Itämeri-asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston Itämeri-tutkijoita.

  Jaanika Blomster

  • Itämeren makrolevien systematiikka ja populaatiodynamiikka
  • rakkolevä
  • viherlevät
  • Itämeren levien hyötykäyttö
  • tiede-taideyhteydet.

  Ulrika Candolin

  • Behavioural ecology of coastal organisms
  • Adapting to human-induced environmental changes

  David Fewer

  • sinilevien biologia ja monimuotoisuus sekä niiden vaikutus Itämeren ekosysteemeihin.

  Camilla Gustafsson

  • ekologia
  • meriheinät ja muut vesikasvut
  • merten monimuotoisuus.

  Heikki Hirvonen

  • uhanalaisten lohikalojen (lohi, taimen) käyttäytymisekologia ja suojelubiologia.

  Kari Hyytiäinen

  • sininen talous
  • rehevöitymisen torjunta
  • Itämeren suojelun kustannukset ja hyödyt
  • skenaariot
  • integroidut mallit ja taloudellinen optimointi.

  Tom Jilbert

  • eutrophication
  • deoxygenation and hypoxia
  • phosphorus and nitrogen cycling
  • sediment biogeochemistry
  • pollution.

  Laura Kauppi

  • pohjaeläimet
  • vieraslajit
  • ekosysteemitoiminta
  • ympäristön pitkäaikaisseuranta.

   Sakari Kuikka

   • kalastuksen säätely
   • öljyonnettomuuksien riskianalyysi.

   Jyrki Lappalainen

   • kalojen kasvu ja vuosiluokkien vaihtelu Itämeressä.

    Matti Leppäranta

    • Itämeren fysiikka.

    Marie C. Nordström, rannikkoekologian apulaisprofessori

    • rannikkojen ekosysteemit
    • ravintoverkot
    • merien monimuotoisuus

    Alf Norkko

    • merelliset ekosysteemit
    • merten monimuotoisuus
    • Tvärminnen tutkimusasema.

    Joanna Norkko

    • ekologia
    • pohjaeläimet
    • Tvärminnen tutkimusasema.

    Anu Näreaho

    • Parasitologia, loistutkimus
    • Itämeren särjen zoonoottiset imumadot

    Janne Rintala

    • Itämeren ulappaekologia ja sen planktoneliöyhteisön rakenne ja toiminta
    • talvi- ja polaaritutkimus
    • tutkimusretket Rossin ja Weddelinmerelle Antarktikselle.

     Olli Ruth

     • kaupunkivedet
     • hulevedet
     • kaupunkien merenlahdet.

        Jarno Vanhatalo

        • Itämeren lajilevinneisyysmallinnus
        • kalat ja kalan poikaset.

        Paula Vanninen

        • Itämereen upotetut räjähteet ja kemialliset aseet.

        Anna Villnäs

        • pohjaeläinekologia
        • biodiversiteetti ja ekosysteemitoiminnot
        • ekosysteemien häiriö ja palautuminen.