Ennakkotietoa tulevista opinnoista
Avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla ympäri vuoden. Tutustu nyt lukuvuoden 2023–2024 entistä monipuolisemman opintotarjonnan ennakkotietoihin! 
 • Tältä sivulta löydät kootusti ennakkotiedot avoimista yliopisto-opinnoista lukuvuonna 2023–2024.

 • Ennakkotietoja päivitetään kevään ja kesän mittaan. 

 • Lukuvuoden valmis opintotarjonta on nähtävillä 1.7.2023 alkaen. 

 • Jos haluat aloittaa opiskelun jo ennen ensi syksyä, tutustu kevään ja kesän opintotarjontaan!  

Kandiohjelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopistotutkinnon ensimmäisen vaiheen (kandivaiheen) opintoja. Niihin voi tavallisesti osallistua ilman alan ennakkotietoja tai aiempia opintoja. 

Maisteriohjelmien opinnot ovat yliopistotutkinnon toisen vaiheen (maisterivaiheen) opintoja, joissa tarvitaan tavallisesti saman tai läheisen tieteenalan aiempia opintoja tai osaamista. Mahdollisista ennakkotietovaatimuksista kerrotaan kurssin kurssisivulla.

(♦) -merkillä varustetut kurssit ovat tieteenalan perusteisiin johdattelevia kursseja, jotka soveltuvat erityisen hyvin muun muassa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

MOOC-kurssit ovat kaikille avoimia ja osallistujamäärältään rajoittamattomia verkkokursseja. Lyhenne MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

Tutustu lukuvuoden 2023-2024 ennakkotietoihin

BIOLOGIAN KANDIOHJELMA

 • Eliökunnan evoluutio 5 op
 • Eliöiden monimuotoisuus 5 op
 • Ekologian perusteet 5 op 
 • Kasvifysiologian perusteet 3 op
 • Eläinfysiologian perusteet 2 op
 • Ihmisen fysiologia 5 op
 • Suomen kasvisto ja kasvillisuus 5 op
 • Tropiikin kasvit 5 op
 • Lauhkean vyöhykkeen kasvit 5 op
 • Tieteellinen kasvi- tai sienikokoelma 5 op
 • Syventävä putkilokasvituntemus 5 op
 • Pohjois-Suomen putkilokasvit 5 op
 • Etelä-Suomen putkilokasvit 5 op
 • Hyötykasvit 5 op
 • Suomen sammalet ja jäkälät 5 op

  MOLEKYYLIBIOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

  • Biokemia 5 op
  • Genetiikan perusteet 5 op
  • Solubiologia 5 op
  • Biotekniikka 5 op
  • Molekyyligenetiikka ja genomiikka 5 op
  • Metabolia 5 op
  • Proteiinit ja entsyymit 5 op
  • Bioinformatiikka 5 op
  • Geenitekniikka, luennot 2 op

  YMPÄRISTÖTIETEIDEN KANDIOHJELMA

   
  Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den pe­rus­o­pin­to­ja  
  • Tutustumiskurssi: Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 2 op ♦
  • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op
  • Ympäristöpolitiikan perusteet 5op
  • Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op   
  Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden 15–35 op opintoja
  • Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 
  Ympäristötieteiden muita opintoja
  • Monimuotoiset levät 2 op

  • Kaupunkitutkimuksen ajankohtaiset aiheet 5 op

  UUTTA! EKOLOGIAN JA EVOLUUTIOBIOLOGIAN MAISTERIOHJELMA

  • Statistical methods in ecology 5 cr

  • Sensory Ecology and Evolution 5 cr

  UUTTA! NEUROTIETEEN MAISTERIOHJELMA

  • Systems and cognitive neuroscience 5 cr

  • Uutta! Minä ja koirani 3 op, MOOC

  FARMASIAN KANDIOHJELMA

  • Biotieteiden perusteet farmasiassa 5 op
  • Toksikologia 3 op
  • Farmasian laskuharjoitukset 3 op
  • Luonnonaineet terveydenhuollossa 2 op
  • Fytoterapia 3 op
  • Biologiset lääkevalmisteet, peruskurssi 5 op
  • Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunoilogia 5 op
  • Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa 5 op
  • Uutta! Lääkevalmiste I 5 op

  KANDIOHJELMAT

  FILOSOFIAN KANDIOHJELMA   

   
  Fi­lo­so­fian perusopinnot 30 op 
  • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
  • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
  • Johdatus etiikkaan 5 op
  • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
  • Johdatus logiikkaan 5 op 
  • Johdatus tieto-oppiin 5 op 
  Uutta! Filosofian aineopinnot 
  • History of Philosophy 5 cr
  • Metaphysics I 5 cr
  • Logiikka filosofiassa 5 op
  • Etiikka 5 op
  • Yhteiskuntafilosofia 5 op
  • Yhteiskuntatieteiden filosofia 5 op 
  • Filosofisen ajattelun menetelmät 5 op
  • Kielifilosofia 5 op
  • Mielen filosofia 5 op
  • Tieteenfilosofia 5 op
  • Filosofian historia II 5 op
  • Tieto-oppi 5 op
  • Metaphysics II 5 cr
  • Filosofinen kirjoitusharjoitusseminaari 5 op
  Nytt! Filosofi, grund- och ämnestudier
  • Inledning till filosofin 5 sp
  • Filosofins historia 5 sp
  • Samhällsfilosofi 5 sp
  • Kunskapsteori och vetenskapsfilosofi 5 sp
  • Hållbar utveckling: Filosofisk perspektiv 5 sp
  • Von Wright och Wittgenstein seminariet 5 sp
  • Tidsmetafysik 5 sp
  • Fenomenologi 5 sp

  Huomaa myös filosofian maisteriohjelman opinnot! 

