Tulevat opinnot avoimessa yliopistossa

Tutustu nyt lukuvuoden 2024–2025 opintotarjonnan ennakkotietoihin!

Avoimet yliopisto-opinnot ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmien ja kielikeskuksen opintoja, joihin voivat osallistua kaikki niistä kiinnostuneet. 

Tarjolla on vuosittain yli tuhat kurssia Helsingin yliopiston kampuksilla, yhteistyöoppilaitoksissa ja joustavasti verkko-opintoina. 

Monet lukuvuoden 2024-2025 kursseista toteutetaan yhteisopetuksena: Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samoille kursseille yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 

Ennakkotietoa opinnoista lukuvuonna 2024-2025

Tutustu tulevaan opintotarjontaan sinua kiinnostavien teemojen sekä kandi- ja maisteriohjelmien kautta! 

 • Kandiohjelmien avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voi tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja. 
 • Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja. Maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. 
 • Lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville erityisen hyvin sopivat kurssit löydät ennakkotiedoista -merkillä varustettuina.  
 • Ennakkotietoja päivitetään kesäkuun loppuun saakka. 
 • Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävissä heinäkuussa 2024. Tarjonta voi täydentyä edelleen myös lukuvuoden mittaan.
 • Jos haluat aloittaa opiskelun jo ennen ensi syksyä, tutustu myös kesäopintoihimme!
Filosofia, historia ja teologia
 • Filosofian perusopinnot 30 op
 • Filosofian aineopinnot 30 op 
 • Grundstudier i filosofi (del av grundstudierna)
 • Ämnestudier i filosofi (del av ämnestudierna)

Filosofian syventävät opinnot: ks. Filosofian maisteriohjelma

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Filosofia sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Opintokokonaisuudet

 • Historian perusopinnot 30 op  
 • Uutta! Historian valinnaiset aineopinnot 30 op 
 • Uutta! Grundstudier av historia (delvis)  
 • Keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op  (Tarjolla vain Helsingin yliopistossa!)
 • Uutta! Historia, kulttuuri ja pelitutkimus 15 op (Tarjolla vain Helsingin yliopistossa!) 
   

Poimintoja yksittäisistä kursseista:  

 • Puoli vuosisataa Suomen yhteiskuntahistoriaa  5 op 
 • Keisariajan herrasväen historia: käsitteet, yhteiskuntarakenteet ja visuaalinen valta 5 op 
 • Uutta! Ristiretket ja niiden lähteet 5 op
 • Uutta! Rituaaleja, loitsuja ja elettyä uskoa: Magian historiaa ja nykypäivää Länsi- ja Pohjois-Euroopassa  5 op
 • Uutta! Rukoilua ja kilvoittelua keskiajalla – Luostarihengellisyyden muotoja ja kehitystä keskiajalla  5 op
 • Uutta! Kohtalokas hallituskausi. Nikolai II Venäjän historiassa ja nykyvenäläisten historiallisessa muistissa 5 op
 • Uutta! Introduction to Game Studies and Analysis 5 cr
 • Uutta! Cultural history of pain 5 cr
 • Uutta! Women, Power and Political Culture: Medieval to Modern 5 cr
 • Uutta! Sverige i det nya Norden 1809-1905 5 sp
 • Uutta! Helsingfors 1550-2025 5 sp 
   

Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa

 • Tampereen kesäyliopisto:
  • Naisten elämää keskiajalla 5 op 
  • Tampereen kesäyliopisto: Lähteiden jäljillä 5 op
  • Politiikka Koreassa 5 op
  • Kaakkois-Aasian historia 5 op
 • Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto: 
  • Politiikka Koreassa 5 op
  • Kaakkois-Aasian historia 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Historian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Teologian kandiohjelma
 

Tutustumiskurssi
 • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 2 op  
   
Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 30 op
 • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op
 • Eksegetiikan perusteet 5 op
 • Kristinuskon historian perusteet 5 op
 • Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
 • Systemaattisen teologian perusteet 5 op
 • Uskontotieteen perusteet 5 op
   
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 30 op
 • Pakolliset aineopintojen kurssit: 
  • Maailman uskontoperinteet 5 op
  • Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op
  • Kristinusko Suomessa 5 op
  • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op 
 • Pakollinen syventävä kurssi (valitse yksi seuraavista)
  • Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri, syventävä suoritus 5 op
  • Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus 5 op
  • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus 5 op
 • Valinnainen aineopintojen kurssi 5 op 
  • valinnaiset kurssien tiedot julkaistaan heinäkuussa

Temaattinen opintokokonaisuus 15 op
 • Valinnaisia kursseja, joiden tiedot julkaistaan heinäkuussa
   
Muita teologian opintoja
 • Eksegetiikan oppialan opintoja
 • Kirkkohistorian oppialan opintoja
 • Käytännöllisen teologian oppialan opintoja
 • Systemaattisen teologian oppialan opintoja
 • Uskontotieteen oppialan opintoja
   

Islamilaisen teologian opinnot 

Islamilainen teologia, valinnainen opintokokonaisuus 25 op 
 • Islamin peruskurssi, 5 op
 • Islam, yksilö ja yhteisö, 5 op
 • Johdatus Koraaniin ja sunnaan, 5 op
 • Islamin tulkintaperinteet, 5 op
 • Islamin monimuotoisuus, 5 op
Islamilainen teologia, temaattinen opintokokonaisuus 15 op

Kolmesta ryhmästä valitaan jokaisesta yksi opintojakso:

 • Ryhmä 1: Ajankohtaiset keskustelut ja kirjalliset lähteet
  • Arki ja historialliset lähteet 5 op
 • Ryhmä 2: Muslimit ja maailmanlaajuinen islam
  • Siirtolaisuus, muslimit ja islam / Migration, Muslims and Islam 5 op
 • Ryhmä 3: Islam ja sukupuoli
  • Gender and Islam: A Survey Course 5 op
Islamilainen teologia, aineenopettajan perusopinnot 30 op
 • Uskontotieteen perusteet, 5 op
 • Maailman uskontoperinteet, 5 op
 • Islamin peruskurssi, 5 op
 • Islam, yksilö ja yhteisö, 5 op
 • Johdatus Koraaniin ja sunnaan, 5 op
 • Islamin tulkintaperinteet, 5 op
Islamilainen teologia. aineenopettajan aineopinnot 30 op
 • Islamin monimuotoisuus 5 op
 • Klassinen arabia I 5 op
 • Klassinen arabia II 5 op

Temaattiset opinnot, 15 op - Kolmesta ryhmästä valitaan jokaisesta yksi opintojakso:

 • Ryhmä 1: Ajankohtaiset keskustelut ja kirjalliset lähteet
  • Arki ja historialliset lähteet 5 op
 • Ryhmä 2: Muslimit ja maailmanlaajuinen islam
  • Siirtolaisuus, muslimit ja islam / Migration, Muslims and Islam 5 op
 • Ryhmä 3: Islam ja sukupuoli
  • Gender and Islam: A Survey Course 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ks myös: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

 • Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op  
 • Elämänkatsomustiedon aineopinnot 30 op
 • Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa:
  • Päijät-Hämeen kesäyliopisto: Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Elämänkatsomustieto sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Filosofian syventävät opinnot:

 • Tieto-oppi 5 op
 • Eläimet ja demokratia 5 op
 • Normatiivinen demokratiateoria 5 op
 • Lapsuuden ja kasvatuksen filosofia 5 op
 • Sosiaalinen ontologia 5 op
   
 • Philosophy of Social Sciences 5 cr
 • Philosophical and Methodological Fundations of Sustainability Science 5 cr
 • Science, Policy, and Democracy 5 cr
 • Philosophy of Quantum Theory 5 cr
 • Existential Phenomenology and Society: de Beauvoir, Merleau-Ponty, Sartre 5 cr
 • Contemporary Critical Theory 5 cr
 • Values in Science: Mainstream and Feminist Approaches 5 cr
 • Philosophy of Economics 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Filosofian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjontaan tulee myös historian maisteriohjelman opintoja. 

