Undervisning på svenska vid Helsingfors universitet

Vid Helsingfors universitet jobbar över 100 anställda för undervisningen på svenska. Årligen erbjuds flera hundra kurser på svenska, i de flesta av kandidatprogrammen och i en stor del av de övriga utbildningsprogrammen. De flesta av kurserna är öppna för alla intresserade, men det finns undantag till denna regel, och i en del av kurserna bör man uppfylla särskilda förkunskapskrav för att få delta. Innan du anmäler dig till en kurs rekommenderas därför alltid att du kollar om kursen är öppen för dig – detta framgår oftast ur avsnitten Målgrupp och Tidigare studier och kunskaper i kursens beskrivning. Det lönar sig också att kolla om kursen kan ingå i din examen.

Via länkarna nedan hittar du kurser på svenska vid Helsingfors universitet läsåret 2020-2021. När du har klickat på länken och fått upp en kurslista kan du precisera sökningen med egna sökord och avgränsningar. I Vik och Gumtäkt ordnas främst kurser i naturvetenskaper och ekonomi. Övriga kurser ordnas på centrumcampus. Kurserna vid medicinska fakulteten ingår inte i kurssöket eftersom de i regel inte är öppna för studenter från andra fakulteter.

Observera att kursinformationen kan uppdateras och nya kurser kan läggas till efter hand. Alla kurser som ordnas under läsåret kanske inte syns i listan än. En del kurser har finska namn – detta betyder i en del fall att kursen är tvåspråkig, till exempel att föreläsningarna ges på finska och gruppundervisningen på svenska, men det kan också vara fråga om att kursnamnet ännu inte har översatts till svenska. Det lönar sig alltid att kolla att informationen om kursens tidtabell och platsen för undervisningen samt undervisningsspråket verkligen stämmer eftersom en del fel ännu inte har kunnat åtgärdas.