  HISTORIAN KANDIOHJELMA

  His­to­rian pe­rus­o­pin­not 30 op ♦
  • Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
  • Uutta! Varhaiset sivilisaatiot ja antiikki 5 op ♦
  • Uutta! Keskiaika 5 op ♦
  • Uutta! Reformaatiosta valistukseen 5 op ♦
  • Uutta! Vallankumousten ajasta nykypäivään 5 op ♦
  • Uutta! Historiantutkimuksen taidot 5 op ♦
  His­to­rian aineopintoja ♦
  • Hyväntekeväisyydestä aktivismiin  5 op ♦
  • Uutta! Lähteiden jäljillä 5 op ♦
  • Vanhat käsialat 5 op ♦
  • Kaupunkien kulttuurihistoriaa Firenzestä Los Angelesiin ♦
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op
  • Uutta! Vantaa-kurssi 5 op (tarkentuu myöhemmin) ♦
  • Uutta! Euroopan kulttuurihistoria 5 op ♦
  • Uutta! Eurooppalainen poliittinen ajattelu Machiavellista Ranskan vallankumoukseen 5 op ♦
  • Uutta! I maailmansodan historia 5 op ♦
  • Uutta! Johdanto Antiikin kulttuureihin 5 op ♦ 
  • Uutta! Juutalaisuus Lähi-idässä: moderni historia 5 op ♦
  • Uutta! Kulttuuri ja yhteiskunta 1800-luvun Britanniassa 5 op ♦
  • Uutta! Kulttuurinen muisti Virossa 5 op ♦
  • Uutta! Latinalaisen Amerikan historia 5 op ♦
  • Uutta! Maailmanhistorian rakenteet 5 op ♦
  • Uutta! Pohjois-Amerikka: Historia, kulttuurit ja nykyaika 5 op ♦
  • Uutta! Sukupuolitetut vai sukupuolettomat vaatteet? Pukeutumisen ilmiöt & unisex 5 op ♦
  • Uutta! Suomen oikeus- ja rikoshistoria keskiajalta 1800-luvulle 5 op ♦
  • Uutta! Suomen ortodoksiset kirkot ja kyläkappelit - arkkitehtuurivirtauksia ja tutkimusnäkökulmia 5 op ♦
  • Uutta! Suomen yrittäjyyden historia 5 op ♦
  • Uutta! Kaupungit kulttuurin, taiteen ja vallan symboleina 5 op ♦
  • Uutta! Varhaiskapitalismin historiaa keskiajan kaupasta teolliseen vallankumoukseen 5 op ♦
  • Uutta! Afrikan sarven historia 5 op ♦
  • Nytt! Tidigmodern mat: en lokal och global historia 5 sp ♦
  • Uutta!  History of Modern Middle East 5 cr ♦
  • Uutta!  How Imperialism changed the World 5 cr ♦
  • History of Finland 5 op (tarkentuu myöhemmin) ♦
  • Introduction to Digital Humanities 5 cr ♦
  Kes­kia­jan tutkimuksen opintoja ♦
  • Uutta! Keskiajan historian johdantokurssi 5 op
  • Uutta! Maailmanvallan jäljillä 5 op
  • Uutta! Kirjailijan elämää myöhäisantiikista renessanssiin 5 op
  • Filosofian historia I 5 op         
  • Uutta! Kaupungit kulttuurin, taiteen ja vallan symboleina 5 op
  • Uutta! Näkökulmia Suomen ja lähialuiden taiteeseen keskiajalla 5 op
  • Latina I: Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latina II: Latinan jatkokurssi 5 op
  • Keskiajan teologia 5 op
  • Islamin peruskurssi 5 op
  • Uutta! Late Medieval Philosophy 5 op
  • Uutta! Intellectual freedom and censorship in medieval philosophy 5 op 

  Huomaa myös historian maisteriohjelman opinnot!

  KIELTEN KANDIOHJELMA

   
  Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot
  • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
  • Uutta! Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät 5 op
  • Kielen oppimisen näkökulmia  5 op
  • Uutta! Kieli ja nationalismi 5 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin  5 op
  • Uutta! Data Analysis for the Complete Beginner 5 op
  Uutta! Kielitieteet
  • Ohjelmointia lingvisteille / Programming for Linguists
  • Puheen analyysin perusteet / Introduction to Speech Analysis
  Uutta! Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä
  • Monikielisyys tieteenalana 5 op
  • Kieli ja identiteetti 5 op
  • Kestävä kielenoppiminen 5 op
  • Kielialueen historia: Suufilaisuus - historia, käytäntö ja diskurssit 5 op
  • Kielialueen historia: Intian valtameren alueen historia 5 op
  Antiikin kreikka
  • Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op
  • Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
  • Uutta! Latinan metriikka ja kielen rakenteet/Latinalainen metriikka 10 op
  • Klassisen kauden latinankielisiä tekstejä/Caesar 10 op
  • Klassisen kauden latinankielisiä tekstejä /Catullus 10 op
  Uutta! Baski, perusopinnot 30 op
  • Basque 1 5 cr
  • Basque 2, 5 cr
  • Basque 3, 5 cr  
  • Basque Sociolinguistics 5 cr
  • Basque Culture 5 cr   
  • Basque Conversation Course 5 cr
  Eteläslaavilaiset kielet 
  • Keskiset eteläslaavilaiset kielet 1 15 op 
  • Slaavilaiset kansat ja kielet  5 op
  Uutta! Galego, perusopinnot osia
  • Galegon kieli 1 5 op
  • Galegon kieli 2 5 op
  Heprean opintokokonaisuus (osia)
  • Heprean jatkokurssi A 5 op
  • Heprean jatkokurssi B 5 op
  • Heprean jatkokurssi C 5 op
  Uutta! Italian perus- ja aineopintoja
  • Kielioppi 5 op
  • Italian fonetiikka ja fonologia 5 op
  • Suullinen ja kirjallinen viestintä I 5 op
  • Tekstianalyysi 5 op
  • Historia ja yhteiskunta 5 op
  • Suullinen ja kirjallinen viestintä II 5 op
  • Syntaksi 5 op
  • Varia/Tekstityskurssi 5 op
  Uutta! Katalaani, perusopinnot 30 op
  • Catalan 1: Llengua catalana 1, 5 cr
  • Catalan 2: Llengua catalana 2, 5 cr
  • Catalan 3: Llengua catalana 3, 5 cr
  • Catalan Culture and Society: Cultura i societat catalanes 5 cr
  • Introduction to Catalan Literature: Introducció a la literatura catalana 5 cr
  • Catalan Sociolinguistics: Sociolingüística catalana 5 cr
  • Communication Skills: Destreses comunicatives 5 cr
  • Field of Specialisation: Especialització 5 cr
  Uutta! Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, perusopinnot 30 op
  • Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latinan jatkokurssi  5 op
  • Latinan praktikum 5 op
  • Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
  • Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op
  • Antiikin historia: Varhaiset sivilisaatiot ja antiikki 5 op
  Liettua
  •  Lithuanian 1 15 cr
  •  Uutta! Lithuanian Literature and Culture 5cr
  •  Uutta! Lithuanian 3 10 cr
  Muinaisen Lähi-idän kielet
  • Basics of an ancient Near Eastern language: Akkadi 1 5 cr
  • Intermediate course on an ancient Near Eastern language: Akkadi 2 5 cr
  • Second ancient Near Eastern language: Sumeri 1 5 cr
  • Basics of ancient Near Eastern studies 5 cr
  • Material culture of the ancient Near East  5 cr
  • Text course on an ancient Near Eastern language 1: Muinaisegypti 1 - Keskivaltakunnan kielen alkeet    5 cr
  Persian opintokokonaisuus
  • Persian perusteet A 5 op
  • Persian perusteet B 5 op
  • Persian perusteet C 5 op
  Portugali
  Perusopintojen ja aineopintojen osia
  • Portuguese 1A   10 cr
  • Portugal’s history and culture 5 cr
  • Portuguese 1B    5 cr
  • Portuguese phonetics, phonology and pronunciation 5 cr
  • Uutta! Portugali: Oral and written skills    5 cr
  • Portugali: Optional Course/Suullisen kielitaidon lisäharjoitukset 5 cr
  Uutta! Puola
  • Special Course 1/Pisanie po polsku 2 5 cr
  • Special Course 2/Pisanie po polsku 1 5 cr
  Uutta! Romania
  • Romanian language 1 / Limba română 1 5 cr
  • Romanian language 2 / Limba română 2 5 cr
  • Romanian Linguistics / Lingvistică românească 5 cr
  • Romanian Literature and Culture / Literatură și cultură română 5 cr
  • Romanian History and Society / Istorie și societate română 5 cr
   Somalin opintokokonaisuus (osia)
   • Somalin perusteet A 5 op
   • Somalin perusteet B 5 op
   • Uutta! Somalin jatkokurssi A 5 op
   • Uutta! Somalin jatkokurssi B 5 op
   • Uutta! Somalin jatkokurssi C  5 op
   • Uutta! Muun kielen perusteet A: Somalia kulttuuriperintökielenä    5 op
   Swahilin opintokokonaisuus (osia)
   • Swahilin perusteet A 5 op
   • Uutta! Swahilin tekstit ja kieliopillinen analyysi 5 op
   Uutta! Tšek­ki
   • Czech 1 15 op
   Uutta! Turkin opintokokonaisuus
   • Turkin perusteet A 5 op
   • Turkin perusteet B 5 op
   • Turkin perusteet C 5 op
        Uutta! Venäjä vieraana kielenä
        • Venäjänkielinen nykykirjallisuus ja -kulttuuri / Venäläinen kirjallisuus ja Suomi - suomalainen kirjallisuus ja Venäjä 5 op

