Talouspolitiikan asiantuntijoita

Etsitkö talouspolitiikan asiantuntijaa? Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. HY:n viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Professori Marjaana Helminen

 • vero-oikeus
 • puh. 050 448 2728
 • marjaana.helminen(at)helsinki.fi

Tohtorikoulutettava Lauri Holappa

 • poliittisen talouden tutkimus, euroalueen talouspolitiikka
 • lauri.holappa(at)helsinki.fi

Apulaisprofessori Heikki Marjosola

 • arvopaperimarkkinaoikeus, rahoitussääntely
 • heikki.marjosola(at)helsinki.fi

Professori Jukka Mähönen

 • osuuskuntaoikeus, yhteisöoikeus, kestävyysoikeus, tilinpäätösoikeus, oikeustaloustiede
 • puh. 050 472 2971
 • jukka.mahonen(at)helsinki.fi

Professori Taina Pihlajarinne

 • immateriaalioikeudet
 • puh 050 448 2722
 • taina.pihlajarinne(at)helsinki.fi

Professori Jukka Pirttilä

Politiikan tutkija Antti Ronkainen (suomi, englanti)

 • euro, rahaliitto, Euroopan keskuspankki, keskuspankkien rahapolitiikka
 • puh. 050-4488579
 • antti.ronkainen(at)helsinki.fi

Sosiaalietiikan tohtorikoulutettava Anna Martta Seppänen

 • yritysetiikka ja työelämä, yritysten vapaaehtoistoiminta ja yhteiskuntavastuu
 • anna.m.seppanen(at)helsinki.fi

Yliopistonlehtori Juha Tervala 

 • talouspolitiikka, finanssipolitiikka, veropolitiikka, valtiontalous, kestävyysvaje, rahapolitiikka ja makrotalous
 • puh. 050 318 2244
 • juha.tervala(at)helsinki.fi

Professori Roope Uusitalo

 • julkinen talous, työmarkkinat, koulutuksen talous
 • roope.uustalo(at)helsinki.fi

Dosentti Hanna Ylöstalo