Nya professorer

Två gånger om året, i maj och i december, välkomnas nya professorer till Helsingfors universitet. Under installationen håller professorerna korta och populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella frågor inom det egna vetenskapsområdet. Föreläsningen pågår 20 minuter. Installationsföreläsningarna samt tillställningen är öppna till allmänheten.

Föreläsningar 5.12.2018

Jutta Jokiranta,  Jari Eloranta och Jukka Pirttilä
Antti Kauppinen, Anne Kouvonen och  Jaakko Husa
Reetta Toivanen, Johanna Viimaranta och Volker Heyd
Minna Autio, Keijo Heljanko och Gareth Law
Iiris Hovatta, Mirja Ruohoniemi och Juhani Taponen 
Solonnitetssalen: Installitionföreläsning: Mirjam Kalland: Fostra till individ eller medmänniska?, Presentation av de nya professorerna

Lista över nya professorer