        Huomaa myös:

        • Kielten maisteriohjelman opinnot
        • Kieli- ja viestintäopinnot

         

        KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN KANDIOHJELMA

         
        Kandiohjelman yhteiset opinnot 
        • Uutta! Johdatusta kirjallisuudentutkimukseen 5 op
        • Johdatusta kielentutkimukseen 5 op
        • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
        • Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta)
        • Introduktion till litteraturvetenskap 5 sp
        • Nytt! Språk och litteratur i samhället 5 sp 
         
        Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
         
        Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op
        • Peruskurssi 10 op
        • 1800-luvun kirjallisuus 5 op
        • 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
        • 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
        • Nykykirjallisuus 5 op
        Kotimaisen kirjallisuuden aineopintoja
        • Uutta! Modernismin alkuvaiheet: Modernismipraktikum 5 op

        • Uutta! Modernismista postmodernismiin: 1960- ja 1970 -luvun suomalainen runous 5 op

         
        Nordisk litteratur
        • Introduktion till litteraturvetenskap 5 sp
        • Svensk litteratur i Finland fram till slutet på 1900-talet 5 sp
        • Nytt! Språk och litteratur i samhället 5 sp

        Huomaa myös maisteritason opinnot: Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer! (alla)
         

        Nordiska språk
        • Textproduktion 5 sp
        • Retorik på svenska 5 sp
        • Nytt! Svensk språkvård 5 sp
        • Danmark och danska 5 sp

        Huomaa myös maisteritason opinnot: Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer! (alla)

         

        Romanikieli ja -kulttuuri 
         
        Romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot 30 op
        • Romanikieli I 5 op
        • Romanitutkimuksen peruskurssi 5 op
        • Euroopan romaniryhmät 5 op
        • Romanikielen käyttö ja asema 5 op
        • Romanien historiaa 5 op
        • Johdatus romanikulttuureihin 5 op
        Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja
        • Romanikieli II 5 op
        • Romanit Euroopan unionissa 5 op 
        • Romanimusiikki 5 op
        • Romanien kirjallisuus, teatteri ja elokuva 5 op
        • Uutta! Romanit nyky-yhteiskunnassa 5 op 
        • Uutta! Suomen romanikielen kielioppi ja käännösharjoituksia 5 op 
         
        Uutta! Saamen kieli ja kulttuuri
         
        Saamen kieli ja kulttuuri, opintokokonaisuus 15 op
        • Saame I 5 op
        • Saame II 5 op
        • Saame III 5 op (vaihtoehtoinen)
        • Saamenmaa ja ja saamelaiset 5 op (vaihtoehtoinen)
        Muita opintoja
        • Saame IV 5 op
        • Saamen kielioppi 5 op
         
        Suomen kielen opintosuunta  
         
        Suomen kieli, perusopinnot 30 op
        • Fonologia ja morfologia 5 op
        • Syntaksi 5 op 
        • Semantiikka 5 op
        • Suomi kieliyhteisönä 5 op
        • Diskurssi 5 op
        • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op  
        Suomen kieli, aineopintoja:
        • Uutta! Suomi toisena kielenä 5 op 
         
        Suomen kieli ja kulttuuri 
        (jos en­si­kie­le­si on muu kuin suo­mi) 
         
        Suo­men kie­li ja kult­tuu­ri, perusopinnot 30 op
        • Uutta! Kielitaito 1 5 op 
        • Uutta! Kielitaito 2 5 op 
        • Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I: Suomalaisuuden juuret 5 op
        • Kirjallisuus, kulttuuri ja historia II: Esihistoriasta itsenäisyyden aikaan 5 op
        • Kirjallisuus, kulttuuri ja historia III: Itsenäisen Suomen tarina 5 op
        • Fonologia ja morfologia 5 op
        Suomen kieli ja kulttuuri, aineopintoja
        • Uutta! Kirjallisuus, kulttuuri ja historia IV: Nykykulttuuri  5 op 
        Suomi vieraana kielenä (S2)
         
        Peruskielitaito
        • Suomi  1A 3 op (3 ryhmää)
        • Suomi 1B 2 op (3 ryhmää)
        • Suomi 2A 3 op
        • Suomi 2B 2 op
        • Uutta! Suomi 3A: Puhekieli tutuksi 3 op
        • Suomi 3 5 op
        • Suomi 4 5 op
        Uutta! Itsenäinen kielitaito (lähtötaso noin B1.1.)
        • Työelämän suomea 5 op 
        • Mediasuomen kurssi 5 op
        • Kulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä 2
        • Kielioppia verkossa 
         
        Uutta! Unkarin kieli ja kulttuuri
        • Unkari I 5 op
        Unkarin kieli ja kulttuuri, perusopinnot 30 op
        • Unkari II 5 op
        • Unkari III 5 op
        • Unkari IV5 op
        • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
        • Unkarin kielioppi 5 op
        • Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus 5 op
        Unkari kieli ja kulttuuri, aineopintoja
        • Unkarin kielen erikoiskysymyksiä 5 op
        • Unkari V 5 op
        • Unkari VI 5 op
        • Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta 5 op
         
        Uutta! Viron kieli ja kulttuuri
        • Viro I 5 op
        Viron kieli ja kulttuuri, perusopintoja
        • Viro II 5 op
        • Viro III 5 op
        • Viron äänne- ja muoto-oppi 5 op
        • Viron kulttuuri ja yhteiskunta
        • Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
        Viron kieli ja kulttuuri, aineopintoja
        • Viron kirjallisuus 5 op
         
        Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
        • Opettajan vuorovaikutusosaaminen I 5 op 
        • Opettajan vuorovaikutusosaaminen II 5 op 

        KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

         
        Kult­tuu­rien tutkimus
         
        Kulttuurien tutkimus, opintokokonaisuus 15 op:
        • Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
        • Kaksi seuraavista:
         • Alue, yhteiskunta ja ympäristö 5 op / Area, Location and Environment 5 cr
         • Uutta! Kulttuurien tutkimuksen teoriat 5 op
         • Uutta! Kulttuurisen muistin jäljellä 5 op
        Kulttuurien tutkimuksen perusopintoja
        • Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
        • Uutta! Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät 5 op 
        • Alue, yhteiskunta ja ympäristö 5 op / Area, Location and Environment 5 cr
        • Uutta! Kulttuurien tutkimuksen teoriat 5 op 
        • Uutta! Kulttuurisen muistin jäljellä 5 op
        Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja
        • Introduction to digital humanities 5 cr
        Aasian tutkimus
         
        Aasian tutkimus I ja II (opintokokonaisuus 15 / 30  op)
        • Uutta! Kiinan kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
        • Uutta! Introduction to Japanese culture and society 5 cr
        • Uutta! Orientalismi Aasiassa 5 op
        • Uutta! Hinduism Past and Present: Text and Film Analysis Methods 5 cr 
        • Uutta! Popular Culture in Asia 5 cr
        • Uutta! Contemporary Korea: Media and Screen Culture 5 cr 
        • Consumption in East Asian Economies 
        Alue- ja kulttuurintutkimus
         
        Alue- ja kulttuurintutkimuksen aineopintoja

        Tieteenalaopinnot:

        • Uutta! North American studies from Turner to Transnationalism 5 cr
        • Uutta! Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op 
        • Uutta! Alueellisuus Pohjois-amerikassa) 5 op
        • Uutta! Latinalaisen Amerikan historia 5 op
        • Uutta! Pohjois-Amerikka: Historia, kulttuurit ja nykyaika 5 op
        • Uutta! Euroopan kulttuurihistoria 5 op 

        Teemaopinnot:

        • Uutta! Muoti ja pukeutuminen Euroopassa 5 op 
        • Uutta! Identities and Ethnicities 5 cr  
        • Uutta! Lakȟóta: Culture, History and Modernities 5 cr
        • Uutta! Dokumenttielokuvien Latinalainen Amerikka 5 op 
        • Uutta! Fasismin lumo eurooppalaisessa kulttuurissa 5 op
        • Uutta! Kuoleman kulttuurit Euroopassa 5 op
        Uutta! Antiikin kulttuurin opinnot
        • Johdanto antiikin kulttuureihin 5 op 
        • Esineiden kertomaa: Kultit ja rituaalit antiikin maailmassa 5 op 
          
        Arkeologia
         
        Arkeologia I, opintokokonaisuus 15 op / Aineopintojen tieteenalaopinnot:
        • Arkeologian perusteet 5 op ♦
        • Archaeology of Finland and Neighbouring Areas 5 cr ♦
        • Arkeologiset analyysimenetelmät 5 op 
        Arkeologian aineopintojen teemaopintoja:
        • Arkeologiset aineistot 5 op 
        • Arkeologian teoria 5 op / Archaeological Theory 5 cr 
         
        Etnologia ja folkloristiikka, opintokokonaisuus 30 op
        • Uutta! Etnologian perusteet 5 op 
        • Uutta! Folkloristiikan perusteet 5 op 
        • Arjen etnografia 5 op
        • Elävä aineellisuus 5 op
        • Uutta! Muistitietotutkimuksen lähtökohtia 5 op 
        • Kalevala, myytti ja historia 5 op
        • Uutta! Soveltava kulttuurianalyysi 5 op 
         
        Uutta! Latinalaisen Amerikan tutkimus
         
        Latinalaisen Amerikan tutkimus I, opintokokonaisuus 15 op
        • Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op
        • Latinalaisen Amerikan historia 5 op 
        • Dokumenttielokuvien Latinalainen Amerikka 5 op 
         
        Lähi-idän ja islamin tutkimus
        • Uutta! Johdatus Lähi-idän tutkimukseen 5 op 
        • Uutta! Lähi-idän yhteiskuntien ja politiikan perusteet 5 op 
        • Uutta! Etnisyys, nationalismi ja identiteetti Lähi-idässä 5 op
        • Modernin Lähi-idän historia 5 op
        • Uutta! Islamilaiset uudistusliikkeet/Islam ja internet 5 op
        • Uutta! Islam, yksilö ja yhteisö 5 op
        • Islamin peruskurssi 5 op
        • Islamin monimuotoisuus 5 op
        • Siirtolaisuus, muslimit ja islam 5 op
         
        Sukupuolentutkimus
        • Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op
        • Uutta! Sukupuoli, yhteiskunta ja kulttuuri: Feministinen politiikka ja ääriliikkeet 5 op
        • Uutta! Sukupuolentutkimuksen temaattinen jakso: Säveltävät naiset Suomessa 1800-luvulta 1900-luvulle: feministinen ja kulttuurihistoriallinen tutkimus 5 op
        • Sukupuolentutkimuksen temaattinen jakso: Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op

        Huomaa myös sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opinnot! (alla)

         
        Tai­de­his­to­ria
        • Uutta! Euroopan ja Suomen taidehistoria I 5 op 
        • Uutta! Euroopan ja Suomen taidehistoria II 5 op 
        • Uutta! Taidehistorian lähestymistapoja: Suomen ortodoksiset kirkot ja kyläkappelit - arkkitehtuurivirtauksia ja tutkimusnäkökulmia 5 op
        • Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
        • Taidehistorian erikoiskurssi I: Kaupunkien kulttuurihistoriaa Firenzestä Los Angelesiin 5 op
        • Uutta! Taidehistorian erikoiskurssi I: Sukupuolitetut vai sukupuolettomat vaatteet? Pukeutumisen ilmiöt & unisex 5 op 

         

        Us­kon­to­tie­teen opin­to­suun­ta
        • Uskontotieteen perusteet 5 op
        • Maailman uskontoperinteet 5 op
        • Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
        • Islamin monimuotoisuus 5 op
        • Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
        • Antiikki ja keskiaika 5 op

        TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

         
        Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisiä opintoja
        • Taiteiden tutkimuksen historia 5 op 

         

        Es­te­tii­kan opin­to­suun­ta
         
        Estetiikan perusopinnot 30 op
        • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
        • Estetiikan perusteet 5 op 
        • Estetiikan historia 5 op 
        • Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
        • Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
        • Käytännöllinen estetiikka 5 op 
        Estetiikan aineopintoja
        • Eri taiteiden filosofiaa 5 op
         
        Musiik­ki­tie­teen opin­to­suun­ta
         
        Musiikkitieteen perusopintoja
        • Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
        • Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
        • Taidemusiikin historia 5 op
        • Maailman musiikkikulttuurit 5 op
        • Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op
        Musiikkitieteen aineopintoja
        • Musiikki Suomessa 5 op
        • Uutta! Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op
        • Uutta! Musiikki ja urheilu 5 op

         

