Helsingfors universitet är Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet. Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska och universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har sin egen speciella plats. Universitetet deltar även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland. På de här sidorna hittar du information om det tvåspråkiga Helsingfors universitet, vem jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i universitetets vardag.