Tarkempia tietoja julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Historian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Yksittäisiä kursseja, mm:
 • Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op
 • Rituaalit ja uskonto 5 op

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Kasvatus ja oppiminen

Kasvatustieteiden kandiohjelma

 

Erityispedagogiikan opintosuunta

 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op  
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op  
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op  
 • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op  
 • Tuen tarve 5 op 
 • Oppimisen haasteet 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
 • Aivot ja oppiminen 5 op
 • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op
 • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op 
 • Käyttäytymisen haasteet 5 op 
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Seminaarityö 5 op  
   

Luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­ta
 

Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op
 • Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op 
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Luokanopettaja 3 op 
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  
 

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
 

Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
 • Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
 • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op  
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus: Varhaispedagogiikka 3 op 
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
   

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
 


Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op  
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri - Johdatys yhteiskuntatieteellisen koulutuksen tutkimukseen 5 op  
 • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
 • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
 • Pakolliset sisältöopinnot: 
  • Kasvatussosiologia 5 op 
  • Osaamisen kehittäminen muuttuvassa työelämässä 5 op 
  • Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op 
 • Valinnaiset sisältöopinnot: 
  • Koulutuksen hallinto ja talous 5 op
  • Työn tutkimuksen ja kehittämisen perusteet 5 op
  • Motivaatio ja oppiminen 5 op 
 • Tutkimusmenetelmäopinnot: 
  • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
  • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Seminaarityö 5 op


Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisiä tutkimusmenetelmäopintoja 

 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op O
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
   

Yliopistopedagogiikan perusopintoja 

 • Oppiminen yliopistossa 5 op
 • Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op


Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman valinnaisia opintoja 
Yksittäisiä kanditasoisia valinnaisia opintoja
 • Lapsen kasvu, kehitys ja sen mahdollisuudet ja haasteet 5 op

Valinnaisten moduulikokonaisuuksien (15-25 op) opintoja
 • LUMATIKKA - Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta 15-25 op
  • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 5 op
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa oppijalähtöisesti 5 op
  • Luokkien 1-6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti 5 op
  • Matematiikkaa taiteen ja kehollisuuden kautta 5 op
  • Projektit ja ongelmanratkaisutaodot opetuksessa 5 op
    
 • Uutta! Teknologiakasvatus 15-25 op
  • Monialainen teknogiakasvatus 5 op
  • Ohjelmoitavat teknologiat 5 op
  • Kestävyyden ilmiöt teknologiakasvatuksessa 5 op
  • Uutta! Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa 5 op
    
 • Uutta! Inklusiivinen kasvatus ja koulututus 15 op
  • Kriittinen erityispedagogiikka, vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus 5 op
  • Myötäelävän vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa 5 op
  • Monitoimijainen tuki ja yhteistyö palveluissa 5 op
  • Erityisopetuksen neurotiedettä 5 op/Neuroscience of Special Education 5 cr/Specialpedagogikens neurovetenskap 5 sp
    
 • Uutta! Kasvatus ja yhteiskunta 15-25 op
  • Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi 5 op
  • Kasvatuksen historia 5 op
  • Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar 5 sp
  • Klassiska pedagogiska texter från upplysningen till vår samtid 5 sp
  • Utbildningssociologi i ett globalt perspektiv 5 sp
  • Introduction to Comparative and International Education: Policies and Practices 5 cr
    
 • Uutta! Kestävyyskasvatus 15-25 op
  • Ympäristökasvatuksen perusteet 5 op
  • Talousosaaminen 5 op
  • Positiivinen kasvatus 5 op
  • Kropps- och platsbaserat lärande, hållbarhet och världsarv 5 sp
  • Utbildningsplanering för en hållbar framtid 5 sp
    
 • Uutta! Kielitietoinen ja monikielinen kasvatus ja koulutus 15-25 op
  • Oppijoiden monet kielet 5 op
  • Suomi opetettavana kielenä: S2 näkökulma 5 op
  • Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat 5 op
  • Kasvatustieteen erikoiskurssi: Valmistavan opetuksen didaktiikka 5 op
    
 • Lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta 15 op
  • Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma 5 op
  • Johtajuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri 5 op
  • Uutta! Varhaiskasvatuksen politiikka, ohjaus ja hallinta 5 op
  • Lapsuudentutkimus 5 op
  • Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
  • Hoppfullhet, dialog och aktörskap 5 sp
  • Stöd av barns socioemotionella utveckling 5 sp
  • Lapsen kasvu, kehitys ja sen mahdollisuudet ja haasteet 5 op
    
 • Uutta! Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat 15-25 op
  • Kirjoittamisen pedagogiikka 5 op
  • Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op
  • Kirjallisuus, kielten oppiminen ja monikieliset lukijat 5 op
    
 • Nytt! Svenska som andraspråk (Ruotsi toisena kielenä) 15-25 op
  • Språklig mångfald i ett flerspråkigt samhälle 5 sp
  • Flerspråkig språkutvecling och svenska som andraspråk 5 sp
  • Språkmedveten verksamhetskultur som stöd för svenska som andraspråk 5 sp
  • Språkdidaktik i pedagogiska verksamheter 5 sp
  • Mångprofessionelt samarbete för svenska som andraspråk 5 sp
  • Arbete för svenska som andraspråk in samhället 5 sp
    
 • Uutta! Toimijuutta tukevat pedagogiset lähestymistavat 15-25 op
  • Miten suunnitella ja toteuttaa ilmiöitä 5 op
  • Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit 5 op
  • Kestävyyden ilmiöt teknologiakasvatuksessa 5 op
  • Luonto ja oppiminen 5 op 
    
 • Tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat 15-25 op
  • Uutta! Keskusteluanayysi vuorovaikutustutkimuksen metodina 5 op
  • Lapsuudentutkimus ja lapsinäkökulma 5 op
  • Uutta! Vetenskapsteori och pedagogisk metodologi 5 sp
    
 • Uutta! Työelämä, oppiminen ja johtaminen 15-25 op
  • Työelämään orientoituminen kasvatustieteilijöille 5 op
  • Talousosaaminen 5 op
  • Kasvatustieteilijä työelämässä 5 op
  • Aikuiskasvatuksen tutkimussuunnat 5 op
  • Pedagogisk ledarskap 5 sp
  • Pedagogik och lärande in arbetsliv och organisationer 5 sp
  • Planering och utvärdering av undervisning 5 sp 
  • Yrkeslivsorientering för pedagoger 5 sp
  • Utmattning inom människonära yrken 5 sp
    
 • Uutta! Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus 15-25 op
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä 5 op
  • Pedagogisk aktörskap för social rättvisa 5 sp
  • Social rättvisa i uttbildning 5 sp
  • Migrant pedagogy in the era of global displacement 5 cr
  • Katsomusdialogi koulun arjessa 5 op
    
 • Finnish Education 15-20 cr
  • Uncover Finnish Education 3 cr, MOOC
  • Uncover Finnish Education 2 cr
  • New! Education and Social Justice 5 cr
  • New! Finnish school and subject education 5 c

 

Kasvatustieteiden opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  
 

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

Etäopintoina Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa, Hämeen kesäyliopistossa ja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa

 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
 • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
 • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I 5 op
 • Matematiikan ja ympäristökasvatuksen pedagogiikka I 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op 
   
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op

Etä- ja lähiopintoina Hämeen kesäyliopistossa

 • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
 • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen 5 op
 • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
 • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op

Uuutta! Kasvatus- ja opetusalan johtaminen aineopinnot 35 op 

Lähiopetuksena Hämeen kesäyliopistossa

 • Kasvatus- ja opetusajan johtamisen teoreettinen perusta 5 op
 • Tutkimuksellisia lähestymistapoja kasvatus- ja opetusalan johtajuuteen 5 op
 • International approaches to leadership in educational contexts 5 cr
 • Kasvatus ja koulutusalan organisaatiot vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa 5 op
 • Innovatiivinen kehittäminen kasvatus- ja opetusalan johtamisessa 5 op
 • Seminaari ja seminaarityö 10 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Syyslukukauden 2024 koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024 ja kevätlukukauden 2025 koko opintotarjonta joulukuussa 2024.

 • Tutustumiskurssi: Matemaattinen ongelmanratkaisu
 • Tutustumiskurssi: Tiedelukutaidon perusteet
 • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa
  • Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1
  • Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 
  • Tähdet ja avaruus
  • Geotieteet ja kestävä tulevaisuus: Moduuli 1 
  • Geotieteet ja kestävä tulevaisuus: Moduuli 2 
 • Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin
 • Matematiikkaa kaikkialla, osat 1-3
 • Lukiomatematiikan kertaus ja vahvistus 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan opintoja sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ks. myös fysikaalisten tieteiden kandiohjelman, kemian kandiohjelman ja matemaattisten tieteiden kandiohjelman opinnot. 

