Forskare och lä­ra­re

Helsingfors universitet är fyllt av toppforskare inom sina respektive områden, citerade forskare och skickliga lärare. De forskar brett inom olika forskningsområden och somliga når ända upp till världstoppen.
Mång­ve­ten­skap­lig ­forsk­ning
Professorer och arbetslivprofessorer

Vilka fenomen i vårt samhälle behöver granskas närmare? Och vilka fenomen i omvärlden? Vad kunde det nästa vetenskapliga genombrottet vara? Våra professorer bedriver bred forskning om världen och livet, och i sitt arbete löser de problem som gäller både individer och omvärlden. Läs om professorerna som arbetar hos oss just nu, hitta dem med personsökningen.