Lapsi- ja perhepolitiikka

Etsitkö lapsi- ja perhepolitiikan asiantuntijaa? Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. HY:n viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Valtiosääntöoikeuden ja lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Liisa Nieminen

 • perus- ja ihmisoikeudet ja potilaan asema, perheoikeus
 • puh. 050 448 2621
 • liisa.nieminen(at)helsinki.fi

Pastoraaliteologian professori Auli Vähäkangas

 • perheet, lapsettomuus
 • puh. 050 318 5464
 • auli.vahakangas(at)helsinki.fi

Sosiaalityön yliopistonlehtori Harry Lunabba

 • Sosiaalityö, sosiaalityön käytäntö, lastensuojelu, systeeminen lastensuojelu, oppilashuolto, sukupuolentutkimus
 • puh 050 416 0390
 • harry.lunabba(a)helsinki.fi

Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Mia Silfver-Kuhalampi (suomi, englanti)

 • nuorten tunne-elämän kehitys, työn ja perheen yhteensovittaminen, omaishoitajuus
 • puh. 050 5841062
 • mia.silfver(at)helsinki.fi

Sosiaalityön professori Maritta Törrönen

 • koetun hyvinvoinnin tutkimus, lastensuojelu, jälkihuolto, yhteistutkimus, vastavuoroisuuden yhteisöllinen luonne
 • puh. 050-4151627
 • maritta.l.torronen(at)helsinki.fi

Sosiaalityön yliopistonlehtori Matilda Wrede-Jäntti (suomi, ruotsi)

 • nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen (mm. nuorisotakuu)
 • puh. 0294124585
 • matilda.wrede-jantti(at)helsinki.fi