Avoin yliopisto: Psykologian opinnot

Osa psykologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia.

Miten aivot toimivat? Mitä oppiminen on, entä tunteet? Miten persoonallisuus kehittyy?

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Sillä on yhtymäkohtia moniin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opintojen myötä opit ymmärtämään muun muassa aivojen toimintaa sekä ajattelun, oppimisen, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Psykologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit suorittaa

  • Psykologian perusopinnot (25 op)
  • Psykologian aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) 
  • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op)
  • Voit suorittaa opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja verkko-opintoina

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) voit osallistua, jos sinulla on psykologian perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin (3/5). 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykologian perusopinnot (25 op) on tarjolla kesäopintoina 2024.

Psykologian perusopinnot Voit suorittaa psykologian perusopinnot (25 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) osallistumisen edellytys on, että psykologian perusopinnot on suoritettu hyvin tiedoin.

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kesäopintoina 2024 järjestetään seuraavat opintojen kurssit:

PSYK-241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia (5 op), verkkokurssi ja kirjatentti.

PSYK-121 Kognitiivinen neurotiede (5 op), verkkokurssi, alkaa 22.8.24 alkaen.

Psykologian suppeat aineopinnot Psykologian suppeat aineopinnot 35 op.

Psykoterapeuttiopintojen edellyttämistä lisäopinnoista voit  opiskella yksittäisiä kursseja tai  opintokokonaisuuden. 

Opintoihin ilmoittaudutaan kursseittain.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Huom! Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) verkkokurssille tai kirjatenttiin kannattaa osallistua ennen Kehityspsykopatologian perusteet (5 op) verkkokurssia, koska kurssilla on edeltävinä opintoina Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) kurssin tiedot.
Psykologian valinnaiset opinnot Valinnaiset opinnot tarjoavat lisätietoa kiinnostavista aiheista.
Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

Ovet auki avoimeen! Avoimen yliopiston infowebinaari zoomissa 29.8.2024 klo 17.00. Webinaarissa kuulet, millaista opiskelu avoimessa yliopistossa on. Saat myös vinkkejä opiskelutaitojen kartuttamiseen ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Tervetuloa!

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina psykologian opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelukokemus: Anna

Avoimessa yliopistossa voi tutustua itseään kiinnostavaan alaan syvällisemmin ja varmistua siitä, että ala on oikea.

Ala kiinnosti jo niin paljon, että halusin joka tapauksessa alkaa opiskella sitä. Avoin yliopisto löytyi erinomaiseksi vaihtoehdoksi.
Avoimessa luin psykologian lisäksi tilastotiedettä, aluksi lähinnä siksi, että tilastotiedettä kuuluu myös psykologian pääsykokeisiin. Myöhemmin olen havainnut, että tilastotiedettä hyödynnetään psykologian tieteenalalla aika paljon.
Tutkinto-opiskelijaksi tai psykoterapeutiksi?

Tutustu psykologian koulutusohjelmaan, opiskelijaksi hakemiseen ja psykoterapeuttikoulutukseen.