Avoin yliopisto: Psykologian opinnot
Osa Helsingin yliopiston psykologian kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten aivot toimivat? Mitä oppiminen on, entä tunteet? Miten persoonallisuus kehittyy?

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa. Sillä on yhtymäkohtia moniin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin ja humanistisiin aloihin.

Psykologian opintojen myötä opit ymmärtämään muun muassa aivojen toimintaa sekä ajattelun, oppimisen, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Psykologian opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella psykologian perusopinnot (25 op), tai (15 op), tai yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja, psykologian suppeat aineopinnot (35 op) ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op).

Psykologian aineopintoihin voit osallistua, jos sinulla on psykologian perusopinnot suoritettuna hyvin tiedoin. Aineopintoihin on rajattu ryhmäkoko.

 

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

 

Psykologian perusopinnot, lkv. 2021-22 Voit suorittaa Psykologian perusopinnot (25 op) tai Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja. Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) voit suorittaa siten, että suoritat perusopinnoista kolme itse valitsemaasi kurssia.
Psykologian perusopinnot, kesä 2021 Voit suorittaa Psykologian perusopinnot (25 op) tai Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) tai yksittäisiä perusopintojen kursseja. Psykologian valinnaisen opintokokonaisuuden (15 op) voit suorittaa siten, että suoritat perusopinnoista kolme itse valitsemaasi kurssia.

Psykologian aineopintoihin (35 op) osallistumisen ehdottomana edellytyksenä on hyvin tiedoin (keskiarvo 3) suoritetut psykologian perusopinnot. Aineopintojen kursseille otetaan enimmillään 60 opiskelijaa/kurssi.

Alkukuulustelua psykologian aineopintoihin ei enää järjestetä syksystä 2021 alkaen.

Aineopintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan ja opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Psykologian suppeat aineopinnot lukuvuosi 2021- syksy 2022 Psykologian suppeat aineopinnot 35 op.
Psykologian suppeat aineopinnot (35 op) lukuvuosi 2020-2021 Psykologian suppeat aineopinnot
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), lukuvuosi 2021-2022 Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Huomio, että Johdatus kehityspsykologiaan (5 op) verkkokurssille tai kirjatenttiin kannattaa osallistua syksyn 2021 aikana, koska kevää 2022 Kehityspsykopatologian perusteet 5 op kurssilla on suosituksena edeltävinä opintoina Johdatus kehityspsykologiaan 5 op kurssin tiedot.
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) 2020-2021 Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot tarjoavat vahvat yleistiedot ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä niiden yhteydestä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, diagnostiikkaan ja hoitomenetelmiin. Opinnoissa perehdytään myös psykiatriseen palvelujärjestelmään ja psykoterapeuttisen hoidon roolin ymmärtämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Opinnoissa ei vaadita edeltäviä opintoja.
Psykologian valinnaiset opinnot Valinnaiset opinnot tarjoavat lisätietoa kiinnostavista aiheista.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen