Koronavirustilanteen asiantuntijoita

Tältä sivulta löydät tutkijoita, jotka ovat asiantuntijoita COVID-19-koronavirukseen liittyvissä teemoissa.

Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Muistathan, että viranomaisohjeita koronavirukseen liittyen antavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtioneuvosto ja ministeriöt sekä sairaanhoitopiirit, Helsingin tapauksessa HUS.

Rokotteet, lääkekehitys ja lääketiede
 • Anu Kantele, infektiosairauksien professori, Meilahden rokotetutkimuskeskus MeVacin johtaja.
 • Kalle Saksela, virologian professori. Erityisesti solu- ja molekyylibiologiaan liittyvä virologinen perustutkimus, virusten ja isäntäsolun vuorovaikutus, varhaisen vaiheen lääkekehitys, koronarokotteen kehittäminen.
 • Harri Saxen, lasten infektiotautien professori, lasten infektiotautien erikoislääkäri. Rokotteet ja rokotusohjelma, lasten infektiot.
 • Vincenzo Cerullo, farmaseuttisten biotieteiden professori. Viruksiin pohjautuvat rokotteet. Pan-koronarokotteen kehittäminen. Englanninkieliset haastattelut.
 • Leena Hanski, farmaseuttisten biotieteiden yliopistonlehtori. Rokottamisen immunologinen tausta, rokotetyypit/-muodot ja kansallinen rokotusohjelma.
 • Erkko Ylösmäki, rokotealustojen kehitys.
 • Esa Väliverronen, luottamus ja epäluottamus tutkittuun tietoon, koronaviruksen käsittely mediassa.
 • Katja Valaskivi, salaliittoteoriat, propaganda, kollektiiviset uskomusjärjestelmät ja mediaympäristö, disinformaatio.
 • Salla Sariola, yhteisöt, luottamus ja epäluottamus tieteeseen/tietoon/asiantuntijuuteen, osallistava tutkimus, rokotetutkimuksen sosiaalitieteellinen tutkimus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, globaali etelä, COVID-19 Coalitionin Social Science Working Groupin jäsen.
 • Matti Heino, suojautumiskäyttäytyminen, motivaatioprosessit.
 • Lasse Lehtonen, kansanterveystieteen professori.
 • Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori. Vapalahti tutkii muun muassa puutiaisaivokuumetta, zikaa ja ebolaa sekä osin uusia viruksia, joita ei aiemmin ole kuvattu.  
 • Raimo Tuominen, farmakologian professori. Lääkekehitys. 
 • Seppo Meri. Immunologian professori, HY; ylilääkäri, HUSLAB/HUS. Immunologia, mikrobien immuuniväistö, rokotukset.
 • Kari Tikkinen, kliinisen epidemiologian dosentti, koronan lääkehoitoa selvittävän WHO:n SOLIDARITY-tutkimuksen kansallinen päätutkija. SOLIDARITY Finland -tutkimus, koronan lääkehoidon tutkimus, näyttöön perustuva lääketiede
 • Tuomas Aivelo, tutkijatohtori, loisten ja taudinaiheuttajien evoluutio ja ekologia, zoonoottiset taudit, kaupunkiekologia ja biologian opetuksen tutkimus.
 • Tarja Sironen, virologi, Helsinki One Health -apulaisprofessori. Infektiotautien ehkäisystä. Tarja Sironen on kiinnostunut mikrobien muuntuvista ominaisuuksista ja pyrkii tutkimuksessaan tuottamaan tietoa, jonka avulla voidaan varautua erilaisiin infektiouhkiin muuttuvassa ympäristössä. Tutkimuksen keskiössä on tunnistaa niitä mikrobien ominaisuuksia ja ympäristötekijöitä, jotka edeltävät mikrobin muuntumista taudinaiheuttajaksi. Tätä tietoa voidaan soveltaa infektiotautien ehkäisyssä. 
 • Anne Jääskeläinen (em. Tarja Sirosen tutkimusryhmästä).
 • Harri Alenius, immunologiaa, keskittyy ympäristöstä tulevien terveysvaikutuksien tarkasteluun.   
 • Thomas Lilley, lepakot, eläinvälitteiset taudit, eläintaudit, ekofysiologia, ekologia, eläinfysiologia, biodiversiteetti.
 • Tarja Pitkänen, Helsinki One Health -apulaisprofessori. Ympäristöterveys ja vesiturvallisuus, jäteveden välityksellä leviävät taudinaiheuttajamikrobit.

