Professorer

Våra professorer bedriver bred forskning om världen och livet, och i sitt arbete löser de problem som gäller både individer och omvärlden

Vilka fenomen i vårt samhälle behöver granskas närmare? Och vilka fenomen i omvärlden? Vad borde alla veta om cancer, urfolk och rymdväder? Vad kunde det nästa vetenskapliga genombrottet vara?

Våra professorer bedriver bred forskning om världen och livet, och i sitt arbete löser de problem som gäller både individer och omvärlden. Läs om professorerna som arbetar hos oss just nu, hitta dem med personsökningen eller i den alfabetiska listan nedan.

Universitetet firar sina nya professorer två gånger om året. Till professorernas nya anställning hör en offentlig installationsföreläsning. Föreläsningen är öppen för alla och är en lättförståelig presentation av de centrala frågorna inom professorns vetenskapsområde. En föreläsning tar 20 minuter, och mellan föreläsningarna kan publiken byta sal.

Show less info