Nyhetsbrev
Vill du få Helsingfors universitets viktigaste och intressantaste vetenskapsnyheter direkt till din e-post? Hålla dig à jour med vad som händer på de olika campusen, i Tankehörnan och i Helsinki Think Company? Prenumerera på våra nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!
ThinkLetter

Med Helsingfors universitets internationella, engelskspråkiga nyhetsbrev ThinkLetter får du vetenskapsnyheter direkt i din e-post. Du kan beställa ett allmänt nyhetsbrev som innehåller de viktigaste och intressantaste vetenskapsnyheterna från olika vetenskapsområden eller välja bland våra fem ämnesspecifika nyhetsbrev: hållbar utveckling, hälsa, utbildning, det nordiska välfärdssamhället, datavetenskap. Nyhetsbreven publiceras några gånger om året.

Exempel på de tematiska nyhetsbreven: Data Science, Education, Health, Nordic Welfare, Sustainability, Climate

Ansökan och utbildning

Nyhetsbrevet för studiehandledare och ämneslärare

Nyhetsbrevet innehåller information om evenemang och andra tjänster för sökande, Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till denna. Det utkommer ca en gång i månaden.

Ansökningsservicens nyhetsbrev

Är du intresserad av att få informationen om att ansöka till och studera inom de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet? Prenumerera på Ansökningsservices nyhetsbrev till din e-post

UNI­ver­sellt – uni­ver­si­tets­ny­he­ter på svens­ka

Nyheter om den svenska och tvåspråkiga verksamheten vid Helsingfors universitet cirka 5-6 gånger om året.

ThnikLetter för Alumner

Nyhetsbrev med universitetsnyheter och evenemang för alumner skickas 10 gånger per år på finska och svenska samt sex gånger per år på engelska. ThinkLetter Alumni får man genom att registrera sig som alumn.