        Teat­te­ri­tie­teen opin­to­suun­ta
         
        Teatteritieteen perusopintoja
        • Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
        • Teatteritieteen perusteet 5 op
        • Uutta! Yleinen teatterihistoria 5 op
        • Suomen teatterihistoria 5 op
        • Esitysanalyysi 5 op
        Teatteritieteen aineopintoja
        • Uutta! Tanssintutkimuksen lähestymistapoja 5 op
        • Uutta! Teatteri ja uudet teknologiat 5 op 

         

        Ylei­sen kir­jal­li­suus­tie­teen opin­to­suun­ta
         
        Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
        • Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
        • Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op
        • Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
        • Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
        • Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
        • Kirjallisuuhistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op
        Yleisen kirjallisuustieteen aineopintoja
        • Aineopintojen tekstianalyysi 5 op
        • Uutta! Kertomuksen teoria 5 op
        • Lajiteoria 5 op
        • Kirjallisuudentutkimuksen klassikoita 5 op
        • Kirjallisuushistoria III: syventävä osuus: Sonetti Dantesta Dylaniin 5 op
        • Uutta! Kertomuksen teoria: Modernismipraktikum 5 op

        MAISTERIOHJELMAT

        ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

         
        Alue- ja kulttuurintutkimus
        • Uutta! Mediatization and Digital Religion in Asia: Theories, Methods and Case Studies 5 cr
        • Uutta! Concepts of post- and de-colonial studies 5 cr
        • Uutta! Fasismin lumo eurooppalaisessa kulttuurissa 5 op
        • Uutta! Sukupuolitetut vai sukupuolettomat vaatteet 5 op
        • Uutta! Kuoleman kulttuurit Euroopassa 5 op
        Aasian tutkimus / Asian Studies
        • Uutta! Textual Practice and Materiality in Korea and Northeast Asia: Early Korea to 21st century 5 cr 
        • Uutta! Daily Life in South Korea 1945-present: Precarity, Play, Protest 5 cr 
        Environmental Humanites
        • Uutta! Environmental Humanites Forum 5 cr 
        European Cultural Studies
        • Uutta! Political Culture, Communication, and Transfer in Western Europe 5 cr 
        • Uutta! Memory and History 5 cr
        Latinalaisen Amerikan tutkimus / Latin American Studies
        • Uutta! Latinalainen Amerikka mediassa 5 op
        • Uutta! Journeys that made America 5 cr
        • Uutta! Urban Violence in Latin America 5 cr
        • Uutta! Reading and Visualizing Cuba after 1959 5 cr
        • Uutta! Revolution, Art and Muralism. The Mexican case and its legacy 5 cr
        Pohjois-Amerikan tutkimus / North America Studies
        • Uutta! Seminar, Current Topics in North America 5 cr
        • Uutta! Special Course in American/Canadian Studies 5 cr
        • Uutta! Thematic Course in North American Studies 5 cr

        FILOSOFIAN MAISTERIOHJELMA

        Uutta! Filosofian syventäviä opintoja
        • Suomalainen filosofia 5 op

        • Ilmastotutkimuksen filosofia 5 op

        • Spinozan etiikka 5 op

        • Intellectual freedom and censorship in medieval philosophy 5 cr

        • Current Topics in Philosophy of Science 5 cr

        • Philosophy of Anthropology 5 cr

        • Science in Society 5 cr

        • Economics and societal discontent 5 cr

        HISTORIAN MAISTERIOHJELMA

        • Uutta! Daily Life in South Korea 1945-present: Precarity, Play, Protest 5 op
        • Uutta! Erikoismenetelmäkurssi 5 op
        • Uutta! Lakȟóta: Culture, History and Modernities 5 op
        • Uutta! Memory and History 5 op
        • Uutta! Textual Practice and Materiality in Korea and Northeast Asia: Early Korea to 21st century 5 op
        • Uutta! History of Modern Middle East 5 cp
        • Uutta! How Imperialism changed the World 5 cp
        • Uutta! Tidigmodern mat: en lokal och global historia 5 op

        KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

        • Uutta! Erikoisalan teoria: Geneettinen kritiikki 5 op
        • Uutta! Lajiteoria: Lastenkirjallisuuden praktikum 5 op 
        • Uutta! Tyylintutkimus: Johdatusta tyylintutkimukseen 5 op
        • Uutta! Kirjallisuus, mieli ja tunteet: Kognitiivisen kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen lukupiiri 5 op
        • Uutta! Intertekstuaalisuus teoriana ja metodina: Intertekstuaalisuus, intermediaalisuus ja adaptaatio 5 op
        • Proosan lajihistoria ja tutkimus: Lyhyt proosa romantiikasta modernismiin 5 op
        • Uutta! Realismit ja modernismit suomalaisesssa kirjallisuudessa: Naturalismi Suomessa ja maailmankirjallisuudessa 5 op
        • Suomalainen nykykirjallisuus 5 op
        • Uutta! Kertomuksen teoria: Modernismipraktikum 5 op
        • 1960- ja 1970-luvun suomalainen runous

        KIELTEN MAISTERIOHJELMA

         
        Antiikin kielet ja kirjallisuus (kreikka, latina)
        • Uutta! Alkuperäistekstejä I/ Herodotos  5 op
        • Uutta! Bysanttilaisen kauden alkutekstejä/ Valikoima myöhäisantiikin proosatekstejä 5 op
        • Uutta! Tragedia tai komedia/ Sofokles: Antigone 5 op
        Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot
        • Muut kirjallisuustieteen ja kulttuuritutkimuksen erikoistumisopinnot/Afrodeutsche Literatur 5 op
        • Uutta! Monikulttuurinen ja kulttuurienvälinen kirjallisuus/Das Finnlandbild in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 5 op
        Italialainen filologia
        • Uutta! Pragmatiikka/Pragmatica 5 op
        • Uutta! Dialektologia/Dialettologia 5 op
        • Uutta! Letteratura delle Origini 5 op
        • Uutta! Tekstitaidot  5 op
        Kieli ja identiteetti globaaleissa yhteisöissä 
        • Uutta! Kielenkäytön dynamiikka/ Language Ideologies and Linguistic Practices 5 op
        • Uutta! Monikielisyys, koulutus ja kehitys/Multilingualism, education and development 5 op
        • Uutta! Arabian syventäviä tekstejä 5 op
        • Uutta! Arabian käännös- ja kirjoitusharjoituksia  5 op
        • Uutta! Arabian suullisen tuottamisen jatkokurssi/ Puhekielen jatkokurssi 5 op

        KULTTUURIPERINNÖN MAISTERIOHJELMA
         

        Arkeologia
        • Uutta! Kaupungit kulttuurin, taiteen ja vallan symboleina 5 op 
        • Uutta! Isotope geochemistry for archaeologists 5 cr 
        • Uutta! Näkökulmia Suomen ja lähialuiden taiteeseen keskiajalla 5 op 
        Museologia
        • Uutta! Museums and Museology: History, Theory and Sources 5 cr 
        • Museum Collections 5 cr
        • Uutta! Art Crime and Cultural Heritage Ethics 5 cr 
        • Uutta! Local Museums as Spaces of Memory and History: an introduction to interdisciplinary methods 5 cr 

