Medialle

Urbarian tutkijat ovat alojensa huippuosaajia, jotka ovat valmiita vastaamaan kaupunkeja tavalla tai toisella koskeviin kysymyksiin. Helsingin yliopiston kaupunkitutkijoiden osaaminen ulottuu kaupunkiympäristöstä urbaaneihin yhteisöihin ja aina rakennetun ympäristön suunnitteluun. Alla olevan listauksen asiasanojen avulla voit ottaa yhteyttä suoraan oikean alan henkilöön.

Terhi Ainiala

Vanhempi yliopistonlehtori

Nimistöntutkimus, kaupunkikulttuuri, alueidentiteetti, kielelliset kerrostumat kaupunkiympäristössä

terhi.ainiala@helsinki.fi

+358503185251, +358294140019

Pia Bäcklund

Professori

Ihmismaantiede, kaupunkikehitys, kaupunkipolitiikka, kaupunkisuunnittelu, osallisuus

pia.backlund@helsinki.fi

+358503304127, +358294151547

Kris Clarke

Apulaisprofessori

Kaupunkien sosiaalityö, dekolonisaatio, sosiaalinen muisti ja paikka

kris.clarke@helsinki.fi

+358504322477, +358294124562

Veikko Eranti

Apulaisprofessori

Kaupunkisosiologia, kulttuurisosiologia, kaupunkipolitiikka, osallisuus

veikko.eranti@helsinki.fi

+358504604646, +358294123946

Henrietta Grönlund

Professori

Kaupunkiteologia, kansalaistoiminta, yhteisöt kaupungeissa, uskontosoiologia

henrietta.gronlund@helsinki.fi

+358503148772, +358294123472, 0294123472, 0503148772

Sofie Henricson

Apulaisprofessori

Sosiolingvistiikka, kielitiede, monikielisyys, kielellinen kaupunkiaktivismi

sofie.henricson@helsinki.fi

+358505147385, +358294121778

Tuomo Hiippala

Apulaisprofessori

Monikielisyys, kielimaisematutkimus, digitaalinen kielentutkimus

tuomo.hiippala@helsinki.fi

+358503773366, +358294123416

Brendan Humphreys

Vanhempi tutkija

Poliittinen historia, antropologia, maailmanpolitiikka, kaupunkiympäristön muutokset

brendan.humphreys@helsinki.fi

Marina Khmelnitskaya

Vieraileva tutkija

Politiikantutkimus, yhteiskuntapolitiikka, asuntopolitiikka, kaupunkikehitys, Euraasian aluetutkimus

marina.khmelnitskaya@helsinki.fi

Nilay Kilinç

Tutkijatohtori

Muuttoliike, integraatio, urbaani eriarvoisuus, työmarkkinat, asuntopolitiikka, Turkki, identiteetti ja kuuluvuus

nilay.kilinc@helsinki.fi

+358503419591, +358294124796

Laura Kolbe

Professori

Kaupunkihistoria ja kaupunkisuunnittelun historia, kulttuuriperintö kaupungeissa, urbaanit kaupunkitapahtumat ja kansalaisjärjestöaktiivisuus, rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja suojelu, kunnallispolitiikan historia, kunnallispolitiikka tänään

laura.kolbe@helsinki.fi

+358 50 3182799

Mika Mäkelä

Tutkija

Kaupunkihistoria, kaupunkisuunnittelu, kartografia

mika.t.makela@helsinki.fi

 

Jussi Pakkasvirta

Professori

Aluetutkimus, Latinalainen Amerikka, kulttuurintutkimus, globalisaatio

jussi.pakkasvirta@helsinki.fi

+358500566559, +358294123795

Florencia Quesada Avendaño

Apulaisprofessori

Kaupunkitutkimus, kaupunkihistoria, Latinalainen Amerikka, segregaatio

florencia.quesada@helsinki.fi

Haoxuan Sa

Tohtoritutkija

Kaupunkimaantiede, asuntopolitiikka, maankäyttö, maahanmuutto, omistusoikeudet

haoxuan.sa@helsinki.fi

+358504487299, +358294124609

Riina Sinisalo

Väitöskirjatutkija

Uskontososiologia, kaupunkiteologia, sosiaalinen kaupunkitila

riina.sinisalo@helsinki.fi

Pekka Tuominen

Yliopistotutkija

asukasosallisuus, segregaatio, kaupunkikulttuuri, lähiöt

pekka.tuominen@helsinki.fi

+358505745435, +358294123982

Mari Vaattovaara

Professori

Kaupunkimaantiede, kaupunkipolitiikka, kaupunkisuunnittelu, gentrifikaatio, segregaatio ja lähiöt