Prova på kurs i pedagogik: 

 • Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp, MOOC
   

Studieinriktningen för småbarnspedagogik

 • Hoppfullhet, dialog och aktörskap 5 sp, MOOC
 • Stöd av barns socioemotionella utveckling 5 sp
   

Studiemodulen Svenska som andraspråk 25 sp 

 • NYTT! Språklig mångfald i ett flerspråkigt samhälle 5 sp
 • Flerspråkig språkutveckling och svenska som andraspråk 5 sp  
 • Språkmedveten verksamhetskultur som stöd för svenska som andraspråk 5 sp 
 • NYTT! Språkdidaktik i pedagogiska verksamheter 5 sp
 • NYTT! Mångprofessionellt samarbete för svenska som andraspråk 5 sp 


NYTT! Grundstudierna i specialpedagogik 25 sp

 • Mer information publiceras senare 
   

Studier vid Helsingfors Arbis:

 • Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik ) 25 sp:
  • Introduktion till pedagogiken 5 sp  
  • Lärande och utveckling 5 sp  
  • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik i ett samhällsperspektiv 5 sp 
  • Pedagogikens sociala, filosofiska och kulturella grunder 5 sp
  • Orientering till pedagogisk forskning 5 sp 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Öppna universitet: Pedagogik sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Uncover Finnish Education 3 cr MOOC
 • Uncover Finnish Education 2 cr
 • Neuroscientific Approach to Artistic and Practical Subjects 5 cr
 • Neuroscience in Educational sciences 5 cr
 • Finnish School and Subject Education 5 cr
 • Visual Attention in Learning 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Changing Education sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Kulttuurit ja taiteet

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta 

 • Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op
 • Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja:
  • Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen 5 op
  • Sotien jälkeinen modernismi 5 op
  • Uutta! Varhaismodernismi ja sukupuoli 5 op
  • Uutta! 100 vuotta suomalaista kirjallisuutta 5 op


Suomen kielen opintosuunta 

 • Suomen kielen perusopinnot 30 op
 • Suomen kielen aineopintoja: 
  • Uutta! Monilukutaito ja kirjoittamisen opetus 5 op
  • Uutta! Hankaluus lukea ja kirjoittaa 5 op
  • Suomi toisena kielenä 5 op


Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta (äidinkieli muu kuin suomi)  

 • Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op 
 • Suomen kielen ja kulttuurin aineopintoja:
  • Kirjallisuus, kulttuuri ja historia 4: Nykykulttuuri


Pohjoismaisten kielten opintosuunta 

 • Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), perusopinnot 30 op 
 • Uutta! Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), valinnaiset aineopinnot 30 op
 • Nordiska språk, (svenska som modersmål), grundstudier 30 sp
 • Uutta! Nordiska språk (svenska som modersmål), valbara ömnestudier 30 sp


Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opintosuunta 

 • Romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot 30 op
 • Romanikielen ja -kulttuurin valinnaiset aineopinnot 30 op
 • Saamentutkimuksen perusopinnot 30 op
 • Johdatusta karjalan kieleen 5 op 
 • Unkarin kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op 
 • Unkarin kielen ja kulttuurin aineopintoja: 
  • Uutta! Unkarin kielihistoria 5 op
  • Uutta! Unkarin syntaksi 5 op
  • Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta 5 op
  • Uutta! Unkarin kirjallisuus 5 op 
 • Viron kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op
 • Viron kielen ja kulttuurin aineopintoja:
  • Uutta! Viron lauseoppi 5 op
  • Viron kirjallisuus 5 op
  • Uutta! Viron keskustelukurssi 5 op
    

Muita kandiohjelman opintoja

 • Suomi vieraana kielenä (S2) -kurssit
 • Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen 5 op
 • Johdatusta kielentutkimukseen 5 op
 • Introduktion till litteraturvetenskap 5 sp
 • Introduktion till språkvetenskap 5 sp
 • Språk och litteratur i samhället 5 sp
 • Opettajan vuorovaikutusosaaminen 1 5 op
 • Opettajan vuorovaikutusosaaminen 2 5 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 5 op


Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa 

 • Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto: 
  • Pohjoismaisten kielten perusopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) 30 op 
  • Pohjoismaisten kielten valinnaiset aineopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) 30 op
 • Työväen Akatemia: Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
   

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kotimaiset kielet ja kirjallisuudet sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Kulttuurien tutkimus
 

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
 • Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op  
 • Kaksi seuraavista:
  • Sustainable Stewardship of Nature and Indigenous Ecological Knowledge 5 op
  • Kulttuurien tutkimuksen teoriat 5 op 
  • Perinne, muutos ja jatkuvuus: Kulttuurisen muistin jäljillä 5 op  
Kulttuurien tutkimuksen perusopintoja
 • Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op  
 • Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät 5 op 
 • Sustainable Stewardship of Nature and Indigenous Ecological Knowledge 5 cr
 • Kulttuurien tutkimuksen teoriat 5 op 
 • Perinne, muutos ja jatkuvuus: Kulttuurisen muistin jäljillä 5 op 
Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja
 • Introduction to Digital Humanities and Social Sciences 5 cr 
   

Aasian tutkimus
 

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op ja 30 op
 • Uutta! Introduction to Japanese Culture and Society 5 op
 • Kiinan kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
 • Uutta! Food Culture in Japan 5 op
 • Uutta! Introduction to Korean History and Culture 5 cr
 • Uutta! Bollywood and Indian Film: Methods, Analysis and Contexts 5 cr
 • Uutta! 20th Century Korea: Politics, People and Place 5 cr
 • Opintoja myös yhteistyöoppilaitoksissa:
  • Uutta! Politiikka Koreassa 5 op
  • Johdatus Kiinan politiikkaan ja yhteiskuntaan 5 op
  • Uutta! Musiikki Japanin kulttuurissa 5 op
  • Uutta! Kaakkois-Aasian historia 5 op
    

Alue- ja kulttuurintutkimus
 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopintoja 
 • Tieteenalaopintoja
  • Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op
  • Uutta! Eurooppalaisia kysymyksiä: Johdatus Euroopan kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Latinalaisen Amerikan historia 5 op 
 • Teemaopintoja
  • Uutta! Saamelaiskulttuuri, kolonialismi ja tulevaisuusnäkymät 5 op
  • Uutta! Johdatus Keski-Andien arkeologiaan ja varhaishistoriaan 5 op
  • Sustainable Stewardship of Nature and Indigenous Ecological Knowledge 5 cr
  • Uutta! Responses to Cultural Assimilation in the US 5 cr
  • Uutta! Kulttuurintutkimus ekokriisien aikakaudella 5 op

Latinalaisen Amerikan tutkimus
 • Latinalaisen amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
  • Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op
  • Latinalaisen Amerikan historia 5 op
  • Uutta! Johdatus Keski-Andien arkeologiaan ja varhaishistoriaan 5 op
 • Ks, myös: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman opinnot 
   
Pohjois-Amerikan tutkimus
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
  • Alueellisuus PohjoIs-Amerikassa 5 op
  • Pohjois-Amerikka: Historia, kulttuuri ja nykypäivä 5 op
  • Uutta! US Political System and The 2024 Presidential Elections 5 cr
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen muita opintoja
  • Uutta! History and Cultures of Hawaií: Archipelagic Aprraoch to North america 5 cr


Antiikin kulttuuri

 • Johdanto antiikin kulttuureihin 5 op


Arkeologia

 • Arkeologian perusteet 5 op
 • Suomen ja lähialueiden arkeologia 5 op
 • Arkeologiset aineistot 5 op 
 • Arkeologian teoria 5 op

Ks. myös: Kulttuuriperinnön maisteriohjelman opinnot 


Etnologia ja folkloristiikka


Etnologian ja folkloristiikan opintokokonaisuus 30 op
 • Etnologian perusteet 5 op
 • Folkloristiikan perusteet 5 op
 • Lisäksi 20 op seuraavista:
  • Arjen etnografia 5 op
  • Elävä aineellisuus 5 op
  • Kansanusko ja mytologia 5 op
  • Muistitietotutkimuksen lähtökohtia 5 op
  • Soveltava kulttuurianalyysi 5 op
  • Etnografisen tutkimuksen menetelmät 5 op

Etnologian opintokokonaisuus 15 op

 • Etnologian perusteet 5 op
 • Lisäksi 10 op seuraavista:
  • Arjen etnografia 5 op
  • Elävä aineellisuus 5 op
  • Soveltava kulttuurianalyysi 5 op

Folkloristiikan opintokokonaisuus 15 op

 • Folkloristiikan perusteet 5 op
 • Kansanusko ja mytologia 5 op
 • Muistitietotutkimuksen lähtökohtia 5 op


Lähi-idän ja islamin tutkimus

 • Islamin peruskurssi 5 op
 • Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusteet 5 op
 • Uutta! Lähi-itä arabikevään jälkeen 5 op 
 • Uutta! Juutalaisuuden peruskurssi 5 op
 • Uutta! Juutalaisuus Israelin valtiossa 5 op
 • Uutta! Johdatus Koraaniin ja sunnaan 5 op
 • Uutta! Islamin tulkintaperinteet 5 op
 • Uutta! Sukupuoli ja islam: katsaus tutkimukseen 5 op
   

Taidehistoria

 • Taidehistorian johdantokurssi 5 op
 • Suomen ja Euroopan taidehistoriaa 1, Kuvat, tilat ja maailmankuvat: näkökulmia Euroopan ja Suomen taiteeseen esihistoriasta 1700-luvulle 5 op
 • Suomen ja Euroopan taidehistoriaa 2, Maalauksia menneestä, tiloja tulevaisuudelle: Näkökulmia Euroopan ja Suomen taidehistoriaan 1700-luvun lopulta nykypäivään 5 op
 • Uutta! Taidehistorian ajattelijoita 5 op 
 • Uutta! Näkökulmia kiinalaisen maisemakokemuksen historiaan 5 op 
 • Uutta! Modern Textile Histories – Textile Craft, Art, and Design Shaping Modern Society / Modernien tekstiilien taidehistoriaa – Käsityö, taide, ja design yhteiskunnan kudoksessa 5 op 
 • Uutta! Utopiat ja tulevaisuus modernin kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin historiassa 5 op


Uskontotiede

 • Uutta! Edesmenneitä ja noituutta: Synkkää kulttuuri(perintö)ä tarkastelemassa 5 op 
 • Uutta! Rukoilua ja kilvoittelua keskiajalla – Luostarihengellisyyden muotoja ja kehitystä keskiajalla 5 op
 • Maallistumisen sosiologiaa 5 op
 • Uutta! Juutalaisuuden peruskurssi 5 op
 • Uutta! Juutalaisuus Israelin valtiossa 5 op
 • Islamin peruskurssi 5 op
 • Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusteet 5 op
 • Uskonto historiassa 5 op
 • Kansanomainen uskonnollisuus 5 opTarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kulttuurien tutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Estetiikan opintosuunta

 • Estetiikan perusopinnot 30 op
 • Estetiikan aineopintoja: 
  • Uutta! Estetiikan praktikum 5 op
    

Musiikkitieteen opintosuunta

 • Musiikkitieteen perusopinnot 30 op
 • Musiikkitieteen aineopintoja:
  • Uutta! #metoo, musiikki ja valta: Feministinen musiikintutkimus 2000-luvulla 5 op
  • Uutta! Musiikkianalyysin perusteet 5 op
  • Musiikki Suomessa 5 op 
    

Teatteritieteen opintosuunta (tarjolla vain Helsingin yliopistossa!) 

