Avoin yliopisto: Psykologian opinnot

Osa psykologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Miten aivot toimivat? Mitä oppiminen on, entä tunteet? Miten persoonallisuus kehittyy?

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Sillä on yhtymäkohtia moniin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opintojen myötä opit ymmärtämään muun muassa aivojen toimintaa sekä ajattelun, oppimisen, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Psykologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit suorittaa

  • psykologian perusopinnot (25 op)
  • psykologian aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) 
  • psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op)
  • verkko-opintoina.
  • Voit suorittaa opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä kursseja

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) voit osallistua, jos sinulla on psykologian perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin (3/5). Aineopintoihin on rajattu ryhmäkoko.

Psykoterapeuttikoulutuksen lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykologian perusopinnot Voit suorittaa psykologian perusopinnot (25 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja.

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) osallistumisen ehdoton edellytys on, että psykologian perusopinnot on suoritettu hyvin tiedoin (keskiarvo 3/5). Aineopintojen kursseille otetaan enimmillään 70 opiskelijaa/kurssi.

Psykologian aineopintoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Psykologian aineopinnoista (35 op) on jäänyt pois Tarkkavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen (5 op) kurssi. Opetutussuunnitelmassa 2023-2026  järjestetään tämän kurssin tilalla; Affektiivinen neurotiede (5 op) kurssi keväällä 2024.

Psykologian suppeat aineopinnot Psykologian suppeat aineopinnot 35 op.
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Huom! Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) verkkokurssille tai kirjatenttiin kannattaa osallistua syksyn 2023 aikana, koska kevään 2024 Kehityspsykopatologian perusteet (5 op) verkkokurssilla on suosituksena edeltävinä opintoina Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) kurssin tiedot.
Psykologian valinnaiset opinnot Valinnaiset opinnot tarjoavat lisätietoa kiinnostavista aiheista.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina psykologian opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi tai psykoterapeutiksi?

Tutustu psykologian koulutusohjelmaan, opiskelijaksi hakemiseen ja psykoterapeuttikoulutukseen.