mari.vaattovaara@helsinki.fi

+358504154861, +358294150776

Jani Varpa

Väitöskirjatutkija

Kulutustutkimus, kaupunkikulttuuri, osallisuus kaupungeissa, sosiaalipsykologia

jani.varpa@helsinki.fi

Alina Wernick

Tutkimusjohtaja

Oikeustiede, älykaupunkien ihmisoikeuskysymykset

alina.wernick@helsinki.fi

Xenia Zeiler

Professori

Etelä-Aasian tutkimus, digitaalinen kulttuuri, mediatutkimus

xenia.zeiler@helsinki.fi

+358504482713, +358294123371

Erik Andersson

Professori

Kaupunkiekologia, maisemaekologia, vihreät infrastruktuurit, alue- ja kaupunkisuunnittelu, ekosysteemipalvelut, ympäristöpolitiikka, kestävyystiede, tiedon yhteistuottaminen

erik.andersson@helsinki.fi

+358294157707, +358503034991

Basile Finand

Tutkijatohtori

Kaupunkiekologia, biodiversiteetti, evoluutiobiologia, entomologia

basile.finand@helsinki.fi

+358505638535, +358294157887

Johan Kotze

Vanhempi yliopiston lehtori

Kaupunkiekologia, urbaanit ekosysteemit, entomologia (hyönteistiede), urbaanit metsät, suojelubiologia

johan.kotze@helsinki.fi

+358503160576, +358294120308

Ian MacGregor-Fors

Professori

Kaupunkiekologia, urbaani biodiversiteetti, ihmistoiminta ja urbaani ympäristö, ornitologia (lintutiede)

ian.macgregor@helsinki.fi

+358504360419, +358294157847

Mika Saarenpää

Väitöskirjatutkija

Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, mikrobiologia, mikrobien vaikutus terveyteen, ihmisen suhde ympäristöön, ympäristötieteet

mika.saarenpaa@helsinki.fi

+358505700496, +358294120318

Heikki Setälä

Professori

Kaupunkiekologia, ekosysteemipalvelut, maankäyttö, maaperäekologia, ympäristön saasteet

heikki.setala@helsinki.fi

+358 50 5408094

Bodo Steiner

Professori

Urbaanit elintarvikesysteemit, kaupunkiviljely, paikalliset elintarvikeketjut, sosiaalinen pääoma ja paikalliset yhteisöt

bodo.steiner@helsinki.fi

+358503116118, +358294158513

Stephen Venn

Tutkimusjohtaja

Kaupunkiekologia, suojelubiologia, ekosysteemipalvelut, ihmisen terveyden suhde ympäristöön, entomologia (hyönteistiede)

stephen.venn@helsinki.fi

+358919157918, +358503794428

Elif Erdoğan Öztekin

Tutkijatohtori

Kaupunkisuunnittelu ja kestävyysmurros, osallistaminen, kestäväsuunnittelu, kaupunkipolitiikka

elif.oztekin@aalto.fi

David Flood

Väitöskirjatutkija

Visuaalinen kulttuuri, estetiikka ja teknologia, urbaani teknologia, kaupunkitutkimus, kaupunkitilan kokemukset ja teknologia

david.flood@helsinki.fi

Petteri Muukkonen

Yliopistonlehtori

Geoinformatiikka, kaupunkisuunnittelu, terveysmaantiede, liikkuminen kaupungeissa

petteri.muukkonen@helsinki.fi

+358504489195, +358294150775

Laura Ruotsalainen

Professori

tietojenkäsittelytieteet, tekoälyperustaiset kestävän kaupunkien älyliikenteen simulaatiot

laura.ruotsalainen@helsinki.fi

+358505560761, +358294151266

Niharika Singh

Tutkijatohtori

Tietojenkäsittelytiede, kaupunkisuunnittelu, ilmanlaatu kaupungeissa ja sen mallintaminen, tekoäly

niharika.singh@helsinki.fi

Tuomas Väisänen

Väitöskirjatutkija

Geoinformatiikka, monikielisyys ja kaupunkidiversiteetti, massa-aineistot, kaupunkimaantiede

tuomas.vaisanen@helsinki.fi