Presidentinvaalien teemojen asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka voivat kommentoida presidentinvaaleihin liittyviä teemoja.

Jari Eloranta (suomi, englanti)
Nato, sotilasmenot, hyvinvointivaltio, Venäjän talous, julkinen velka

Minna van Gerven (suomi, englanti, hollanti)
Euroopan sosiaalinen integraatio, EU:n sosiaalipolitiikka, sosiaalinen Eurooppa, hyvinvointitivaltio, sosiaalipolitiikan arvot

Janne I. Hukkinen (suomi, englanti, ruotsi, ranska)
Kestävä kehitys, monikriisien hallinta, ympäristöpolitiikka, varautuminen ympäristökriiseihin

Ari-Elmeri Hyvönen (suomi, englanti)
Kriisinsietokyky/resilienssi, disinformaatio, salaliittoteoriat

Timo Miettinen (suomi, englanti)
EU-politiikka

Elina Pekkarinen (suomi, ruotsi, englanti)
Lapsen oikeudet, asema ja hyvinvointi, lapset kansalaisina

Antti Ronkainen (suomi, englanti)
Talouspolitiikka

Eerik Soares Mantere (suomi, englanti, ranska, portugali)
Etninen tasa-arvo, kansainvälisyys, tekoäly, sosiaalinen media, identiteetti

Teivo Teivainen (suomi, espanja, englanti, portugali)
Ulkopolitiikka, ihmisoikeudet, oikeusvaltio, talouspolitiikka

Veikko Eranti (suomi, englanti)
Vaalikampanjointi – erityisesti Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjat, sosiaalinen media vaaleissa, yleiset teemat, kaupunkipolitiikka

Theodora Helimäki (suomi, englanti)
Äänestyskäyttäytyminen, äänestysaktiivisuus, vaalijärjestelmä, ehdokasasettelu, strateginen äänestäminen, tiedon käyttö äänestyspäätöksissä, ideologiat

Jenni Karimäki (suomi, englanti)
Ehdokasasettelu, presidentti-instituution ja presidentinvaalien historia, poliittiset asiakysymykset, puolueet ja ideologiat

Salla-Maaria Laaksonen (suomi, englanti)
Sosiaalinen media, vaalivaikuttaminen, somealustojen rooli, digitaalinen aktivismi

Hannu Lahtinen (suomi, englanti)
Äänestysaktiivisuus, väestöryhmien erot osallistumisessa

Eeva Luhtakallio (suomi, englanti, ranska)
Sosiaalinen media visuaalisuuden näkökulmasta, kuvien politiikka, vaalikampanjat somessa, kuvat ja sukupuoli

Emilia Palonen (suomi, englanti)
Poliittiset diskurssit ja dynamiikat, populismi

Essi Pöyry (suomi, englanti)
Politiikan markkinointi, vaalikampanjointi, sosiaalinen media

Hanna Reinikainen (suomi, englanti)
Sosiaalisen median vaikuttajien hyödyntäminen vaalikampanjoissa

Åsa von Schoultz (ruotsi, englanti)
Väljarbeteende, valdeltagande, kandidatkonkurrens, värderingar, väljarnas val av kandidat, svenskspråkiga väljare / voting behavior, turnout, candidate competition, values, voters choice of candidate, swedish speaking voters

Johanna Vuorelma (suomi, englanti)
Vaalikampanjat, poliittinen retoriikka, ulkopolitiikka, poliittiset asiakysymykset

Hanna Wass (suomi, englanti)
Ehdokasasettelu, vaalikampanjat, poliittiset asiakysymykset, äänestäjien ehdokasvalinnan perusteet, vaalihäirintä, äänestysaktiivisuus

Kati Katajisto (suomi, englanti)
Presidenttien puolisot (rooli ja merkitys) ja presidentti-instituutio historian valossa

Aura Kostiainen (suomi, englanti, ruotsi)
Presidentin entiset/historialliset valtaoikeudet, erityisesti ei-sotilaallisissa poikkeusoloissa (poikkeuslait, asetuksenantovaltuus) 

Tuomas Ojanen
Suomen perustuslaki, presidentin valtaoikeudet, kv. ihmisoikeudet ja EU-oikeus