, sosiaalinen media, analytiikka, organisaatiot julkisuudessa 

Jukka Lipponen: sosiaalipsykologia, koettu oikeudenmukaisuus, luottamus, organisaatioon samastuminen, organisaatiomuutokset, fuusiot

Niku Määttänen: taloustiede, eläkkeelle siirtyminen, työn tarjonta, työvoiman liikkuvuus 

Miira Niska: sosiaalipsykologia, yrittäjyys, yrittäjämäinen toimijuus, työllistyvyys, työelämäsiirtymät, muuttuva työ, yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimijuuden edistäminen

Antero Olakivi: sosiologia, hoivatyö, hoitotyö, lääkärit, työhyvinvointi, monimuotoisuus, siirtolaisuus, johtaminen 

Beata Segercrantz: sosiaalipsykologia, työelämä- ja organisaatiotutkimus, innovaatiot, teknologian toimeenpano, hoiva-alan organisaatiot (vanhustenhoito, lastensuojelu), organisaatiomuutokset, palvelukäyttäjien kohtaaminen, stressi ja väkivalta hoitotyössä, hoiva-alan organisaatioiden laatu

Juha Siltala: historia, talouden ja työelämän muutokset länsimaissa ja Suomessa 1945–2021; työmarkkinat ja työmarkkinasuhteet; ryhmäprosessit muutoksessa, työntekijöiden itsesäätely, tasapaino ja resilienssi 

Oskari Vähämaa: kansantaloustiede, etsintäteoria, työttömyys, ammatillinen liikkuvuus, yritysdynamiikka 

Sirpa Wrede: sosiologia, terveydenhuollon ammatit ja ammatillisuus (erit. lääkärit, kätilöt), ammatillinen autonomia, vanhuspalvelujen työ, ulkomaalaistaustaisen työvoiman asema