        UUTTA! KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN MAISTERIOHJELMA

        • Käännöskirjallisuuden historia 5 op
        • Terminologian perusteet  5 op
        • Av-kääntämisen perusteet  5 op
        • Multimodaalinen viestintä  5 op
        • Konferenssitulkkauksen perusteet 5 op
        • Oikeus- ja asioimistulkkauksen perusteet  5 op
        • Kielenhuolto 5 op
        • Kääntäjän ja tulkin kompetenssit ja toimenkuvat 5 op

        UUTTA! MAGISTERPROGRAMMET I NORDISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
         

        • Pragmatik och samtalsanalys på svenska 5 sp
        • Fördjupning i nordisk språkvetenskap 2, 5 sp
        • Fördjupad textanalys på svenska 5 sp
        • Tillämpad svensk grammatik 5 sp
        • Korpuslingvistik 5 sp
        • Specialkurs i Norden 5 sp

        UUTTA! KIELELLISEN DIVERSITEETIN JA DIGITAALISTEN IHMISTIETEIDEN OPINNOT
        / MASTER´S PROGRAMME IN LINGUISTIC DIVERSITY AND DIGITAL HUMANITIES/

        • Ethics of Artificial Intelligence 5 cr
        • Cognition & Brain Function 5 cr
        • Current Topics in Cognitive Science II  5 cr

        SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

        Sukupuolentutkimuksen kandivaiheen opinnot löydät kohdasta Humanistiset opinnot / Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

        • Uutta! Feministinen työelämätutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 5 op
        • Uutta! Feministisiä lähtökohtia väkivallan analyysiin 5 op
        • Uutta! Sukupuolentutkimuksen valinnainen opintojakso I: Feministisen teorian nykyklassikot 5 op
        • Uutta! Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op
        • Uutta! Sukupuolentutkimuksen valinnainen opintojakso: Säveltävät naiset Suomessa 1800-luvulta 1900-luvulle: feministinen ja kulttuurihistoriallinen tutkimus 5 op
        • Sukupuolentutkimuksen valinnainen opintojakso: Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op

        SUOMEN KIELEN JA SUOMALAIS-UGRILAISTEN KIELTEN JA KULTTUURIEN MAISTERIOHJELMA

         
        Maisteriohjelman yhteiset opinnot
        • Uutta! Työelämäkurssi 1: Selkokielen tutkimuksen projektikurssi: teemana korona-ajan journalismi ja viestintä 5 op 
        Uutta! Alkuperäiskansatutkimus
        • Indigenous peoples, epistemic and linguistic diversity 5 cr
        • Methodologies and research ethics in Indigenous studies 5 cr
        • Indigenous biocultural conservation and well-being 5 cr
        • History, power and indigenous rights: Indigenous rights and international law 5 cr
          
        Uutta! Suomen kieli, syventäviä opintoja
        • Kielioppi käytössä 5 op
        • Kielipolitiikka 5 op
        • Merkityksen ja rakenteen syventävät teoriaopinnot 2: Ekolingvistiikka ja kestävyyskysymykset/Ecolinguistcs and sustainability 5 op 
        • Johdatus käsiteanalyysiin ja termityöhön 5 op
        • Monitieteinen termityö ja käsiteanalyysi: Humanististen alojen monitieteiset käsitteet ja termityö 5 op 
        • Kielellinen moninaisuus ja kielelliset käytänteet: Monikielinen vuorovaikutus koulussa 5 op 
        • Nimistöntutkimuksen teorioita ja menetelmiä I: Suomen kielen tutkimuksen digitaaliset aineistot ja niiden käyttö 5 op 
        • Kielentutkimuksen suuntauksia (fennistiikka ja fennougristiikka) 5 op 
        Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuus (osia)
        • Vuorovaikutuksen jäsentyminen I: Partikkelit vuorovaikutuksen resursseina 5 op 
        • Vuorovaikutus ja kielelliset rakenteet 5 op 
        Uutta! Selkokieli
        • Johdatusta selkokieleen ja sen tutkimukseen 5 op
        • Monitieteinen näkökulma selkokieleen ja saavutettavuuteen 5 op
        Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, syventäviä opintoja
        • Uutta! Suomen areaalinen sanastohistoria: Suomen sanaston historia 5 op 
        Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus 1 (osia)
        • Uutta! Tietokirjallisuuden lajit, rajat ja trendit 5 op 
        • Perehtyminen yhteen tietokirjallisuuden lajiin tai ilmiöön: Tietokirjallisuuden piirteet ja ilmaisukeinot 5 op
        • Uutta! Toiminta tietokirjailijana 5 op 
        Uutta! Viron kieli ja kulttuuri, syventäviä opintoja
        • Viron ja suomen kielen vertaileva kielioppi 5 op 

        • Kulttuurinen muisti Virossa 5 op 

        • Elämä Neuvosto-Virossa 5 op

        TAITEIDEN TUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

        Maisteriohjelman yhteisiä opintoja
        • Uutta! Taiteet ja filosofia: Tieto, tunne ja taiteen merkitys 5 op 
        • Uutta! Taiteidenvälisyys: Digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Skandaalit! Taidekohut ja kulttuurikiistat 5 op
        Elokuva- ja televisiotutkimus
        • Johdatus elokuva- ja televisiotutkimukseen 5 op
        • Elokuvan historia 5 op
        Estetiikka
        •  Uutta! Filosofiset tutkimussuuntaukset:  Pragmatismi ja kokemus 5 op
        Musiikkitiede
        • Uutta! Musiikintutkimuksen erityisalue: Musiikki ja esoteerisuus 5 op
        • Uutta! Musiikin historiatutkimus 3: Säveltävät naiset Suomessa: feministinen ja kulttuurihistoriallinen tutkimus 5 op

        MONITIETEISET OPINNOT

        ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

         
        Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pinnot 30 op
        • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
        • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
        • Johdatus etiikkaan 5 op
        • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
        • Uskontotieteen perusteet 5 op 
        • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op
        • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 
        Uutta! Elä­män­kat­so­mus­tie­don aineopintoja
        • Maailman uskontoperinteet 5 op
        • Etiikka 5 op
        • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
        • Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
        • Filosofinen kirjoitusharjoitusseminaari 5 op

        KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

         

        YLEISEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPINTOSUUNTA  
         
        Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
        • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
        • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
        • Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
        • Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
        • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
        Kasvatustieteiden aineopintoja (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
        • Pakolliset sisältöopinnot: 
         • Kasvatussosiologia 5 op
         • Osaamisen kehittäminen muuttuvassa työelämässä 5 op
         • Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
        • Valinnaiset sisältöopinnot: 
         • Oppiminen ja toimijuus 5 op uutta!
         • Motivaatio ja oppiminen 5 op uutta!
         • Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
         • Kehittävä työntutkimus 5 op
        • Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 
         • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
         • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
        • Seminaarityö 5 op
          
