Kom och bekanta dig med universitetets nya professorer!

Den 29 november installeras 16 nya professorer vid Helsingfors universitet. Tre av professurerna är tillsatta för den svenskspråkiga undervisningen.

Under installationen håller professorerna korta och populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella frågor inom det egna vetenskapsområdet. Kom t.ex. och bekanta dig med förändringar i laxfixars pubertetstid, Rysslands politiska situation eller utsattheten bland äldre.

De nya professorerna installeras onsdag 29.11 kl. 14.00 i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Alexandersgatan 5).

Föreläsningar hålls i fyra salar i universitetes huvudbyggnad. En föreläsning pågår 20 minuter. Mellan föreläsningarna hålls en kort paus under vilken åhörarna kan byta sal.

Klockan 16 inleds installationsceremonin i festsalen.

Det är möjligt att följa med föreläsningarna i direktsänding via nätet. Här hittar du mera information om programmet och de nya professorerna.

På svenska föreläser:

På finska föreläser:

På engelska föreläser:

På tyska föreläser:

Välkommen!