Docenter

Dosentit

Docent är en akademisk titel som beviljas som erkännande för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Titeln docent kan på ansökan beviljas en person som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Tidigare var också docenterna anställda vid universitetet, men sedan universitetslagen ändrades 2010 är titeln docent framför allt en hederstitel. Vid Helsingfors universitet beviljas titeln docent av Helsingfors universitets kansler på framställning av fakulteten.

Vid Helsingfors universitet förutsätter beviljandet av titeln docent att mottagarens vetenskapliga produktion motsvarar minst två doktorsavhandlingar samt att mottagaren har dokumenterad god pedagogisk förmåga. I ansökningsskedet måste den sökande uppvisa en förteckning över sina vetenskapliga publikationer och andra meriter, samt ge ett undervisningsprov inom sitt område. De sökandes behörighet bedöms av obundna vetenskapliga experter.

Docenternas viktigaste uppgift i universitetssamfundet är undervisning. Titeln docent medför rätt att handleda licentiatarbeten och doktorsavhandlingar. När docenter är anställda vid universitetet arbetar de ofta också som forskare. Framför allt är titeln docent ett tecken på att innehavaren är en erkänt vetenskapligt och pedagogiskt skicklig ansedd medlem av universitetssamfundet.

Vid Helsingfors universitet finns cirka 4 400 docenter. Kanslern beviljar årligen cirka 180 docenttitlar.