        PEDAGOGIK
        Helsingfors arbis
        LUOKANOPETTAJAN OPINTOSUUNTA
        Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op
        • Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
        • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
        • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
        • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op 
        • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Luokanopettaja 3 op
        • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  
        VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN OPINTOSUUNTA
        Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
        • Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
        • Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op 
        • Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
        • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op 
        • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Varhaispedagogiikka 3 op
        • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
        ERITYISPEDAGOGIIKAN OPINTOSUUNTA
        Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
        • Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
        • Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
        • Tuen tarve 5 op 
        • Oppimisen haasteet 5 op
        • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
        Erityispedagogiikan muita opintoja
        • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
        • Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op ♦ 
        Erityispedagogiikan aineopintoja: 
        • Aivot ja oppiminen 5 op 
        • Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
        • Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
        • Käyttäytymisen haasteet 5 op 
        • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
        • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
        • Seminaarityö 5 op   
        KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMAN YHTEISIÄ TIETEENALAOPINTOJA
        • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
        • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
        • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op  
        KASVATUSTIETEIDEN KANDIOHJELMAN YHTEISIÄ VALINNAISIA OPINTOJA
        • Uutta! Suomalainen koulutusjärjestelmä tutuksi- verkkokurssi 5 op
        • Uutta! Lapsen kasvu, kehitys ja sen mahdollisuudet ja haasteet 5 op
        • Kasvatussosiologia 5 op 
        • Monialainen teknologiakasvatus 5 op
        • Kestävyyden ilmiöt teknologiakasvatuksessa 5 op
        • Uutta! Ohjelmoitavat teknologia 5 op
        • Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
        • Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena 5 op
        • Arviointi pedagogisena työvälineenä perusopetuksessa 5 op
        • Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa 5 op
        • Uutta! Linjakas ja monipuolinen arviointi lukioissa 5 op
        • Uutta! Valoa varhaiskasvatuksen arviointiin 5 op
        • Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5 op
        • Kasvatustieteen erikoiskurssi: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi 5 op
        LUMATIKKA - KOHTI OPPIJALÄHTÖISTÄ JA INNOSTAVAA MATEMATIIKAN OPETUSTA 15-25 op
        • Uutta! Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 5 op
        • Uutta! Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa oppijalähtöisesti, 5 op
        • Uutta! Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti, 5 op
        • Uutta! Matematiikkaa taiteen ja kehollisuuden kautta 5 op
        • Uutta! Projektit ja ongelmanratkaisutaidot opetuksessa 5 op
        VALINNAISET TIETEENALAA TUKEVAT OPINTOKOKONAISUUDET
         
        Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
        • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
        • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
        • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
        • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
        • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 
        Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op
        • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
        • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
        • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtaminen 5 op
        • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla: Perusopetuksen ja lukion johtaminen 5 op
        • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
        • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op
        YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA
        • Oppiminen yliopistossa 5 op
        • Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op

        MAISTERIOHJELMAT

         

        CHANGING EDUCATION -MAISTERIOHJELMA

        • Finnish Education System 5 cr 
        • Uutta! Uncover Finnish Education 3 cr, MOOC
        • Uncover Finnish Education 2 cr
        • Neuroscientific Approach to Artistic and Practical Subjects 5 cr
        • Neuroscience in Educational sciences 5 cr
        • Uutta! Neuroscience of Special Education 5 cr

        PSYKOLOGIAN KANDIOHJELMA 

         
        Psy­ko­lo­gian pe­rus­o­pin­not 25 op / Psy­ko­lo­gian va­lin­nai­nen opin­to­ko­ko­nai­suus 15 op
        • Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
        • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦
        • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
        • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
        • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op  
         
        Psykologian suppeat aineopinnot 35 op
        • Kliininen psykologia 10 op 
        • Havaintopsykologian perusteet 5 op
        • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op  
        • Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
        • Affektiivinen neurotiede 5 op 
        • Kognitiivinen neurotiede 5 op  
         
        Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
        • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
        • Kliininen psykologia 10 op
        • Kehityspsykopatologian perusteet 5 op 
        • Mielenterveyden palvelujärjestelmä ja psykologiset interventiot 5 op
        • Mielenterveyden psykologia 5 op

        UUTTA! TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEN MAISTERIOHJELMA

        Kliininen hoitotiede terveydenhuollon kehittämisessä 25 op
        • Kliinisen hoitotieteen näyttöön perustuva kehittäminen 5 op
        • Kliinisen hoitotyön interventioiden implementointi ja arviointi 5 op
        • Digitalisaatio kliinisessä hoitotyössä 5 op
        • Kliinisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus 5 op
        • Kliinisen asiantuntijuuden kehittyminen 5 op
        Väestön terveys 25 op
        • Väestön terveys: Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus 5 op
        • Johdatus epidemiologiseen tutkimukseen 5 op
        • Kulttuurinen moninaisuus sosiaali ja terveydenhuollossa 5 op
        • Kansanravitsemus 5 op
        • Kestävä terveydenhuolto ja globaalit terveysuhat 5 op
        Muita opintoja
        • Rethinking Health 2 cr, MOOC
        • Ethical Considerations in Medical Sciences 1 cr, MOOC

        ELINTARVIKETIETEIDEN KANDIOHJELMA

        • Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦
        • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦ 
        • Elintarviketeknologian perusteet 2 op
        • Uutta! Elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta 3 op MOOC

        MAATALOUSTIETEIDEN KANDIOHJELMA

        • Kiertotalous.nyt 3 op
        • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op ♦
        • Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen 3 op ja 5 op
        • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus 5 op
        • Harjoittelu luomualalla 3 op
        • Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden muut opinnot 2 op
        • Uutta! Luomu 2.0, MOOC
        • Uutta! Maatalousteknologian perusteet A, 3 op, MOOC

        METSÄTIETEIDEN KANDIOHJELMA

        • Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen 5 op
        • Metsäpatologian perusteet 4 op
        • Metsien ekologian ja käytön perusteet: metsäekologia ja metsänhoito 2 op

        YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KANDIOHJELMA

        • Uutta! Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 5 op
        • Uutta! Kuluttajaekonomian perusteet 5 op
        • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
        • Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 2 op
        • Mikrotaloustieteen perusteet 5 op 
        • Maatalousekonomian perusteet I 2 op 
        • Maatalousekonomian perusteet II 3 op
        • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op
        • Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op
        • Osuuskuntaoikeus I 5 op
        • Yrittäjyyskasvatus ja osuustoiminta 5 op
        • Osuustoiminta ja kestävä kehitys 5 op

        IHMISEN RAVITSEMUKSEN JA RUOKAKÄYTTÄYTYMISEN MAISTERIOHJELMA  

         
        Ravitsemustieteen opinnot 15-25 op
        • Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
        • Ravitsemusfysiologia 5 op
        • Kansanravitsemus 5 op
        • Liikunta ja ravitsemus 5 op
        • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
        • Uutta! Food systems and nutrition in low- and middle-income countries 5 cr
        • Uutta! Nutrition and society 5 cr

        MAATALOUSTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

        • Biodiversity.now 2 cr MOOC

        MIKROBIOLOGIAN JA MIKROBIOTEKNIIKAN MAISTERIOHJELMA

        • Seminar in evolution of microbial pathogenesis 5 cr

        KANDIOHJELMAT

         

