EU-vaalien ja Eurooppa-kysymysten asiantuntijoita

Täältä löydät Helsingin yliopiston Eurooppa- ja EU-asioiden asiantuntijoita.

Paolo Amorosa 

 • Italian politiikka ja EU-vaalit Italiassa 
 • Haastattelu englanniksi. 

Juhana Aunesluoma  

 • Euroopan integraation historia, EU:n pitkän aikavälin kehitys, EU:n instituutioiden vallanjako, EU:n puolustusulottuvuus, EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Suomen EU-politiikka, EU:n laajentuminen, EU:n kauppapolitiikka. 

Minna van Gerven 

 • Euroopan sosiaalinen integraatio, EU:n sosiaalipolitiikka, sosiaalinen Eurooppa, hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikan arvot 

Topi Juga  

 • Suomen integraatio Euroopan unioniin, EU-päätöksenteko ja EU-toimielinten väliset voimasuhteet. 

Johanna Kantola  

 • Euroopan integraatio, EU:n toimijat ja instituutiot, Euroopan parlamentti ja poliittiset ryhmät, tasa-arvopolitiikka, tasa-arvon vastustaminen, demokratia  

Päivi Leino-Sandberg 

 • EU:n perussopimukset ja toimielimet, EU:n päätöksenteko, EMU, eurooppalainen hallinto-oikeus 

Timo Miettinen  

 • EU, Eurooppa-politiikka, EU-maiden kansallinen politiikka, eurooppalaiset ideat ja kertomukset, Euroopan historia, EU:n talouspolitiikka, eurooppalaiset ideologiat  

Katalin Miklóssy  

 • Itäisen Keski-Euroopan (Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari) sekä Romanian poliittinen kehitys ja EU-politiikka. 

Cherry Miller  

 • EU:n ja Ison-Britannian suhteet (erityisesti jäsenyys EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaarisessa kumppanuuskokouksessa), poliittisten ryhmien kokoonpano ja institutionaalinen johtaminen, parlamentaarinen diplomatia, sukupuoli
 • Haastattelu englanniksi. 

Laura Nordström  

 • Europarlamentti, EU-lobbaus, asiantuntijatiedon valta, intressiryhmät, ajatuspajat, Euroopan pankki- ja velkakriisi, EU-instituutioiden väliset suhteet, demokratia, avoimuus, EU-päätöksentekoprosessi 

Markus Ojala  

 • EU:n demokratiavaje, eurooppalainen julkisuus, EU:n talouspolitiikka ja jäsenmaiden talouspoliittinen ohjaus 

Emilia Palonen   

 • Poliittiset diskurssit ja puolueiden väliset dynamiikat, populismi, euroskeptismi, eurofilia ja kriittiset eurooppalaiset, eurovaalit eri puolilla Eurooppaa 

Antti Ronkainen  

 • Euroopan integraatio, EU:n talouspolitiikka, EKP:n rahapolitiikka, eurooppaoikeus, EU:n poliittinen talous   

Karolina Stenlund  

 • Ruotsin politiikka ja EU-vaalit Ruotsissa
 • Haastattelu ruotsiksi tai englanniksi. 

Johan Strang  

 • Pohjoismaat, pohjoismaiden politiikka, pohjoismaiden yhteistyö 

Teivo Teivainen

 • Ulkopolitiikka, talouspolitiikka, turvallisuuspolitiikka, ihmisoikeudet 

Hanna Tuominen  

 • Euroopan unionin ulkopolitiikka, eurooppalaiset arvot, turvapaikkapolitiikka ja eurooppalaistuminen, Suomen EU- ja YK-politiikka 

Johanna Vuorelma  

 • Eurovaalikampanjointi, poliittiset ideologiat, EU-maiden kansallinen politiikka 

Matti Ylönen  

 • Digijättien rooli EU-politiikassa 

Theodora Helimäki  

 • Äänestyskäyttäytyminen, äänestysaktiivisuus, vaalijärjestelmä, ehdokasasettelu, strateginen äänestäminen, tiedon käyttö äänestyspäätöksissä, ideologiat 

