Två gånger om året, i maj och i december, välkomnas nya professorer till Helsingfors universitet. Under installationen håller professorerna korta och populärvetenskapliga föreläsningar om aktuella frågor inom det egna vetenskapsområdet. Föreläsningen pågår 20 minuter. Installationsföreläsningarna samt tillställningen är öppna till allmänheten.

Hösten 2017 ordnades installationen den 29 november.

Här är en lista på alla nya professorer hösten 2015.

Bekanta dig med de nya svenskspråkiga professorerna: