Nyhetsbrev

Med Helsingfors universitets internationella, engelskspråkiga nyhetsbrev ThinkLetter får du vetenskapsnyheter direkt i din e-post. Du kan beställa ett allmänt nyhetsbrev som innehåller de viktigaste och intressantaste vetenskapsnyheterna från olika vetenskapsområden eller välja bland våra fem ämnesspecifika nyhetsbrev: hållbar utveckling, hälsa, utbildning, det nordiska välfärdssamhället, datavetenskap. Nyhetsbreven publiceras några gånger om året.

Beställ ThinkLetter! (data science, education, health, nordic welfare, sustainability)

Beställ INAR Climate nyhetsbrev!

Exempel på de tematiska nyhetsbreven:

Nyhetsbrev med universitetsnyheter och evenemang för alumner skickas 10 gånger per år på finska och svenska samt sex gånger per år på engelska. ThinkLetter Alumni får man genom att registrera sig som alumn.

Vetenskapens vardagsrum, Tankehörnan, finns i hjärtat av centrumcampus. Här hittar du vetenskapsinnehåll, evenemang, utställningar, café och arbetsutrymmen för grupparbeten i tre våningar, Titta in och delta i diskussionen. Tankehörnans dörrar och tankar är öppna för alla.

Beställ Tankehörnans nyhetsbrev!

Helsinki Think Company i Tankehörnans andra våning är en knutpunkt för ett nytt slags entreprenörskap. Helsinki Think Company är ett socialt arbetsutrymme, där studerande, forskare och personer intresserade av företagande kan utveckla sina nätverk.

Beställ Helsinki Think Companys nyhetsbrev!

Nyheter om den svenska och tvåspråkiga verksamheten vid Helsingfors universitet cirka 5-6 gånger om året.

Beställ UNIversellt!