Itämeri-asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston Itämeri-tutkijoita.

Jaanika Blomster

 • Itämeren makrolevien systematiikka ja populaatiodynamiikka
 • rakkolevä
 • viherlevät
 • Itämeren levien hyötykäyttö
 • tiede-taideyhteydet.

Ulrika Candolin

 • Behavioural ecology of coastal organisms
 • Adapting to human-induced environmental changes

David Fewer

 • sinilevien biologia ja monimuotoisuus sekä niiden vaikutus Itämeren ekosysteemeihin.

Camilla Gustafsson

 • ekologia
 • meriheinät ja muut vesikasvut
 • merten monimuotoisuus.

Heikki Hirvonen

 • uhanalaisten lohikalojen (lohi, taimen) käyttäytymisekologia ja suojelubiologia.

Kari Hyytiäinen

 • sininen talous
 • rehevöitymisen torjunta
 • Itämeren suojelun kustannukset ja hyödyt
 • skenaariot
 • integroidut mallit ja taloudellinen optimointi.

Tom Jilbert

 • eutrophication
 • deoxygenation and hypoxia
 • phosphorus and nitrogen cycling
 • sediment biogeochemistry
 • pollution.

Laura Kauppi

 • pohjaeläimet
 • vieraslajit
 • ekosysteemitoiminta
 • ympäristön pitkäaikaisseuranta.

Sakari Kuikka

 • kalastuksen säätely
 • öljyonnettomuuksien riskianalyysi.

Jyrki Lappalainen

 • kalojen kasvu ja vuosiluokkien vaihtelu Itämeressä.

Matti Leppäranta

 • Itämeren fysiikka.

Marie C. Nordström, rannikkoekologian apulaisprofessori

 • rannikkojen ekosysteemit
 • ravintoverkot
 • merien monimuotoisuus

Alf Norkko

 • merelliset ekosysteemit
 • merten monimuotoisuus
 • Tvärminnen tutkimusasema.

Joanna Norkko

 • ekologia
 • pohjaeläimet
 • Tvärminnen tutkimusasema.

Anu Näreaho

 • Parasitologia, loistutkimus
 • Itämeren särjen zoonoottiset imumadot

Janne Rintala

 • Itämeren ulappaekologia ja sen planktoneliöyhteisön rakenne ja toiminta
 • talvi- ja polaaritutkimus
 • tutkimusretket Rossin ja Weddelinmerelle Antarktikselle.

Olli Ruth

 • kaupunkivedet
 • hulevedet
 • kaupunkien merenlahdet.

Jarno Vanhatalo

 • Itämeren lajilevinneisyysmallinnus
 • kalat ja kalan poikaset.

Paula Vanninen

 • Itämereen upotetut räjähteet ja kemialliset aseet.

Anna Villnäs

 • pohjaeläinekologia
 • biodiversiteetti ja ekosysteemitoiminnot
 • ekosysteemien häiriö ja palautuminen.