Elinkustannusten nousun vaikutusten asiantuntijoita

Energian ja elintarvikkeiden hinta ja korot ovat nousseet voimakkaasti, ja se näkyy ihmisten arjessa.
Ohessa on Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka ovat median käytettävissä kommentteja varten.

Minna Autio @mmautio professori

  • kulutustutkimus, kuluttaja- ja talousosaaminen, taloudellinen kestävyys, kuluttajakasvatus, kuluttajan toimijuus

Visa Heinonen, professori

  • kuluttajaekonomia, kulutusyhteiskunta, kulutuksen ja mainonnan historia

Ilja Kavonius, yliopistotutkija

  • talouden ja hyvinvoinnin mittaaminen, varallisuus, velat, tulot ja säästäminen

Mari Niva, @NivaMari professori

  • ruoan kulutus ja ruokakulttuuri

Essi Pöyry, @EssiPöyry yliopistotutkija

  • kuluttajakäyttäytyminen ja markkinointi: kuluttajien ostopäätökset, kuluttajiin vaikuttaminen, hinnoittelu

Jenny Rinkinen, @jennyrinkinen tutkijatohtori

  • kestävä kulutus, energiankulutus, käytäntöjen ja kulutuksen muutos, kuluttajien taidot, teknologia arjessa

Päivi Timonen, @TimonenPvi tutkimusjohtaja

  • kulutuksen politisoituminen, säästäminen, muuttuvat markkinat, kestävä kulutus