 • Teatteritieteen perusopinnot 30 op
 • Teatteritieteen aineopintoja: 
  • Uutta! Esitys, esittäminen ja yhteiskunta 5 op
  • Uutta! Katsojan kehollisuus esityksessä 5 op
  • Uutta! Uusia näytelmiä maailmalta 5 op
  • Uutta! Näyttelijäntyö, kuva ja katsoja 5 op
  • Uutta! Teatteri ja muisti 5 op
  • Uutta! Länsimaisen tanssin historia 5 op
    

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta

 • Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
 • Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja: 
  • Uutta! Moderni sotaromaani -teemapraktikumi 5 op
  • Uutta! Kirjallisuuden epidemiakuvaukset 5 op
  • Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op
    

Kandiohjelman yhteiset kurssit

 • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
 • Taiteiden tutkimuksen historia 5 op
   


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ks. myös: Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Alue- ja kulttuurintutkimus

 • Uutta! Methods and Theories in Area and Cultural Studies
 • Uutta! Transcultural Flows and Asian Diasporas
 • Uutta! Who's got the Power? Communicating and Negotiating Authority and Identity in Indian Festival Cultures

Aasian tutkimus

 • Uutta! Reading North Korea 

Latinalaisen Amerikan tutkimus

 • Uutta! Lifestyle Migration, Mobilities and Identities
 • Uutta! Monuments, Colonialism, and Contested Public Spaces
 • Uutta! Critical Thinking in Latin America
 • Uutta! Arts and Politics in Latin America 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Alue- ja kulttuurintutkimus sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

 • Ethics of Artificial Intelligence 5 cr
 • Cognition & Brain Function 5 cr
 • Uutta! Computational Literacy  5 cr 
 • Uutta! Programming for Digital Humanities 5 cr
 • Uutta! Statistics for Digital Humanities 5 cr
 • Uutta! Machine Translation 5 cr 
 • Uutta! Current Topics in Language Technology 5 cr 
 • Uutta! Building Natural Language Processing Applications 5 cr 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kielellinen diversiteetti ja digitaaliset ihmistieteet sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

 • Lastenkirjallisuuden praktikum 5 op 
 • Uutta! Kalle Päätalon bittivirran törmässä 5 op
 • Uutta! Kun on tunteet. Kirjallisuuden ja tunteiden tutkimuksen suuntia ja sovelluksia 5 op
 • Uutta! Sukupuoli, queer ja intersektionaalisuus kirjallisuudentutkimuksessa 5 op
 • Uutta! Kirjallisuus, kirjoittaminen ja tekstit 5 op
 • Uutta! Primitivismi 1900-luvun alun suomalaisessa kirjallisuudessa 5 op
 • Uutta! Postmodernin jälkeinen kirjallisuus 5 op
 • Uutta! What is Literary Interpretation? 5 cr 
   

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kirjallisuudentutkimus sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustu myös näihin: 

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman opinnot
 • Yleisen kirjallisuustieteen opinnot (Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma)

Kulttuuriperintö

 • Uutta! Orientaatio kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan 5 op
   

Arkeologia

 • Uutta! Linnat keskiajan Suomen keskuksina 5 op
 • Uutta! Isotope Geochemistry for Archaeologists 5 cr 
 • Uutta! Water Worlds 5 cr 
 • Issues in Maritime Archaeology – Past and Present: PART 1 5 cr 
 • Uutta! The Prehistory of Europe 5 cr 
 • Uutta! Arch Sciences Module 5 cr   
   

Museologia

 • Museums and Museology: History, Theory and Sources 5 cr
 • Museums, Community, and Learning 5 cr
 • Uutta! Vitriineistä luokkahuoneisiin: Esineet ja oppiminen 5 op
 • Uutta! Vitriineistä luokkahuoneisiin: Kreikkalais-roomalaiset esineet opetuksen välineinä 5 op
 • Local Museums as Spaces of Memory and History: an introduction to interdisciplinary methods 5 cr

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kulttuuriperinnön opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Poimintoja opintotarjonnasta lukuvuonna 2024-2025:

 • Uutta! Ekolingvistiikka ja kestävyyskysymykset 5 op
 • Uutta! Kirjoittaminen ja tekstityö 5 op
 • Indigenous Peoples, Epistemic and Linguistic Diversity 5 cr
 • Uutta! Liivin kielen kurssi 5 op
 • Kulttuurinen muisti Virossa 5 op
 • Uutta! Viron nykykirjallisuus 5 op
 • Uutta! Neuvostoliitosta Eurooppaan: murroskausi Virossa 5 op
 • Kielioppi käytössä 5 op
 • Kielipolitiikka 5 op
 • Uutta! Nimet fiktiossa 5 op
 • Johdatusta selkokieleen ja sen tutkimukseen 5 op
 • Monitieteinen näkökulma selkokieleen ja saavutettavuuteen 5 op
 • Uutta! Elämäkerta tietokirjallisuuden lajina 5 opTarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriopintoja sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Estetiikan opintosuunta

 • Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op
 • Uutta! Estetiikan ongelmia 5 op
   

Elokuva-ja televisiotutkimuksen opintosuunta

 • Johdatus elokuva- ja televisiotutkimukseen 5 op
 • Elokuvan historia 5 op
 • Uutta! Elokuva-analyysi 1 5 op
 • Uutta! Elokuvatutkimuksen teoriat ja käsitteet 5 op
 • Uutta! Audiovisuaalinen kerronta dokumenttielokuvassa 5 op
   

Musiikkitieteen opintosuunta

 • Uutta! Hiphop, R&B ja yhteiskunta 5 op
 • Uutta! Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op
   

Teatteritieteen opintosuunta

 • Uutta! Teatterista kirjoittaminen 5 op
   

Maisteriohjelman yhteiset opinnot

 • Uutta! Tulkinnan filosofiaa 5 op
 • Uutta! Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op
   


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ks. myös: Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Sukupuolentutkimuksen kanditason opinnot 
 


Sukupuolentutkimus 1, opintokokonaisuus 15 op
 • Kaikille yhteiset opintojaksot:
  • Sukupuolentutkimuksen teoriasuuntaukset ja ajankohtaiset kysymykset 5 op
  • Feministinen politiikka ja ääriliikkeet 5 op 
 • Valitse lisäksi yksi seuraavista: 
  • Uutta! Johdanto feministiseen eläin- ja ympäristötutkimukseen 5 op
  • Keskiajan naiset lukijoina ja kirjoittajina 5 op
  • Uutta! #metoo, musiikki ja valta: Feministinen musiikintutkimus 2000-luvulla 5 op 

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opinnot

 • Feministisiä lähtökohtia väkivallan analyysiin 5 op
 • Feministinen työelämätutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 5 op
 • Uutta! Men, Masculinities and Society 5 cr
 • Uutta! Feministisiä näkökulmia kriittiseen eläin- ja ympäristötutkimukseen 5 op
 • Uutta! Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 5 op
 • Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op
 • Uutta! #metoo, musiikki ja valta: Feministinen musiikintutkimus 2000-luvulla 5 op  

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Sukupuolentutkimuksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Tutustumiskurssi: Johdatus Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen 2 op  
 • Johdatus Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen, täydennysosa 3 op  

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Russian, Eurasian, and Eastern European studies sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

 • Nytt! Akademiskt skrivande och vetenskaplig argumentation på svenska 5 sp
 • Nytt! Professionellt skrivande 5 sp
 • Nytt! Ibsens samtidsdramaer 5 sp
 • Nytt! Akademiskt skrivande och vetenskaplig argumentation på svenska 5 sp
 • Korpuslingvistik 5 sp
 • Fördjupad textanalys på svenska 5 sp
 • Nytt! Fördjupning i svensk språkinlärning 5 sp
 • Nytt! Samhällstermer, sverigeord och lexikografi 5 sp
 • Nytt! Språkliga landskap 5 sp
 • Tillämpad svensk grammatik 5 sp
 • Nytt! Fortsättningskurs i norska 5 sp
 • Nytt! Interaktion på svenska i klassrummet 5 sp


