Kriget i Ukraina – universitetets riktlinjer

Den här webbsidan innehåller aktuella information om hur kriget i Ukraina påverkar Helsingfors universitet samt Helsingfors universitets rekommendationer och anvisningar i frågan.

Helsingfors universitet fördömer Rysslands krigshandlingar och uttrycker sitt stöd för Ukraina och dess universitetsgemenskap. Vi har tillsammans med andra universitet i Finland tagit ställning för Ukraina i utlåtanden av Finlands universitetsrektorers råd Unifi och de europeiska universitetens samarbetsorgan EUA. Vi har visat vårt stöd genom att belysa byggnader och ordna flaggningar.

Helsingfors universitet har förbundit sig att främja internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning, och att även stödja det här arbetet under svåra förhållanden. Rysslands oacceptabla krigshandlingar i Ukraina har krävt exceptionella åtgärder även inom universitetssamarbetet.

Helsingfors universitet följer både nationella och europeiska sanktioner och anpassar sina verksamhetsprinciper och processer efter det. Tillsammans med andra finländska och utländska universitet strävar vi efter att använda vårt inflytande för att få ett slut på krigshandlingarna i Ukraina och stödja landets institutioner och befolkning.

Så här hjälper universitetet studenter och personal

I krisens tidiga skede kontaktade universitetet ukrainska studenter, utbytesstudenter och personal för att erbjuda dem sitt stöd. Gemenskap är en av universitetets värderingar, och därför ska alla i universitetsgemenskapen behandlas likvärdigt och med respekt oavsett nationalitet. Lika rättigheter och tjänster tillhör alla.

Helsingfors universitet fortsätter att stödja personalen och studenterna i det svåra läget. Personalen kan vara i kontakt med företagshälsovården (länk till Flamma) och studenterna får information på webbsidan för hälsa och välbefinnande.

Helsingfors universitet beviljar fristående studierätt för personer som kommit till Finland och vars examensstudier vid en högskola i Ukraina avbrutits på grund av kriget.

Studierätten kan beviljas för studieavsnitt eller studiehelheter. Denna studierätt ger inte rätt att avlägga en examen vid Helsingfors universitet. Rätten att avlägga examen kan sökas under normala ansökningstider.

Ansökningarna om fristående studier behandlas utan ansökningstider till slutet av 2024. Studierätterna beviljas till 31.7.2025 och inga avgifter uppbärs för de fristående studierna.

Ansökningsblanketten för fristående studier samt mer information om hur man gör en ansökan finns här (för personer som flytt kriget i Ukraina, på finska eller engelska).

I särskilda fall kan Helsingfors universitet erbjuda specialarrangemang för betalning av terminsavgiften för de studenter, vars betalningsförmåga har påverkats allvarligt av kriget i Ukraina. I sådana fall ska studenten fylla i den här elektroniska blanketten genast efter att hen har blivit antagen till studier.

Universitetet uttrycker sitt stöd genom att bland annat låta ukrainska medborgare bedriva öppna universitetsstudier vid Helsingfors universitet avgiftsfritt fram till hösten 2025.

Universitet i olika länder, inklusive Helsingfors universitet, erbjuder anställningar till forskare som har flytt från Ukraina. Anställningarna finns listade på en internationell webbplats. Ukrainska forskare kan dessutom registrera sig i det internationella nätverket Scholars at Risk.

Universitetet stöder den forskning som bedrivs av forskare som flytt kriget i Ukraina med en ny modell för finansiering av lönekostnader. Enligt modellen täcker universitetets gemensamma medel 40 procent av forskarnas lönekostnader under ett års tid. De kvarstående 60 procenten täcks av enhetens egna finansieringskällor. Medel har reserverats för 20 forskare. 

Modellen kan användas för lönekostnader för forskare på det andra eller tredje karriärsteget som kommit från Ukraina efter 24.2.2022 på grund av kriget. Ingen ny utlysning öppnas för modellen, utan en enhet kan genom att kontakta sin enhets HR-tjänst föreslå att en forskare som kommit från Ukraina borde omfattas av stödet.

Helsingfors universitets donationer

Krisfonden som Helsingfors universitet grundat till stöd för nödställda studenter och forskare fortsätter sin verksamhet. Med medel ur fonden kan universitetet stödja en överflyttning till Helsingfors universitet för forskare och studenter som drabbats av Rysslands angrepp på Ukraina, och hjälpa dem som redan befinner sig här och har råkat i en svår ekonomisk situation. Läs mer om fonden eller gör en donation.

Helsingfors universitet har stött de krigsdrabbade i Ukraina genom en donation på 50 000 euro till Unicef. Donationen görs från avkastningen från Helsingfors universitets fonder.

Även Universitetsapoteket har stött Ukraina i den humanitära krisen och gjort två donationer för nödställda för sammanlagt 20 000 euro. Den första donationen gavs via Operaatio Toivo (Operation hopp) och den andra till Finlands Röda Kors katastroffond. Dessutom har Universitetsapoteket stängt sina apotek i Ryssland och upphört med sin verksamhet i Ryssland.

Universitetets enheter har aktivt deltagit i att skydda ukrainska studenter och forskare genom att skaffa riktad extern finansiering bland annat av Konestiftelsen, Finlands Akademi och Utbildningsstyrelsen.

Samarbetsprojekt med Ryssland och Belarus
 • Universitetet har tillsvidare avbrutit främjandet av alla nya planerade samarbetsprojekt med Ryssland och Belarus.
 • I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer har universitetet avbrutit allt institutionellt samarbete med universitet och andra organisationer i Ryssland och Belarus.
 • Det är skäl att beakta att Europeiska kommissionen avbrutit allt forsknings-, utvecklings och innovationssamarbete med ryska organisationer och ställt in alla betalningar till ryska enheter inom ramen för gällande kontrakt.
 • Alla i universitetsgemenskapen ombeds avstå från all kontakt med statliga organ i Ryska federationen.
 • Universitetet rekryterar inte personer med affiliering till ett ryskt eller belarusiskt universitet om de inte avsäger sig anknytningen.
 • Universitetet rekommenderar att man avstår från att anlita personer som för närvarande arbetar vid ryska eller belarusiska universitet som vetenskapliga sakkunniga vid rekryteringar eller ansökningar om titeln docent, eller som opponenter eller förhandsgranskare.
 • Universitetet rekommenderar inte heller att universitetets egen personal fungerar som sakkunniga i motsvarande utvärderingssituationer eller som opponenter eller förhandsgranskare vid universitet i dessa länder. Resor till Ryssland eller Belarus är inte möjliga, men rekommendationen gäller även för sammankomster på distans.
 • Universitetets enheter och medlemmar bjuder inte in forskare vid ryska eller belarusiska universitet eller forskningsinstitut.
 • Universitetets forskare uppmanas att inte inleda nya sampublikationer med forskare som har organisationsanknytning till ett ryskt eller belarusiskt universitet eller forskningsinstitut. Forskarna är inte skyldiga att vidta åtgärder för publikationer som redan befinner sig i publiceringsprocessen.
 • Universitetet rekommenderar att man inte deltar i referentgranskningen av forskning som utförts av en forskare med organisationsanknytning till ett ryskt eller belarusiskt universitet eller forskningsinstitut eller att man på något annat sätt deltar i granskningsprocesserna för publikationsserier som publiceras i dessa länder.
 • Pågående processer behöver inte avbrytas, men det är värt att notera att det tillsvidare troligen inte är möjligt att betala ut arvoden till ryska eller belarusiska konton.
 • Universitetet hindrar att de it-infrastrukturer som krävs enligt Europarådets förordningar (EU) 2022/328 och (EU) 2022/355 syns i Ryssland och Belarus. Därför begränsas universitetets VPN-tjänst på grundval av geografiskt läge.

Resor till Ukraina, Belarus och Ryssland bör undvikas enligt Utrikesministeriets rekommendationer. 

Information från Migrationsverket om kriget i Ukraina.

Internationella konferenser
 • Universitetet rekommenderar att forskare med organisationsanknytning till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte inbjuds till konferenser och evenemang som ordnas av Helsingfors universitetet eller i universitetets lokaler.
 • Universitetet rekommenderar att personer med organisationsanknytning till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte inbjuds att tala på konferenser.
 • Universitetet rekommenderar att organisationsanknytningar till universitet eller forskningsinstitut i Ryssland eller Belarus inte visas på konferensernas deltagarlistor eller i publikationer relaterade till dem.

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2023

Hitta en expert

Hitta forskare i vår forskningsdatabas Forskningsportalen eller se expertlistor och experter.