Sote-uudistuksen asiantuntijoita

Etsitkö haastateltavaa sote-uudistuksesta? Tutustu Helsingin yliopiston asiantuntijoihin. Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. HY:n viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.
Terveyspalvelujen asiantuntijoita

Terveydenhuollon professori Kristiina Patja: terveyspalvelujärjestelmä, terveyden edistäminen, sote-palvelujärjestelmän kestävyys

Apulaisprofessori Paulus Torkki: terveydenhuollon johtaminen, ohjaus, priorisointi, vaikuttavuus, tuottavuus, palveluntuotanto

Tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa: sote-palveluiden johtaminen, verkostot ja TKI-toiminta sekä palveluintegraatio

Yliopistolehtori Riikka Lämsä: terveyspalvelujärjestelmä, lasten ja nuorten palvelut, vaikuttavien menetelmien implementointi

Vararehtori Anne Remes: lääketieteen ja terveydenhuollon koulutus ja tutkimus 

Professori Risto Renkonen: lääketieteen TKI-toiminta, HUS+HY-yhteistyö

Työterveyden professori Kari Reijula: sote-uudistus, työterveyshuollon palvelut

Professori Anu-Katriina Pesonen: terveydenhuollon yliopistokoulutus, mielenterveys, sote ja koulutusrakenteet

Tutkijatohtori Suvituulia Taponen: sote-palveluhankinnat, monituottajamalli, hankintatoimi

Terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen: terveydenhuollon lainsäädäntö, terveyspalvelujen järjestäminen, terveydenhuollon rahoitus, terveyspalvelujen saatavuus

Sosiaalipalvelujen asiantuntijoita

Yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo

Apulaisprofessori Minna Zechner: vanhushoiva, hoivapolitiikka

Sosiaalityön emeritaprofessori Mirja Satka, sosiaalialan tietoperusta, sosiaalialan ja sosiaalityön historia, sosiaalityöntekijöiden koulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö

Sosiaalityön professori Ilse Julkunen: ruotsinkielisen palvelun sote-kehittämissuunnitelmat

Sosiaalityön professori Helena Blomberg-Kroll: sosiaalityö sotessa

Sosiaalityön yliopistonlehtori Harry Lunabba: sosiaalityö, sosiaalityön käytäntö, lastensuojelu, systeeminen lastensuojelu, oppilashuolto, sukupuolentutkimus

Sosiaalityön yliopistonlehtori Aino Kääriäinen: sosiaaliturvan historia, sosiaalityön opetus, sosiaalityön asiakirjatutkimus, vanhempien ero

Valtio-opin yliopistonlehtori Hanna Wass: demokratian toteutuminen ja kansalaisten osallisuus aluehallinnossa

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa: hyvä elämä, ihmisarvo, auttaminen, etiikka, vastuu

Kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi: hyvinvointiyhteiskunta, myötätunto, auttaminen, solidaarisuus, yhteisöllisyys, kansalaisyhteiskunta, vapaaehtoistoiminta