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Öppna universitetet: Nordiska språk och litteraturer sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Luonnontieteet ja teknologia

Fysiikan perusopinnot 25 op

 • Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op
 • Vuorovaikutukset ja aine 5 op
 • Sähkömagnetismi 5 op
 • Säteilykentät ja fotonit 5 op
 • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I ja II 5 op
   

Fysiikan muita opintoja

 • Matemaattiset apuneuvot I 5 op
 • Matemaattiset apuneuvot II 5 op
 • Matemaattiset apuneuvot III 5 op
 • Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op
 • Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
 • Kvanttifysiikan perusteet 5 op
 • Suhteellisuusteorian perusteet 5 op  
   

Grundstudier i fysik  

 • Växelverkningar och kroppar 5 sp
 • Växelverkningar och materia 5 sp
 • Electromagnetism 5 sp
 • Strålningsfält och fotoner 5 sp
 • Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I och II5 sp 
   

Andra studier i fysik

 • Kvantfysikens grunder 5 sp
 • Naturvetenskaper nu I 5 sp
 • Nutida fysikens grunder 5 sp 
   

Physics 

 • Laboratory Exercises in Basic Studies of Physics I 5 cr
 • Laboratory Exercises in Basic Studies of Physics II 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Fysikaalisten tieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Geotieteiden perusopinnot 25 op

 • Geologiset prosessit 5 op 
 • Geologiset materiaalit 5 op 
 • Maan ja elämän evoluutio 5 op
 • Luonnonvarat ja ympäristö 5 op 
 • Suomen geologinen kehitys 5 op 

Geotieteiden aineopintoja 

 • Geo-Python 5 op
 • Hydrogeologia 5 op 
 • Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi 5 op
 • Paleoklimatologia ja paleoekologia 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Geotieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Kemian perusopinnot 25 op 

 • Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
 • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
 • Epäorgaaninen kemia 5 op
 • Kemian perustyöt 5 op 
 • Kemian perusteet 5 op

Kemi

 • Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
 • Organisk kemi 1 5 sp
 • Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp
 • Kemins grunder 5 spp 

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kemian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Maantieteen perusopinnot 25 op

 • Maantiede tieteenalana 5 op
 • Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
 • Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
 • Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op
 • Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Maantieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Matematiikan perusopinnot 25 op
 

 • Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op 
 • Raja-arvot 5 op
 • Diffenrentiaalilaskenta 5 op 
 • Integraalilaskenta 5 op 
   

Matematiikan muita opintoja

 • Johdatus logiikkaan I 5 op 
 • Johdatus logiikkaan II 5 op 
 • Johdatus lukuteoriaan II  5 op 
 • Koneoppimisen matematiikan perusteet I 5 op 
 • Koneoppimisen matematiikan perusteet II 5 op 
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 
 • Tilastollinen päättely I 5 op
 • Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
 • Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
 • Todennäköisyyslaskenta I 5 op
   
 • Advanced Calculus 5 cr
 • Calculus IA: Limits and Differentiation 5 cr 
 • Calculus IB: Integration 5 cr
 • Introduction to Logic I 5 op 
 • Introduction to Logic II 5 op 
   
 • Differentialkalkyl 5 sp


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Matemaattisten tieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Ks. myös: Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opinnot kohdassa Oppiminen, kasvatus ja koulutus

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman perusopinnot 25 op

 • Ohjelmoinnin perusteet  TAI Introduktion till programmering TAI Introduction to Programming
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi TAI Fortsättningskurs i programmering TAI Advanced Course in Programming 
 • Tietokantojen perusteet TAI Introduction to Databases
 • Computer and Internet
 • Tietorakenteet ja algoritmit I TAI Data structures and Algorithms I

Edellisen OPS-kauden perusopintoja: 

 • Tietokoneen toiminta, akvaariotentti TAI Computer Organization I, Electric exam 5 cr

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman aineopintoja

 • Laskennan mallit
 • Laskentaympäristöt
 • Ohjelmistotuotanto 
 • Ohjelmistoprojekti
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa, MOOC
 • Tietojenkäsittely ja yhteiskunta perusteet
 • Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, jatkokurssi
 • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security, MOOC
 • Cyber Security Base: Securing Software, MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project I, MOOC
 • Tietorakenteet ja algoritmit II, MOOC
 • Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmistotekniikka
 • Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails, MOOC
 • Server-side Web Development Ruby on Rails: Hotwire, MOOC
 • Functional Programming I, MOOC
 • Functional Programming II, MOOC
 • Algoritmit ongelmanratkaisussa, MOOC
 • Elements of AI: Tekoälyn perusteet, MOOC
 • Elements of AI: Introduction to AI, MOOC
 • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Intermediate, MOOC
 • Elements of AI: Building AI: Advanced, MOOC
 • Tekoälyn etiikka: Johdanto, MOOC
 • DevOps with Docker, MOOC
 • DevOps with Docker: docker-compose, MOOC
 • DevOps with Docker: security and optimization, MOOC 
 • Core 5G and Beyond, MOOC 
 • Test-Driven Development, MOOC
 • Test-Driven Development: Full Stack, MOOC

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman muita opintoja

 • Tietokone työvälineenä / Computing Tools for CS Studies, MOOC

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Molekyylibiotieteiden perusopinnot 25 op 

 • Kasvifysiologian perusteet 3 op
 • Eläinfysiologian perusteet 2 op
 • Biokemia 5 op 
 • Genetiikan perusteet 5 op 
 • Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta 5 op 
 • Solubiologia 5 op 


Yksittäisiä kursseja: 

 • Geenit ja yksilönkehitys 5 op 
 • Molekyyligenetiikka ja genomiikka 5 op 
 • Metabolia 5 op 
 • Proteiinit ja entsyymit 5 op 
 • Bioinformatiikka 5 op
 • Biotekniikka 5 op 
 • Geenitekniikka luennot 2 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Molekyylibiotieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Environmental Geochemistry 5 op
 • Life on the Baltic Continent - A Palaeozoic History 5 op
 • Lithosphere Structure and Dynamics 5 op
 • Geodynamics 5 op
 • Environmental Magnetism 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Geotieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Food and Environmental Hygiene and Control 5 cr
 • Seminar in Evolution of Microbioal Pathogenesis 5 cr

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan opintoja sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Uutta! Approximation Algorithms
 • Uutta! Seminar on Theoretical Computer Science
 • Uutta! Compilers
 • Seminar on Data Management for Machine Learning
 • Distributed Systems
 • Introduction to the Internet of Things, MOOC
 • Cyber Security Base: Advanced Topics, MOOC
 • Cyber Security Base: Course Project II, MOOC
 • Cyber Security Base: Capture The Flag, MOOC
 • Full Stack Web Development / Full Stack -websovelluskehitys MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 1 / Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1, MOOC
 • Full Stack Web Development, extension 2 / Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2, MOOC
 • Full Stack Web Development: Containers, MOOC
 • Full Stack Web Development Project/ Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö, MOOC
 • Full Stack Web Development Project / Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö, MOOC
 • Full Stack Web Development Project / Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö, MOOC
 • Full Stack Web Development: TypeScript, MOOC
 • Full Stack Web Development: React Native, MOOC
 • Full Stack Web Development: Continuous Integration, MOOC
 • Full Stack Web Development: GraphQL / Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL, MOOC
 • Full Stack Web Development: Relational Databases / Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat, MOOC

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Introduction to Data Science
 • Big Data Platforms, MOOC
 • Introduction to Artificial Intelligence
 • AI in Society: Introduction, MOOC
 • AI in Society: AI and Discrimination, MOOC
 • AI in Society: AI and State, MOOC
 • AI in Society: AI and Democracy, MOOC
 • Uutta! Seminar on Generative AI

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Matematiikka

 • Linear Algebra and Complex Numbers 5 cr
 • Calculus IA: Limits and Differentiation 5 cr
 • Calculus IB: Integration 5 cr
 • Advanced calculus5 cr
 • Probability Calculus I 5 cr
 • Linear Algebra and Matrices II 5 cr
 • Differential Equations 5 cr

Fysiikka

 • Interactions and Bodies 5 cr
 • Matter and Interactions 5 cr
 • Electromagnetism 5 cr
 • Radiation Fields and Photons 5 cr
 • Introduction to Quantum Physics 5 cr
 • Basics of Astronomy I 5 cr
 • Basics of Astronomy II 5 cr

Kemia

 • Atoms, Molecules and Interactions 5 cr
 • Matter and Interactions 5 cr
 • Organic Chemistry 1 5 cr
 • Inorganic Chemistry 5 cr

Tietojenkäsittelytiede

 • Introduction to Programming, MOOC
 • Advanced Course in Programming, MOOC
 • Introduction to Databases
 • Computer and Internet
 • Data structures and Algorithms I, MOOC
 • Data Structures and Algorithms II, MOOC
 • Computing and Society
 • Data Analysis with Python 2024 MOOC


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Bachelor's Programme in Science sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Introduction to Mathematical Biology I 5 cr
 • Bayesian Data Analysis 5 cr
 • Clinical Data Mining 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Terveys, ravitsemus ja lääketiede
 • Tutustumiskurssi: Ruoka 1.0 2 op
 • Elintarviketeknologian perusteet 2 op
 • Elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta 3 op
 • Uutta! Yrittäjyys ja innovaatiot -opintokokonaisuuden opintoja: Käytännön inovaatiojohtaminen 3 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Elintarviketieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustu myös

 • Maataloustieteiden kandiohjelman opintoihin
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opintoihin
 • Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman opintoihin
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelman opintoihin
 • Uutta! Minä ja koirani 3 op, MOOC 
 • Uutta! Minä ja kissani 3 op, MOOC


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Eläinlääketieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Psykologian perusopinnot 25 op  
 • Psykologian aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 35 op 
 • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
 • Psykologian opinnot yhteistyöoppilaitoksissa: Espoon työväenopisto (Psykologian perusopinnot 25 op) 

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Psykologian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Uutta! 

