Docentur

Titeln docent är ett tecken på att den som har beviljats titeln har djupgående kunskaper inom sitt område, god undervisningsförmåga och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete.

Den som ansöker om titeln docent ska göra det i god tid eftersom ansökningsprocessen från att ansökan lämnas in tills att titeln beviljas tar flera månader i anspråk. Att beviljas titeln docent innebär inte att man ingår ett anställningsförhållande med universitetet.