Veikko Isotalo  

 • Ehdokkaiden menestys, ideologiat, vaalikoneet, äänestysaktiivisuus, poliittinen osallistuminen 

Salla-Maaria Laaksonen  

 • Sosiaalinen media, vaalivaikuttaminen, somealustojen rooli, digitaalinen aktivismi  

Eeva Luhtakallio  

 • Sosiaalinen media visuaalisuuden näkökulmasta, kuvien politiikka, vaalikampanjat somessa, kuvat ja sukupuoli, äänestämättömyys 

Åsa von Schoultz  

 • Äänestyskäyttäytyminen, äänestysaktiivisuus, ehdokaskilpailu, arvot, äänestäjien ehdokasvalinta, ruotsinkieliset äänestäjät 
 • Haastattelu ruotsiksi tai englanniksi. 

Hanna Wass  

 • Ehdokasasettelu, vaalikampanjat, poliittiset asiakysymykset, äänestäjien ehdokasvalinnan perusteet, vaalihäirintä, äänestysaktiivisuus 

Kristiina Brunila  

 • EU:n koulutus-, tasa-arvo- ja nuorisopolitiikka 

Mikko Ketola  

 • Vatikaani ja EU, uskonnot ja maallistuminen Euroopassa, Ukrainan kirkot, antisemitismi 

Laura Kolbe  

 • Euroopan idea ja identiteetit, kaupungit, poliittinen liikehdintä, kansallisajattelu, kansanliikkeet, kulttuuriperintö, historiapolitiikka 

Katharina Kunter 

 • Saksa, Ranskan ja Saksan sovinnonteko ja Euroopan yhdentyminen vuoden 1945 jälkeen, kristinuskon osuus Euroopan yhdentymisessä, EU:n solidaarisuus Ukrainaa kohtaan, Euroopan historia ja eurooppalaiset narratiivit

 • Haastattelu englanniksi. 

Pamela Slotte Russo  

 • Uskonnon- ja omatunnonvapaus, ihmisoikeuksien historia ja teoria 

Miika Tervonen  

 • Muuttoliikkeet, rajat ja karkotukset, vähemmistöpolitiikka, nationalismi, historiankirjoituksen historia 

Kaius Tuori  

 • Historiapolitiikka, identiteetti, oikeus ja sen historia  

Olli-Pekka Vainio 

 • Populismi, ääriliikkeet, salaliittoteoriat, totalitarismi, suvaitsevaisuus, sekularisaatio 

Miikka Hiltunen 

 • Poliittinen mainonta ja disinformaatio eurooppalaisissa vaaleissa, digialustojen sääntely EU:ssa, EU-oikeus 

Tuomas Ojanen  

 • Perus- ja ihmisoikeudet, EU-oikeus  

Juha Raitio  

 • Eurooppaoikeus 

Ukri Soirila  

 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, perus- ja ihmisoikeudet 

Milka Sormunen  

 • Pakolaisoikeus, EU:n turvapaikkapolitiikka, ihmisoikeudet, eurooppaoikeus   

Lassi Ahlvik 

 • EU:n päästökauppasuunnitelma, ympäristöverotus, luonnon monimuotoisuuden taloudelliset näkökohdat 

Iryna Herzon 

 • Maatalousympäristön biodiversiteetti   

Janne Hukkinen 

 • Monitieteinen kestävyystutkimus sosiaali- ja luonnontieteitä yhdistäen

Markku Ollikainen 

 • Ilmastokysymykset, esim. päästöoikeuskauppa, energiapolitiikka ja maankäyttö 

John Sumelius 

 • Globaali elintarviketurva, maatalouden kehittäminen kehittyvissä maissa, maatalouden kestävän tehostamisen taloudelliset vaikutukset, köyhyyden vähentäminen 

Tero Toivanen 

 • Kestävyysmurroksen toteuttamisen edellytykset ja esteet, kansallismielisten oikeistopuolueiden ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan historia, talouspolitiikka ja ilmastopolitiikan toteuttaminen

Listaa päivitetään. Tutkija, jos haluat listalle, ota yhteyttä keskustakampuksen viestintään: comms-citycentre@helsinki.fi.