Soveltavan psykologian perusopinnot 30 op 

 • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
 • Johdatus neuropsykologiaan 5 op
 • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
 • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
 • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 
   

Soveltavan psykologian aineopintoja 

 • Asenteet, motivaatio ja käyttäytyminen 5 op
 • Affektiivinen neurotiede 5 op
 • Kognitiivinen neurotiede 5 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
 • Ryhmien väliset suhteet 5 op 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Soveltavan psykologian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Farmaseutin koulutusohjelman opinnot

 • Biotieteiden perusteet farmasiassa 5 op
 • Farmasian laskuharjoitukset 3 op
 • Luonnonaineet terveydenhuollossa 2 op
 • Fytoterapia 3 op
 • Biologiset lääkevalmisteet, peruskurssi 5 op
 • Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunologia 5 op
 • Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa 5 op
 • Lääkevalmiste I 5 op
 • Biofarmasia 5 op
 • Farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan perusteet 5 op
 • Farmakologia ja tautioppi I 5 op
 • Farmakologia ja tautioppi II 5 op
 • Farmakologia ja tautioppi III 5 op

Proviisorin koulutusohjelman opinnot

 • Johdatus nanotieteeseen 5 op
 • Recombinant DNA-Technology in Therapeutic Protein Engineering 4 cr
 • Drug Metabolism 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Farmasian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ravitsemustieteen opinnot 15-25 op

 • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
 • Ravitsemusfysiologia 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op
 • Liikunta ja ravitsemus 5 op
 • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
 • Ravitsemushoidon perusteet 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Ravitsemustieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Molecular Nutrition 5 cr 
 • Systems and Cognitive Neuroscience 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Neurotieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Mo­nia­lai­nen asian­tun­ti­juus so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la 25 op

 • Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
 • Palveluintegraatio ja digitalisaatio 5 op
 • Monialainen ja -toimijainen yhteistyö palvelujärjestelmässä 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
 • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5 op
   

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Kliininen hoitotiede terveydenhuollon kehittämisessä 25 op

 • Kliinisen hoitotieteen näyttöön perustuva kehittäminen 5 op
 • Kliinisen hoitotyön interventioiden implementointi ja arviointi 5 op
 • Digitalisaatio kliinisessä hoitotyössä 5 op
 • Kliinisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus 5 op
 • Kliinisen asiantuntijuuden kehittyminen 5 op

Väestön terveys 25 op

 • Väestön terveys: Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus 5 op
 • Johdatus epidemiologiseen tutkimukseen 5 op
 • Kulttuurinen moninaisuus sosiaali ja terveydenhuollossa 5 op
 • Kansanravitsemus 5 op
 • Kestävä terveydenhuolto ja globaalit terveysuhat 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Terveydenhuollon kehittämisen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Yhteiskunta, talous ja juridiikka
 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1, MOOC 2 op
 • Valtiosääntöoikeus 6 op
 • Kansainvälinen yksityisoikeus 3 op
 • Yleinen hallinto-oikeus 4 op
 • Immateriaalioikeus 3 op
 • Kuluttajaoikeus 3 op
 • Rikosoikeuden 2 op, MOOC  
 • Rikosoikeuden essee 3 op
 • Insolvenssioikeus 5 op
 • Oikeushistoria 5 op
 • Oikeusteoria 5 op
 • EU:n sisämarkkinaoikeus 3 op
 • Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka 5 op 
   
 • Straffrätt 2 sp, MOOC
 • Rättshistoria 5 sp 
 • Rättsteori 5 sp 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Oikeustieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Viestinnän perusopinnot 15 op, 25 op ja 35 op

 • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
 • Media ja kulttuuri 5 op 
 • Organisaatioiden viestintä 5 op
 • Julkisuus, demokratia ja media 5 op
 • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet  5 op
 • Poliittinen viestintä 5 op
 • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op
 • Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla 2 op + 3 op

Työelämäopinnot

 • Journalismi ammattina 5 op
 • Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
 • Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Politiikka ja organisaatiot

 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
 • Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
 • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
 • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
 • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
 • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Politiikan ja viestinnän opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
 • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
 • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
 • Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan 5 op
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
   

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

 • Pakolliset kurssit (vähintään kolme seuraavista):
  • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
  • Kriittisiä näkökulmia moninaisuuteen ja valtasuhteisiin 5 op
  • Yhteiskunnan rakenne ja toimijat 5 op
  • Hyvinvointivaltio 5 op
 • Valinnaiset kurssit (niin, että 35 op täyttyy):
  • Ryhmien väliset suhteet 5 op
  • Asenteet, motivaatio ja käyttäytyminen 5 op
  • Mielikuvat ja yhteiskunta 5 op
  • Julkisoikeus 5 op
  • Sosiaalioikeus 5 op
  • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
  • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
  • Sosiologia ja suomalainen yhteisunta 5 op
  • Theoretical Thinking in Sociology 5 op
  • Sosiologinen mielikuvitus 5 op
  • Erot ja eriarvoisuus 5 op
  • Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
  • Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
  • Kriminologia 5 op
  • Väestötieteen johdanto 5 op
  • Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op
    

Kriminologia 15 op

 • Kriminologia 5 op
 • Johdatus kriminologisiin tutkimusmenetelmiin 5 op
 • Kontrollioikeus 5 op tai 
 • Uutta! Kriminaalipolitiikka 1: Empiirisen lähestymistavan perusteet 5 op
   

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 15 op

 • Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
 • Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op
 • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
   

Menetelmäopinnot

 • Uutta! Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät 5 op
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, MOOC
 • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, MOOC


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Sosiaalitieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Miten talous toimii? 2 op MOOC 
 • Taloustieteen perusteet 5 op 
 • Rahoitusmarkkinat 5 op
 • Rahoituksen perusteet 5 op
 • Kansainvälinen makrotalous 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Taloustieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustumiskurssi

 • Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op  


Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen opin­to­ko­ko­nai­suus (15, 25 tai 35 op) 
 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 15 op
 • Pakollinen kurssi: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
 • Valinnaiset kurssit (valitse kaksi seuraavista):
  • Globaali kehitys 5 op 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
  • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Kansainvälinen historia 5 op 
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
  • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op 
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
  • Ympäristö ja politiikka 5 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
 • Pakollinen kurssi: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Valinnaiset kurssit (valitse vähintään kaksi seuraavista):
  • Globaali kehitys 5 op 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
  • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
  • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op 
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
  • Ympäristö ja politiikka 5 op
  • Kansainvälinen historia 5 op 
 • Valinnaiset kandi- ja maisteriopintojaksot: ilmoitetaan myöhemmin
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 35 op
 • Pakollinen kurssi: Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
 • Valinnaiset kurssit (valitse enintään neljä seuraavista):
  • Globaali kehitys 5 op 
  • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
  • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
  • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op 
  • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
  • Ympäristö ja politiikka 5 op
 • Valitse lisäksi yksi tieteenala seuraavista (10 op):
  • Globaali kehitystutkimus
   • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset: vaihtoehtoiset teoriat ja uudet näkökulmat 5 op
   • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
   • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
   • Vertaileva alueellinen etnografia I 5 op
   • Vertaileva alueellinen etnografia I: Eurooppa 5 op
   • Vertaileva alueellinen etnografia I: Afrikka 5 op
   • Vertaileva alueellinen etnografia I: Latinalainen Amerikka 5 op
  • Poliittinen historia
   • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
   • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
  • Talous- ja sosiaalihistoria:
   • Rakenteet ja kehitys 5 op
   • Suomi, Skandinavia ja maailmantalous 5 op
   • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op
     


Opintotarjontaan tulossa myös seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Globaalin kehitystutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
 • Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op
 • Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ympäristö- ja elintarviketalouden opintoja

 • Tutustumiskurssi ympäristö- ja elintarviketalouteen: Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op, MOOC
 • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op
 • Matematiikka I 2 op
 • Matematiikka II 2 op
 • Matematiikka III 2 op
 • Maatalousekonomian perusteet I 2 op
 • Maatalousekonomian perusteet II 3 op
 • Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 5 op
 • Kuluttajaekonomian perusteet 5 op
 • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
 • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 2 op 
   

