Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden

På Helsingfors universitet, Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet, har studerande förutsättningar att utbilda sig till tvåspråkiga experter. Åtta olika utbildningsprogram erbjuder studerande möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, Tvex, där språkkunskaper och ämneskompetens utvecklas parallellt. För en tvåspråkig examen avlägger studerande kurser på både finska och svenska.

För en Tvex avlägger studerande en tredjedel av studierna på svenska, en tredjedel på finska och en tredjedel på valbart språk.

Tvex ger studerande kompetens att arbeta på både finska och svenska inom sitt område, och är ett attraktivt alternativ för såväl finsk- som svenskspråkiga studerande. Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina.

 

 

 

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

  • Kandidatprogrammet i biologi
  • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet i kemi
  • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper (i studieinriktningen lantbruksekonomi)
  • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi (i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
  • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

För att avlägga en Tvex börjar du med att söka in till ett av dessa utbildningsprogram. Efter att du blivit antagen kan du välja att avlägga examen på två språk.

Genom att avlägga en Tvex får du kompetens att arbeta på både finska och svenska. Tvexare har flera möjligheter på såväl den finländska som den nordiska arbetsmarknaden och möjlighet att knyta kontakter över språkgränserna. Studerande som avlägger en Tvex visar även att de är beredda att anstränga sig för att uppnå sina mål - en egenskap som uppskattas av de allra flesta arbetsgivare.

Som tvexare har du också möjlighet att utnyttja Tvex-nätverket för att knyta kontakter till den svensk- och tvåspråkiga arbetsmarknaden redan under studietiden. I nätverket ingår arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser och skuggningsmöjligheter (s.k. job shadowing) på svenska. Nätverket skapas som en del av projektet “Tvåspråkiga experter i arbetslivet” som pågår 2019–2020.

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda att inleda tvåspråkiga studier. Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd. I en Tvex ingår ett godkänt språkprov i det andra inhemska språket på nivå C1 på CEFR-skalan i slutskedet av studierna. Nivå C1 innebär professionell kompetens eller avancerad nivå.

För tvexare finns särskilda Tvex-tutorer och -koordinatorer som hjälper till där det behövs och som ser till att Tvex-resan blir möjligast smidig. De olika ämnesföreningarna ordnar dessutom regelbundet tillställningar där det är möjligt att umgås över språkgränserna under avslappnade förhållanden.

Du behöver inte ha utmärkta språkfärdigheter för att komma igång. Självförtroendet ökar snabbt under resans gång. Jag anser att en tvåspråkig examen visar att jag är beredd att anstränga mig för att nå mina mål. Vilken arbetsgivare uppskattar inte det?  (Tvexare)

Är du som arbetsgivare intresserad av att erbjuda Tvex-studenter, tvexare, en praktikplats med svenska som arbets- eller handledningsspråk, eller möjlighet att skugga en svenskkunnig expert under en arbetsdag? Kom med i Tvex-nätverket!

Nätverket ger studenterna möjlighet att få arbetserfarenhet på svenska och etablera sig på den svensk- och tvåspråkiga arbetsmarknaden redan under studietiden. Som arbetsgivare får du synlighet bland studenterna, möjlighet att framstå som en attraktiv arbetsgivare och chans att knyta kontakter till framtidens tvåspråkiga experter. Nätverket skapas som en del av projektet “Tvåspråkiga experter i arbetslivet” som pågår 2019–2020 och möjliggörs med hjälp av understöd från stiftelsen Tre Smeder.

Registrera dig i nätverket här! Företagets namn och e-postadressen som anges i blanketten publiceras i Tvex-nätverket på Helsingfors universitets webbplats

Praktikperioden är tre månader lång och studenterna avlägger den vanligen efter det andra studieåret. Studenterna har möjlighet till finansiellt stöd (praktikstöd) från universitetet. 

Skuggning innebär att studenten under en arbetsdag följer med/observerar en eller flera personer på arbetsplatsen med syfte att få en inblick i arbetslivet (s.k. job shadowing). Inför skuggningen skriver studenterna på ett avtal om tystnadsplikt.

Målet är att bygga upp ett nätverk av organisationer och företag som tvexare kan vända sig till när de söker svensk- och flerspråkiga praktikplatser eller experter att skugga. Observera att du inte garanterar studenterna praktik eller skuggningsmöjligheter genom att registrera dig som arbetsgivare i nätverket. Det är inte heller garanterat att studenterna tar kontakt med dig. Syftet med nätverket är att fungera som en kanal mellan de som är i behov av tvåspråkiga experter och de som besitter den kompetensen.

Vi hoppas du vill vara med!

Vid frågor om nätverket kontakta projektkoordinator Maria Forsius, e-post maria.forsius@helsinki.fi