Talous, politiikka, oikeustiede ja ilmasto
 • Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma. EU ja yhtenäisyys.
 • Professori Tero Erkkilä. Tilivelvollisuus, laillisuusvalvonta ja hallinnon avoimuus.
 • Yliopistonlehtori Anna-Liisa Heusala. Siirtotyöläiset ja Moskovan korona-tilanne, Keski-Aasia ja korona
 • Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Pandemian yhteiskunnalliset vaikutukset Venäjällä.
 • Yliopistotutkija Jenni Karimäki. Puolue- ja aatehistoria, asiantuntijuus ja poliittisuus pandemiassa.
 • Professori Mikko Mattila. Terveys ja poliittinen osallistuminen.
 • Yliopistotutkija Timo Miettinen. Erityisesti kysymyksiä EU:sta ja Euroopasta.
 • Yliopistonlehtori Katalin Miklossy. Kriisien vaikutus Itä-Euroopassa, EU:n tulevaisuus.
 • Tohtorikoulutettava Laura Nordström. Avoimuus ja osallistavuus kriiseissä, lobbaus, Euroopan taloushallinto.
 • Yliopistonlehtori Emilia Palonen. Euroopan politiikka, populismi, demokratia.
 • Apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi. Kriisit vertailevassa ja historiallisessa perspektiivissä, pohjoismaat, kriisikestävyys, kriisit ja demokratia.
 • Tutkimusjohtaja Ville-Pekka SorsaWELGO-hanke, kriisienhallinnan kehittäminen Suomessa. (WELGO-tutkimushanke kehittää kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuuden kriiseissä korona-ajan opetusten pohjalta.)
 • Professori Teivo Teivainen. Maailmanpolitiikka, demokratia, hallinto.
 • Yliopistotutkija Hanna Wass. Sote ja eriarvoisuus.
 • Liisa Nieminen, erityisesti lääkintä- ja bio-oikeus.
 • Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori. Perustuslakikysymykset, kysymykset valmiuslaista.
 • Olli Norros, sopimus-, vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus.  Esim. force majeure -kysymykset.
 • Professori Jukka Kekkonen, kriisit ja oikeus, oikeusvaltion periaatteet ja historia, oikeushistoria.
 • Professori Sakari Melander, rikosoikeus.
 • Juli Mansnérus, lääkintä -ja bio-oikeuden tutkijatohtori, lääketutkimus- ja kehitys, oikeus terveyteen, bioetiikka
Perhe-elämä ja etäopetus ja -opiskelu
 • Professori Kirsti Lonka. Oppiminen. Kysymyksiä itseopiskelusta ja motivaatiosta. Vinkkejä etäopiskeluun ja -opetukseen.
 • Yliopistotutkija Liisa Ilomäki. Digiteknologian ja -pedagogiikan kehittäminen; opettajien koulutus digitaalisesta käytöstä; virtuaalisen ja verkko-opetuksen ja opiskelun opettaminen, kehittäminen ja tutkimus.
 • Tutkijatohtori Minna Lakkala. Digiteknologian opetuskäytön kehittäminen sekä kouluissa toimivien opettajien teknisen ja pedagogisen osaamisen tukeminen sekä lähi- että etäopetuksen toteuttamisessa.
 • Yliopistonlehtori Leena Ripatti-Torniainen. Yliopisto-opetus kriisitilanteessa - miten lähiopetus muutetaan etäopetukseksi.
 • Professori Katariina Salmela-Aro. Etätyö ja etäopiskelu, jaksaminen, uupumus, karanteeni, hyvinvointi, eriarvoisuus ja korona, rehtorit, opettajat, vanhemmat, oppilaat.
 • Professori Auli Toom. Opiskelijoiden oppimisen tukeminen muuttuvassa tilanteessa pedagogisesti linjakkaalla tavalla osaamistavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointimenetelmät huomioiden.
 • Professori Mirjam Kalland. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden tuki erityistilanteessa. Miten puhua lapselle virusepidemiasta? 
 • Professori Maritta Törrönen. Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi sijaishuollossa ja erityisesti sijaishuollosta itsenäistymisen jälkeen, vastavuoroinen ja holistinen hyvinvointi.
 • Yliopistonlehtori Eveliina Heino. Lasten ja perheiden palvelut, monikulttuuriset perheet, venäläistaustaiset perheet.
Psykologia, sosiaalipsykologia ja antropologia
 • Marko Elovainio. Psykologian professori. Yksinäisyyden ja eristämisen terveysvaikutukset.
 • Anu-Katriina Pesonen. Psykologian dosentti. Uni ja vuorokausirytmi poikkeusoloissa.
 • Iiris Hovatta. Käyttäytymisgenetiikan professori. Ahdistuneisuuden genetiikka ja neurobiologia
 • Jenni Savonen, ilmiöön suhtautuminen, riskitiedon esittäminen, vastaanottaminen, käsitteleminen.
 • Miia Halme-Tuomisaari, +358 50 541 0226, miten sietää epävarmuutta ja välttää kollektiivista ahdistusta.
Liikunta, myötätunto, hyvinvointi ja etiikka
 • Professori Henrietta Grönlund. Vapaaehtoistoiminta, kansalaistoiminta, auttamishalu, järjestöjen ja evankelis-luterilaisen kirkon toiminta avun tarpeissa.
 • Professori Jaana Hallamaa. Sosiaali- ja terveysalan eettiset kysymykset. 
 • Professori Tuomas Heikkilä. Kirkkohistoria, kriisit historiassa ja niistä selviäminen. 
 • Professori Minna Huotilainen. Etätyö ja etäopiskelu sekä aivojen huoltaminen poikkeusaikana. 
 • Akatemiatutkija Marjaana Jauhola. Puh. +919667796490 (Intia). Katastrofien ja niiden jälkeisen jälleenrakennuksen yhteys eriarvoisuuteen. Erityisalueena Etelä- ja Kaakkois-Aasia (Intia, Indonesia).
 • Professori Niklas Jensen-Eriksen. Suomen talous- ja yrityshistoria, talouskriisit.   
 • Apulaisprofessori Anni Kajanus. Yhteisöllisyys, yhteistyö ja konfliktit eri olosuhteissa, Kiina. 
 • Professori Antti Kauppinen. Puh. 040-715 2840. Etiikka, oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, terveydenhuollon priorisointi. 
 • Professori Laura Kolbe. Suomen ja Euroopan historia, kaupunkihistoria. 
 • Professori Lasse Lipponen. Myötätunto, varhaiskasvatus. 
 • Tohtorikoulutettava Elina Maaniitty. Tautiepidemioiden historia, lääketieteen historia, taudit ja merenkulku.
 • Professori Anne Birgitta Pessi. Myötätunto, kansalaistoiminta, empatia, kohtaaminen ja vuorovaikutus etänä/digi, pyhyyden kokemukset.
 • Dosentti, tutkijatohtori Panu Pihkala. Ympäristö- ja myös korona-ahdistus. 
 • Professori Sami Pihlström. Uskonnonfilosofia ja etiikka, mm. kärsimyksen ongelmaan ja kuolevaisuuteen liittyvät kysymykset. 
 • Tutkijatohtori Antti Rajala. Sosiaalinen vuorovaikutus, dialoginen opetus, yhteisöllinen oppiminen, myötätunto. 
 • Professori Risto Saarinen. Toivo, tulevaisuus, kuolema. 
 • Tohtorikoulutettava Anna Seppänen. anna.m.seppanen@helsinki.fi, +358 40 748 0005. Työelämän ja yritystoiminnan etiikka, myötätunto, yritysten auttamistoiminta.
 • Yliopistonlehtori Tuomas Tepora. Kriisiajat, mielialat, kriiseistä oppiminen.
 • Dosentti, yliopistonlehtori Lotta Uusitalo.  Erityispedagogiikka, positiivinen kasvatus, vahvuuspohjainen opettaminen,