Osuustoiminnan opintoja

 • Osuuskuntaoikeus 5 op 
 • Osuustoiminta ja kestävä kehitys 5 op 
 • Cooperatives and Sustainable Development 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustu myös:

 • Elintarviketieteiden kandiohjelman opintoihin
 • Maataloustieteiden kandiohjelman opintoihin
 • Mas­ter's Pro­gramme in Ag­ri­cul­tural, Environ­mental and Re­source Eco­nom­ics
 • Oikeus ja yhteiskunta I 5 op  
 • Oikeuskulttuuri ja oikeudellinen vertailu 5 op 
 • Käytännön taidot: Oikeudenkäyntikurssi 5 op
 • Introduction to Data Protection Law 2 cr, MOOC 
 • International and European Migration Law 5 cr 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Oikeustieteen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Kriminologia

 • Kriminologia ja historia 5 op
 • Rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan ajankohtaiset 5 op

Kulutus yhteiskunnassa

 • Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla 2 op+3 op, MOOC

Sosiologia

 • Uutta! Sociology of Belonging 5 op

Sosiaalipsykologia

 • Sosiaalipsykologisia näkökulmia ryhmienväliseen eriarvoisuuteen 5 op
 • Social Psychological Perspectives on Inequalities 5 op
 • Uutta! Kriittiset ja intersektionaaliset sukupuolen sosiaalipsykologiat 5 op
 • Uutta! Critical and Intersectional Social Psychologies of Gender 5 cr

Sosiaalityö

 • Asiakastyön dokumentointi sosiaalityössä 5 op, MOOC

Yhteiskuntapolitiikka

 • Uutta! Ikääntyminen ja palveluntarpeet 5 op
 • Sustainable Welfare, Sustainability Course II 5 cr
 • Sustainable Welfare 5 cr

Vammaistutkimuksen opintokokonaisuus 15 op

 • Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
 • Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
 • Disability in Global Perspectives 5 cr

Väestötieteen opintokokonaisuus 15 op

 • Pakollinen kurssi: Väestötieteen johdanto 5 op
 • Valinnaiset kurssit (kaksi seuraavista):
  • Uutta! Väestön terveys ja terveyserot 5 op
  • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5 op
  • Väestö ja elinolot: näkökulmia yhteiskuntaan kvalitatiivisin menetelmin 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Sosiaalitieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Huom! Kurssien opetuskieli on joko suomi tai englanti.  Opetuskieli selviää, kun kurssit julkaistaan heinäkuun alkupuolella.

YMA-3201       Theme I: Exchange and Value                          
YMA-3203       Theme II: Cosmology and Knowledge            
YMA-3204       Theme III: Persons and Social Relations         
YMA-3205f      Comparative regional ethnography II: Africa                          
YMA-3205g     Comparative regional ethnography II: Latin America
YMA-3205h     Comparative regional ethnography II
YMA-3206       Anthropology theory seminar: Special topics
YMA-3208       State of the Art Anthropological Research
YMK-3303        Political ecology and resource politics
YMK-3304        Cities in the Global South       
YMK-3307        Theories of Development
YMK-3310        Climate Change and Solutions
YMP-3401        The State and political action 
YMP-3402        International and global organization
YMP-3403        Political thinking and the meaning of politics
YMP-3404        Presence of the past and memory policy
YMP-3410        Inequality and the welfare state: historical perspectives
YMV-P513       The approaches of historical policy research I
YMV-P514       Topical themes of historical policy research I
YMV-A501       Perspectives in Social and Cultural Anhropology 1
YMV-A502       Perspectives in Social and Cultural Anthropology 2
YMV-A504       Optional Ethnography seminar
YMV-A507       Medical anthropology
YMV-A508       Anthropology of Law
YMV-A509       Environmental Anthropology 
YMV-A512       Advanced introduction to anthropology
YMV-P516       The approaches of historical policy research II

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Cost-Benefit Analysis 5 cr
 • Sustainable Rural Social Entrepreneurship 5 cr
 • Qualitative Methods in Agricultural, Environmental and Resource Economics 5 cr
   

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Mas­ter's Pro­gramme in Ag­ri­cul­tural, Environ­mental and Re­source Eco­nom­ics sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustu myös:

 • Maataloustieteiden kandiohjelman opintoihin
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden opintoihin

Johtaminen / Ledarskap


Johtamisen kurssit voi opiskella suomeksi tai ruotsiksi. Kestävän johtajuuden johdantokurssin voi opiskella myös englanniksi.  
 

Kestävän johtamisen haasteet 15 op 
 • Kestävän johtajuuden johdantokurssi 5 op 
 • Johtamisen soveltaminen 5 op
 • Helsingin yliopistossa tai toisessa yliopistossa suoritetut johtamisen opinnot 5 op  
Utmaningar för hållbart ledarskap 15 sp
 • Introduktionskurs i hållbart ledarskap 5 sp
 • Tillämpat ledarskap 5 sp
 • Ledarskapsstudier som avlagts vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet 5 sp 
   

Samhällsvetenskaper


Prova på - kurs i samhällsvetenskaper: 
 • Samhällsvetenskapernas förunderliga värld 2 sp + kompletteringsdel 3 sp  
   
Grundstudier i samhällsvetenskaper
 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp
 • Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället 5 sp
 • Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
 • Introduktion till socialpsykologi 5 sp
 • Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
 • Introduktion till socialt arbete 5 sp
 • Introduktion till socialpolitiken 5 sp
 • Introduktion till sociologi 5 sp
 • Introduktion till journalistik och kommunikation 5 sp
   
Ämnesstudier (enskilda kurser)

Journalistik
 • Introduktion till journalistik och kommunikation 5 sp
 • Journalistik- och kommunikationsforskning  5 sp
 • Nyhetsjournalistik 5 sp
   
Socialpsykologi
 • Gruppdynamik I: interaktion i smågrupper 5 sp
 • Social identitet och social interaktion mellan grupper 5 sp  
 • Arbets- och organisationspsykologi I: Social hållbarhet på arbetsplatsen 5 sp
 • Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
Sociologi
 • Genus i samhället 5 sp
 • Introduktion till etniska relationer 5 sp  
 • Introduktion till socialantropologin 5 sp
Rättsvetenskap
 • Kommunalrätt och reglering av andra självstyrelseområden 5 sp
 • Socialförsäkringsrätt 5 sp  
 • Migrationsrätt 5 sp 
 • Mänskliga rättigheter 5 sp
 • Barnrätt 5 sp 
 • Funktionhinderrätt 5 sp
Socialt arbete och socialpolitik
 • Perspektiv på sociala problem 5 sp 
 • Välfärd i förändring 5 sp
 • Socialt arbete som profession
 • Alkoholpolitik 5 sp
 • Familjepolitik 5 sp
 • Äldrepolitik 5 sp
Statskunskap med förvaltning
 • Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp
 • Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
 • Offentlig förnyelse: Projektdrivna innovationer i offentlig miljö 5 sp
 • Samverkan och interaktion i politiken 5 sp
 • Modern politisk teori 5 sp
 • Genus och politik 5 sp
 • Val, partier och väljare 5 sp 
   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 • Synvinklar på medie- och kommunikationsforskning 5 sp
 • Genus i samhället II 5 sp
 • Genus och racifiering i sociologisk forskning 5 sp
 • Fördjupade studier inom vetenskapsområdet sociologi 5 sp
 • Fördjupade studier inom vetenskapsområdet II 5 sp
 • Arbets- och organisationspsykologi III Makt, mångfald och jämställdhet 5 sp
 • Nytt! Personlighetsstörningar i social kontext 5 spTarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Öppna universitetet: Samhällsvetenskaper sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Co-creative Methods for Collaboration in Societal Challenges 5 cr
 • Data Wrangling and Analysis 5 cr, 
 • Survey Methodology 5 cr, 
 • Uutta! Factor Analysis and Structural Equation Models 5 cr
 • Applied Quantitative Research Project 5 cr
 • Computational Thinking, Programming and Social Sciences 5 cr
 • Gender, Family and Inequality 5 cr
 • Longitudinal Research 5 cr
 • Bridging Quantitative and Qualitative Research 5 cr
 • Interactive Systems for Social Scientists 5 cr
 • Uutta! Simulations for Social Scientists 5 cr
 • Uutta! Collecting Digitla Data for Social Scientists 5 cr
 • Uutta! (Social) Theory and (Social) Data Science 5 cr
 • Statistical Natural Language Processing for Social Science 5 cr
 • Text as Data 5 cr
 • Self-Organizing Map and its Applications for Social Data Science 5 cr
 • Perspectives to Digitalizing Society 5 cr
 • Methods in Social Epidemiology 5 cr
 • Social Determinants of Health 5 cr
 • Social Data and Reseach Ethics 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open University: Contemporary Societies sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

Ympäristö ja kestävyys
 • Tutustumiskurssi biologiaan: Kasvien talvi 2 op
 • Eliökunnan evoluutio 5 op 
 • Eliöiden monimuotoisuus 5 op 
 • Ekologian perusteet 5 op
 • Kasvifysiologian perusteet 3 op 
 • Eläinfysiologian perusteet 2 op 
   
 • Prova på-kurs i biologi: Växternas vinter 2 sp
 • Växtfysiologins grunder 3 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Biologian opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Tutustumiskurssi maataloustieteisiin: Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op, MOOC
 • Kiertotalous.nyt 3 op, MOOC
 • Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudun kehittämisessä 1 op, MOOC
 • Maatalousteknologian perusteet A 3 op, MOOC
 • Maatalousteknologian perusteet B 2 op
 • Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen 3 op
 • Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen 5 op
 • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus 5 op
 • Harjoittelu luomualalla 3 op
 • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden muut opinnot 2 op
 • Luomu 2.0 2 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Maataloustieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Metsien ekologian ja käytön perusteet: metsäekologia ja metsänhoito 2 op, MOOC
 • Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen 5 op, MOOC
 • Metsäpatologian perusteet 4 op, MOOC


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Metsätieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op
 • Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op  
 • Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op 
 • Ihmisen kytkennät luontoon ja biokemiallisiin kiertoihin 5 op 
 • Ympäristökemia 5 op 
 • Ympäristöriskien arviointi 5 op
 • Kaupunkitutkimuksen ajankohtaiset aiheet 5 op 
 • Monimuotoiset levät 2 op 
 • Uutta! Kestävät kaupunkisysteemit 5 op 
   
 • Global utveckling och miljö 5 op
 • Vad är hållbar utveckling 5 op 
 • Ekosystemtjänster 5 op 
   
 • Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa:
  • Mikkelin kesäyliopisto: Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op 
  • Kymenlaakson kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Hämeen kesäyliopisto yhteistoteutuksena: Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Ympäristötieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Climate.now 2 cr, MOOC
 • Introduction to Sustainability 3 cr, MOOC 
 • Political Economy of Sustainability 2 cr, MOOC
 • Sustainability and the Arts 1 cr, MOOC
 • Climate.now 5 cr
 • Leadership for Sustainable Change 2cr/5 cr
 • Sustainable.now 5 cr
 • SystemsChange.now 5 cr
 • Solution.now 5 cr
 • ClimateComms.now 2 cr
 • Living with Changing Climate 5 cr
 • Uutta! Forests and Climate Change 2 cr

 

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Ilmakehätieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Biodiversity.now 2 cr, MOOC
 • Uutta! Research Design and Analysis 5 cr
 • Uutta! Kaupunkiviljely 5 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Maataloustieteiden opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Introduction to Sustainability Science 5 cr
 • Philosophical and Methodological Foundations of Sustainability Science 5 cr


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Environmental Change and Global Sustainability sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ympäristöön ja kestävyyteen liittyviä teemoja käsitellään myös monien muiden Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmien opinnoissa. Tutustu myös mm. näihin:

 • Elintarviketieteiden kandiohjelman opinnot
 • Kasvatustieteiden kandiohjelman opinnot / Kestävyyskasvatus
 • Maantieteen kandiohjelman opinnot
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opinnot
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opinnot
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot
 • Master's Programme in Agricultural, Environmental and Resource Economics
Kieli- ja viestintäopinnot

Lukuvuonna 2024-2025 avoimessa yliopistossa on tarjolla Helsingin yliopiston kielikeskuksen englannin, espanjan, italian, japanin, korean, portugalin, ranskan, saksan, tanskan, venäjän ja viron kielikursseja. 

Kielikursseja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kielten kurssit sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Ennakkotiedot tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista julkaistaan myöhemmin.


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

 • Uutta! Asiantuntijan esiintyminen (suomi), 2 op
 • Uutta! Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi) 2 op
 • Uutta! Hyvinvointi ja vuorovaikutus (suomi), 2 op
 • Uutta! Johtamisvuorovaikutus (suomi), 2 op
 • Uutta! Tieteen yleistajuistaminen (suomi) 4 op
 • Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi)
 • Työyhteisö- ja tiimivuorovaikutus (suomi)
 • Akateeminen vuorovaikutusosaaminen, 1 op
 • Akateemiset tekstitaidot, 2 op
 • Akateeminen kirjoittaminen suomeksi, 2 op
 • Työelämän viestintää suomeksi, 2 op
   
 • Svenska på jobbet, 2 op
 • Avancerad juristsvenska, 2 op
 • Yrkesinriktade sjävständiga studier i svenska, 2 op
   
 • Uutta! Advanced Business English Communication, 2 cr
 • Advanced English: Professional Writing 2 cr
 • Uutta! Habilidades para la vida laboral - Työelämän espanjaa 4 op
 • Uutta!: Advanced Chinese 4: Speaking and Writing in the Workplace 4 cr
   
 • Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa, 3 op


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Työelämän kieli- ja vuorovaikutusosaaminen sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Kielten kandiohjelman opintojen kielivalikoima on runsas. Osaa kielistä voit opiskella vain Helsingin yliopistossa!

 • Aikaisempaa peruskielitaitoa edellyttävät englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan ja venäjän opinnot. Jos haluat aloittaa näiden kielten opiskelun. ks. kohta Kielikurssit.
 • Kielten kandiohjelman kielet, joiden opiskelu aloitetaan perusteista: antiikin kreikka, arabia, eteläslaavilaiset kielet, heprea, hindi, japani, kiina, korea, latina, latvia, liettua, muinaisen Lähi-idän kielet, portugali, somali, swahili, puola ja tšekki. 
 • Muita kielten kandiohjelman kieliopintoja ovat mm. baski, galego, hollanti, katalaani, turkki ja ukraina.
 • Voit opiskella myös kielitieteitä, joissa tutkitaan ja vertaillaan maailman kieliä ja niiden ominaisuuksia.


Poimintoja yksittäisistä kursseista:   

 • Kieli ja identiteetti 5 op 
 • Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op
 • Uutta! Kieli kulttuurisessa kontekstissa 5 op
 • Uutta! Elementary Course in Ukrainian 5 cr
 • Uutta! Maailman kielet ja kielitypologia 5 op
 • Uutta! Johdatus kieliteknologiaan 5 op
 • Uutta! Brasilian historia ja kulttuuri 5 op
 • Uutta! Latvian 1 5 op
 • Slavic Peoples and Languages 5 cr
 • Uutta! Venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
 • Puheen analyysin perusteet 5 op
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin5 op


Toisen opetettavan aineen opinnot (perus- ja aineopinnot)

 • Englanti
 • Portugali
 • Latina
 • Italia

Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Kielten kandi- ja maisteriohjelman opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024. 

 • Working with Text in Python 5 cr MOOC
 • Natural Language Processing for Linguists 5 cr MOOC


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Open university: Master's Programme in English Studies sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Tutustu myös

 • Kääntämisen tekstilingvistiikka 5 op
 • Terminologian perusteet 5 op
 • Av-kääntämisen perusteet 5 op
 • Multimodaalinen viestintä 5 op
 • Käännöskirjallisuuden historia 5 op
 • Konferenssitulkkauksen perusteet 5 op
 • Ammattikääntäminen suomesta ruotsiin  5 op
 • Oikeus- ja asioimistulkkauksen perusteet  5 op
 • Tulkin oikeustieto 1 -3 
 • Uutta! Erikoisalakääntäminen I ja II, ruotsi 5 op+ 5op

 


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan verkkosivullamme Avoin yliopisto: Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuussa 2024.

Helsingin yliopiston monet kandi- ja maisteriohjelmat sisältävät kieleen ja kieliin liittyviä opintoja:

 • Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
 • Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma
 • Kielten kandi- ja maisteriohjelma
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
  • Pohjoismaiset kielet
  • Suomen kieli
  • Suomen kieli ja kulttuuri (niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi)
  • Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
   • romanikieli ja -kulttuuri
   • saamentutkimus, 
   • unkarin kieli ja kulttuuri
   • viron kieli ja kulttuuri
  • Suomi vieraana kielenä (S2)
 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma 
 • Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma


Tarkempia tietoja lukuvuoden 2024-2025 opinnoista julkaistaan sitä mukaa, kun opetusta varmistuu. Lukuvuoden koko opintotarjonta on nähtävillä heinäkuun 2024 loppuun mennessä. Kieliopinnoista löydät tietoa kootusti sivultamme Kieli- ja viestintäopinnot.

Vietä kesä opiskellen!

Avoimessa yliopistossa voit etsiä omaa juttuasi, toteuttaa opiskeluhaaveesi, vahvistaa osamistasi tai opiskella ihan vain omaksi iloksesi - myös kesällä! 

Kesäopintoja alkaa toukokuun alusta aina elokuulle saakka. Suuri osa kesäopinnoista järjestetään joustavasti verkko-opintoina. 

Tilaa uutiskirjeemme!

Avoimen yliopiston uutiskirjeessä saat tietoa ajankohtaisista opinnoista, tapahtumista ja muista opiskeluun liittyvistä aiheista suoraan omaan sähköpostiisi.