Docenter

Docent är en akademisk titel som beviljas som erkännande för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Titeln docent kan på ansökan beviljas en person som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. Vid Helsingfors universitet finns cirka 4 400 docenter.
Docentens uppgift och hämtning av värde

Docenternas viktigaste uppgift i universitetssamfundet är undervisning. Titeln docent medför rätt att handleda licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar. När docenter är anställda vid universitetet arbetar de ofta också som forskare. Framför allt är titeln docent ett tecken på att innehavaren är en erkänt vetenskapligt och pedagogiskt skicklig ansedd medlem av universitetssamfundet. Alla docenter är docenter vid Helsingfors universitet.

Vid Helsingfors universitet förutsätter beviljandet av titeln docent att mottagarens vetenskapliga produktion motsvarar minst två doktorsavhandlingar samt att mottagaren har dokumenterad god pedagogisk förmåga. I ansökningsskedet måste den sökande uppvisa en förteckning över sina vetenskapliga publikationer och andra meriter, samt ge ett undervisningsprov inom sitt område. Den sökandes behörighet bedöms av obundna vetenskapliga experter. Vid Helsingfors universitet beviljas titeln docent av Helsingfors universitets kansler på framställning av fakulteten. Årligen beviljas cirka 180 personer titeln docent.

Fakultetens instruktioner

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten (på engelska)

Farmaceutiska fakulteten

Humanistiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten

Mer information

Universitetets allmänna kontaktuppgifter

Docentvärden beviljade av förbundskanslern (på finska)

Docentföreningen vid Helsingfors universitet – Hydy