Geoinformatiikan professori Tuuli Toivonen. Paikkatietoaineiston ja mobiilidata-aineiston analyysit.

Kulutuskäyttäytyminen, ravitsemus ja elintarviketerveys
 • Tutkimusjohtaja Päivi Timonen
 • Tutkimusjohtaja Petteri Repo.
 • Kotitaloustieteen ja -opetuksen professori Minna Autio. Kuluttajakäyttäytyminen, kulutuskulttuuri, kestävä kulutus, kuluttajakasvatus, kulutus ja tuotanto.
 • Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Ruokakulttuuri, kestävä ruokakulttuuri, ruoan kulutus ja sen muutokset, ruokakasvatus.
 • Ruokakulttuurin professori Mari Niva. Ruoan kulutus, ruokakulttuuri, syöminen, kestävä kulutus.
 • Professori Johanna Björkroth, elintarvikehygienia
 • Apulaisprofessori Janne Lundén. elintarvikevalvonta
 • Dosentti, yliopistolehtori Leena Maunula, ihmiselle tautia-aiheuttavien virusten esiintyvyys elintarvikkeissa, vedessä ja ympäristössä
 • Professori, Marina Heinonen, elintarvikkeiden turvallisuus 
 • Professori, Per Saris, elintarvikehygienia
Tietotekniset vaikutukset ja viestintä
 • Professori Jussi Kangasharju, tietojenkäsittelytieteen osasto. Tietoverkkojen kestävyys, mobiiliverkkojen kestävyys ja toimintakyky, videoneuvottelujärjestelmät, pilvipalvelut.
 • Professori Tommi Mikkonen, tietojenkäsittelytieteen osasto. Tietotekninen infrastruktuuri, kovan kuormituksen vaatimat tekniset ratkaisut, ICT-alan etätyöt.
 • Professori Sasu Tarkoma, tietojenkäsittelytieteen osasto. Pilvipalveluiden ja tietoverkkojen toimintakyky ja riittävyys, tietoturva ja verkkohuijauksilta suojautuminen.

Salli Hakala, erityisesti kriisiviestintä.