Tutustumiskurssit
Tutustumiskurssilla pääset kurkistamaan Helsingin yliopistoon!

Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia kursseja, joiden avulla voit tutustua Helsingin yliopiston eri tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun.

Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille, jotka miettivät omaa tulevaisuuden alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!

Monet tutustumiskursseista ovat samalla kaikille avoimia verkkokursseja eli MOOCEJA.

Tältä sivulta löydät tällä hetkellä tarjolla olevat tutustumiskurssit. Tervetuloa tutustumaan!

Tutustumiskurssit
Tutustumiskurssit 1 op Voit opiskella yksittäisiä sinulle sopivia kursseja. Tavoitteena on herättää kiinnostus erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin lähestymistapoihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa mitä tieteenaloja yhteiskunnallisen muutoksen ohjelmaan kuuluu ja minkälaisia näkökulmia yhteiskunnan tutkimukseen näillä aloilla voi olla. Hän on tutustunut yliopisto-opinnoille tyypillisten tieteellisten aineistojen luonteeseen ja niiden käsitteelliseen tasoon. Lisäksi hän oivaltaa kuinka ajallisesti tai paikallisesti kaukaiselta vaikuttavia ilmiöitä tutkimalla on mahdollista kyseenalaistaa oman yhteiskunnan itsestäänselvyyksiä.   Kurssit järjestetään seuraavasti
Suomenkieliset tutustumiskurssit 2 op Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen. Tietokonelaitteiston pääosat, mikä on sulautettu järjestelmä ja kuinka se eroaa tietokoneesta, väylän toiminnan perusajatus, mikä on ohjelma ja minkälaisia esitysmuotoja sillä voi olla, laitteistokomponenttien väliset suuret nopeuserot ja niiden vaikutukset järjestelmään.Kuinka suoritin toteuttaa konekäskyjen suorituksen käskyjen nouto- ja suoritussyklin avulla, konekäskyjen erilaiset tavat viitata muistiin, välimuistin toiminnan perusteet, prosessorin erilaiset suoritustilat ja erityisesti etuoikeutetun suoritustilan tarkoitus, milloin ja miten prosessorin suoritustila vaihtuu, keskeytysten merkityksen ja toteutuksen konekäskyjen suorituksen tasolla, keskeytysjärjestelmän toiminta, valinta- ja toistorakenteiden toiminnan konekielen tasolla.Kokonaislukujen esitysmuodon muutokset binääri-, heksadesimaali- ja desimaalijärjestelmien välillä, kuinka monitavuinen tieto voidaan tallettaa sanoihin kahdella eri tavalla, kokonais- ja liukulukujen esitysmuodot sekä merkkien ja merkkijonojen tallennuksen periaatteet. Karkealla tasolla kuinka (liikkuvat) kuvat ja äänet esitetään laitteistossa, minkälaista tieto suoritin osaa itse käsitellä ja kuinka muun tyyppisiä tietoja käsitellään ohjelmallisesti.Prosessin käsite ja sen esitysmuodon käyttöjärjestelmässä, prosessin erilaiset tilat ja tilojen väliset tilasiirtymät, milloin ja miten suorituksessa oleva prosessi vaihtuu. Opiskeliaja osaa luetella käyttöjärjestelmän perustoiminnot (prosessien, muistin, tiedostojen, laitteiden ja verkon hallinta), selittää käännöksen, linkityksen ja latauksen tarkoituksen, käyttöjärjestelmän tavoitteet ja perustoiminnot sekä käyttäjän näkökulmasta että käyttöjärjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta, käyttöjärjestelmä toteutusmekanismin erilaisten (etuoikeutettujen) aliohjelmien tai prosessien avulla, kuinka tietokoneen laskentakyvyn rajoja voidaan tutkia kokonaislukuarvoisten funktioiden avulla. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä. Kurssit järjestetään seuraavasti Tutustumiskurssin suoritettuaan opiskelija: ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessaosaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään. Kurssit järjestetään seuraavasti Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Opiskelija ymmärtää perusteet siitä, kuinka ilmasto toimii ja osaa määritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Opiskelija osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua. Opiskelija osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.     Opiskelija tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena. Opiskelija reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan. Opiskelija osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti. Opiskelija osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.   Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ruotsinkieliset tutustumiskurssit 2 op Voit opiskella sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Jos haluat suorittaa useampia kursseja, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen. Efter avslutad kurs ska studenten:   känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning  vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning  känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen och förstå hur de påverkar verksamheten inom utbildning    Kurssit järjestetään seuraavasti Efter avlagd kurs:  har studenten kännedom om centrala frågor, perspektiv och begrepp inom social- och samhällsvetenskaperna som till exempel frågan om struktur och aktörskap samt frågan om konstruktionism och realismförstår studenten hur samhällsvetenskapliga begrepp och teoribildning kan tillämpas i samhällsrelevant forskning, särskilt rörande aktuella forskingsteman som behandlas och som studenten väljer att bekanta sig medhar studenten färdigheter att reflektera över sitt egna samhällsvetenskapliga tänkandehar studenten kännedom om möjligheterna att studera samhällsvetenskap på svenska inom ramen för kandidatprogrammet vid Soc&kom och känner till programmets olika studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssit järjestetään seuraavasti
Ajankohtaisia tutustumiskursseja!
Opiskelukokemus
Pääsee keskittymään just niihin juttuihin, jotka itseään kiinnostavat.
Kurssin suorittaminen Avoimessa oli huippukokemus! Musiikki on vienyt sieluni, mutta uskon että aion silti jatkaa tulevaisuudessa myös luonnontieteiden parissa. Luonnontieteet ovat ihanan mielenkiintoisia, ei tämä tähän jäänyt!
Sinua voisi kiinnostaa myös
Näin opiskelemaan

Tutustu ilmoittautumisohjeisiin ja opiskelun käytäntöihin.

Etsitkö jotakin muuta?

Tutustu avointen yliopisto-opintojen koko opintotarjontaan ja oppilaitosyhteistyöhön.