Idag hålls professorinstallation två gånger om året, nära terminens slut. Enligt hävdvunnen sed sker installation alltid på en onsdag, den sista i maj eller första i december. Efter en gemensam hälsning till universitetets ledning håller varje professor sin installationsföreläsning på 20 minuter.

Nya professorer som företräder ett brett urval av universitetets vetenskapsområden.

Installationsföreläsningarna samt tillställningen är öppna till allmänheten.

Senaste professorinstallation 7.12.2016: se program

Föreläsarna: Maria Brockhaus, Maaret Castrén, Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Anu Kantele, Janne Kivivuori, Tapio Lappi-Seppälä, Mika Niemelä, Anja Nygren, Jari Salo, Sampsa Vanhatalo ja Xiao Zhong.

Lista av nya professorer