Avoin yliopisto: Psykologian opinnot
Osa psykologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15 op –35 op).

Miten aivot toimivat? Mitä oppiminen on, entä tunteet? Miten persoonallisuus kehittyy?

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Sillä on yhtymäkohtia moniin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opintojen myötä opit ymmärtämään muun muassa aivojen toimintaa sekä ajattelun, oppimisen, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Psykologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit suorittaa psykologian perusopinnot (25 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja sekä psykologian suppeat aineopinnot (35 op) ja psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op).

Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden voit tehdä siten, että suoritat perusopinnoista kolme itse valitsemaasi kurssia. 

Psykologian aineopintoihin voit osallistua, jos sinulla on psykologian perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin. Aineopintoihin on rajattu ryhmäkoko.

Psykologian perusopinnot Voit suorittaa psykologian perusopinnot (25 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian aineopintoihin (35 op) osallistumisen ehdottomana edellytyksenä on hyvin tiedoin (keskiarvo 3) suoritetut psykologian perusopinnot. Aineopintojen kursseille otetaan enimmillään 70 opiskelijaa/kurssi.

Psykologian aineopintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Psykologian suppeat aineopinnot Psykologian suppeat aineopinnot 35 op.
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. HUOM! Syksyllä 2022 alkavassa opintokokonaisuudesta jää pois Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät (5 op) kurssi. Tämän kurssin tilalla on Mielenterveyden psykologia (5 op) kurssi. Huomioi, että Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) verkkokurssille tai kirjatenttiin kannattaa osallistua syksyn 2022 aikana, koska kevään 2023 Kehityspsykopatologian perusteet (5 op) kurssilla on suosituksena edeltävinä opintoina Johdatus kehityspsykologiaan 5 op kurssin tiedot.
Psykologian valinnaiset opinnot Valinnaiset opinnot tarjoavat lisätietoa kiinnostavista aiheista.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina psykologian opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen