Idag hålls professorinstallation två gånger om året, nära terminens slut. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter.

Nya professorer som företräder ett brett urval av universitetets vetenskapsområden.

Installationsföreläsningarna samt tillställningen är öppna till allmänheten.

Senaste professorinstallation 31.5.2017: se program

Föreläsarna: Eva Heiskanen, Simo Huotari, Tommi Mikkonen, Panu Minkkinen, Marjukka Myllärniemi, Mikko Myrskylä, Minna Palmroth, Mika Pantzar, Kirsi Pietiläinen, Tuula Salo och Juha Sinisalo.

Lista av nya professorer