Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden

Vid Helsingfors universitet, Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet, har studerande förutsättningar att utbilda sig till tvåspråkiga experter. Åtta olika utbildningsprogram erbjuder studerande möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, Tvex, där språkkunskaper och ämneskompetens utvecklas parallellt. För en tvåspråkig examen avlägger studerande kurser på både finska och svenska.

För en Tvex avlägger studerande en tredjedel av studierna på svenska, en tredjedel på finska och en tredjedel på valbart språk.

Tvex ger studerande förutsättningar att arbeta på både finska och svenska inom sitt område, och är ett attraktivt alternativ för såväl finsk- som svenskspråkiga studerande. Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina.

 

 

 

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

  • Kandidatprogrammet i biologi
  • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet i kemi
  • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper (i studieinriktningen lantbruksekonomi)
  • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi (i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
  • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
  • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

För att avlägga en Tvex börjar du med att söka in till ett av dessa utbildningsprogram. Efter att du blivit antagen kan du välja att avlägga examen på två språk.

Genom att avlägga en Tvex får du förutsättningar att arbeta på både finska och svenska. Tvexare har flera möjligheter på såväl den finländska som den nordiska arbetsmarknaden och möjlighet att knyta kontakter över språkgränserna. Studerande som avlägger en Tvex visar även att de är beredda att anstränga sig för att uppnå sina mål - en egenskap som uppskattas av de allra flesta arbetsgivare.

Som tvexare har du också möjlighet att utnyttja Tvex-nätverket för att knyta kontakter till den svensk- och tvåspråkiga arbetsmarknaden redan under studietiden. I nätverket ingår arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser och skuggningsmöjligheter (s.k. job shadowing) på svenska. Nätverket skapas som en del av projektet “Tvåspråkiga experter i arbetslivet” som pågår 2019–2021.

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda tvåspråkiga studier. Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd. I en Tvex ingår ett godkänt språkprov i det andra inhemska språket på nivå C1 på CEFR-skalan i slutskedet av studierna. Nivå C1 innebär avancerad nivå.

För tvexare finns särskilda Tvex-tutorer och -koordinatorer som hjälper till där det behövs och som ser till att Tvex-resan blir möjligast smidig. De olika ämnesföreningarna ordnar dessutom regelbundet tillställningar där det är möjligt att umgås över språkgränserna under avslappnade förhållanden.

Du behöver inte ha utmärkta språkfärdigheter för att komma igång. Självförtroendet ökar snabbt under resans gång. Jag anser att en tvåspråkig examen visar att jag är beredd att anstränga mig för att nå mina mål. Vilken arbetsgivare uppskattar inte det?  (Tvexare)

Kom med i LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter! Syftet med gruppen är att utgöra ett dynamiskt nätverk för Tvex-studenter och arbetsgivare intresserade av tvåspråkig kompetens. I gruppen kan arbetsgivare tipsa om intressanta arbetsmöjligheter och evenemang och studenter kan höra sig för efter t.ex. praktikplats, sommarjobb eller uppdragsgivare för examensarbetet.  

Du hittar gruppen här, välkommen med! 

Kan din organisation erbjuda arbetsmöjligheter åt studenter där de har möjlighet att använda svenska? Bekanta dig med Helsingfors universitets Tvex-nätverk!    

Tvex-nätverket finns till för att göra det lättare för Tvex-studenter att hitta arbetsplatser där de kan använda och utveckla sin tvåspråkiga expertis. I nätverket ingår företag och organisationer som är intresserade av att erbjuda studenterna: 

  1. Praktik med svenska som arbets- eller handledningsspråk  
  2. Möjlighet att för en dag skugga en svenskkunnig expert på arbetsplatsen (s.k. job shadowing) 

Praktikperioden är 2-3 månader lång och för den har studenterna möjlighet att få praktikstöd från universitetet. 

Du registrerar din arbetsplats i nätverket genom att  fylla i organisationens kontaktuppgifter i denna blankett. Studenterna tar sedan själva kontakt vid intresse. Observera att organisationen inte garanterar studenterna arbetsmöjligheter genom att finnas med. Ni får däremot synlighet i studentkretsar och möjlighet att hitta drivna och språkkunniga praktikanter och arbetstagare.  

Nätverket har skapats inom ramen för projektet Tvåspråkiga experter i arbetslivet  som pågår vid universitetet 2019-2021. Bekanta dig även med LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter som är ett dynamiskt komplement till nätverket.  

Frågor kan riktas till Svenska ärenden, svenska-arenden@helsinki.fi.