        BACHELOR'S PROGRAMME IN SCIENCE

        • Linear algebra and complex numbers 5 cr
        • Probability Calculus I 5 cr
        • Interactions and bodies 5 cr
        • Matter and Interactions 5 cr
        • Electromagnetism 5 cr
        • Radiation Fields and Photons 5 cr
        • Atoms, Molecules and Interactions 5 cr
        • Energy, Reactivity and Chemical Equilibrium 5 cr
        • Organic Chemistry  5 cr
        • Inorganic Chemistry 5 cr

         

        FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA  

         
        Fysiikan perusopinnot 25 op
        • Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
        • Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
        • Sähkömagnetismi 5 op 
        • Säteilykentät ja fotonit 5 op 
        • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I 2 op
        • Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II 3 op
        Kandiohjelman muita opintoja 
        • Matemaattiset apuneuvot I 5 op
        • Matemaattiset apuneuvot II 5 op
        • Matemaattiset apuneuvot III 5 op
        • Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
        • Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op 
        • Kvanttifysiikan perusteet 5 op
        • Suhteellisuusteorian perusteet 5 op
        • Ilmasto.nyt tutustumiskurssi 2 op
        • Statistinen mekaniikka 5 op
        • Kvanttistatistiikka 5 op
        • Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset 5 op

        GEOTIETEIDEN KANDIOHJELMA

         
        Geotieteiden perusopinnot 25 op
        • Geologiset prosessit 5 op            
        • Maan ja elämän evoluutio 5 op                   
        • Geologiset materiaalit 5 op                   
        • Luonnonvarat ja ympäristö 5 op                
        • Suomen geologinen kehitys 5 op
        Geotieteiden muita opintoja:
        • Geo-Python 5 op
        • Hydrogeologia 5 op
        • Environmental Geochemistry 5 op

        KEMIAN KANDIOHJELMA

         
        Kemian perusopinnot 25 op 
        • Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
        • Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
        • Orgaaninen kemia 1 5 op
        • Epäorgaaninen kemia 5 op
        • Kemian perustyöt 5 op  
        • Kemian perustyöt, Laboratory Safe
        Kemian muita opintoja 
        • Kemian perusteet 5 op 
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1 1 op, MOOC ♦
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 1 op, MOOC ♦

        MAANTIETEEN KANDIOHJELMA

         
        Maantieteen perusopinnot 25 op
        • Maantiede tieteenalana 5 op 
        • Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
        • Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
        • Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
        • Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op

        MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

         
        Matematiikka
         
        Matematiikan perusopinnot 25 op
        • Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
        • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
        • Raja-arvot 5 op 
        • Differentiaalilaskenta 5 op 
        • Integraalilaskenta 5 op 
        Matematiikan muita opintoja
        • Johdatus logiikkaan 5 op
        • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 
        • Sarjat 5 op
         
        Tilastotiede
         
        Tilastotieteen perusopinnot 25 op
        • Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
        • Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
        • Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
        • Tilastollinen päättely I 5 op 
        • Data-analyysin projekti 5 op  

        MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN KANDIOHJELMA

        • Matemaattinen ongelmanratkaisu: tutustumiskurssi 2 op
        • Tiedelukutaidon perusteet 2 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op MOOC ♦
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa, Moduuli 1 1 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa, Moduuli 2 1 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus, Moduuli 1 1 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus: Moduuli 2 1 op

        TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KANDIOHJELMA

         
        Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen pe­rus­o­pin­not
        • Ohjelmoinnin perusteet/MOOC Python 5 op ♦ 
        • Ohjelmoinnin jatkokurssi/MOOC Python 5 op
        • Introduction to Programming/MOOC Python 5 cr
        • Advanced Course in Programming/MOOC Python 5 cr
        • Tietokantojen perusteet 5 op MOOC
        • Uutta! Introduction to Databases 5 cr MOOC
        • Uutta! Computer and Internet 5 cr
        • Tietorakenteet ja algoritmit I  5 op
        • Uutta! Data structures and Algorithms I 5 cr
         
        Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen ai­neo­pin­to­ja
        • Uutta! Laskennan mallit 5 op
        • Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op MOOC
        • Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, perusteet 2 op
        • Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, jatkokurssi 3 op
        • Computing and society 5 cr
        • Data Analysis with Python 5 cr MOOC
        • Core 5G and Beyond 2 cr MOOC
        • Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr MOOC
        • Cyber Security Base: Securing Software 3 cr MOOC
        • Cyber Security Base: Course Project I 1 cr MOOC
        • DevOps with Docker 1 cr MOOC
        • DevOps with Docker: Docker-compose 1 cr MOOC
        • DevOps with Docker: Security and Optimization MOOC
        • Elements of AI: Introduction to AI 2 cr MOOC ♦
        • Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op MOOC ♦
        • Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp MOOC  ♦
        • Elements of AI: Building AI: Intermediate 1 cr, MOOC
        • Elements of AI: Building AI: Advanced 1 cr, MOOC
        • Tekoälyn etiikka: Johdanto 2 op MOOC
        • Ethics of AI 2 cr, MOOC
        • Etik för artificiell intelligens: Introduktion 2 sp MOOC
        • Functional Programming I 5 cr  MOOC
        • Functional Programming II 5 cr MOOC
        • Ohjelmistotekniikka 5 op
        • Ohjelmistotuotanto 6 op
        • Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
        • Uutta! Laskentaympäristöt 5 op
        • Uutta! Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmistotekniikka 4 op
        • Operating Systems 5 cr
        • Test-Driven Development 4 cr MOOC
        • Test Driven Development: Full Stack 1 cr MOOC
        • Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op
        • Data Structures and Algorithms II  5 cr
        • Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 5 op MOOC
         
        Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja 
        • Tietokone työvälineenä 1 op 
        • Computing Tools for CS Studies 1 cr

        MAISTERIOHJELMAT

         

        DATATIETEEN MAISTERIOHJELMA

        • Introduction to Data Science 5 cr
        • Big Data Platforms 5 cr
        • Introduction to Artificial Intelligence 5 cr
        • AI in Society: Introduction 1,5 cr
        • AI in Society: AI and Discrimination 0,5 cr
        • AI in Society: AI and State 0,5 cr
        • AI in Society: AI and Democracy 0,5 cr
        • AI in Society: AI and Robots 0,5 cr
        • Seminar: Topics in Recommender System 5 cr
        • English studies:
         • Working with Text in Python  5 cr
         • Natural Language Processing for Linguists 5 cr

        GEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN MAISTERIOHJELMA 

        • Environmental Geochemistry 5 cr

        ILMAKEHÄTIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

        Climate University, 15-35 op
        • Ilmastonmuutos nyt 2-5 op
        • Leadership for Sustainable Change 5 cr
        • Leadership for Sustainable Change 2 cr
        • Introduction to sustainability 3 cr
        • Climate.now 2 cr
        • Living with changing climate 5 cr

        TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN MAISTERIOHJELMA

        Tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 
        • Uutta! Randomized Algortihms 5 cr
        • Uutta! Seminar on Data Management for Machine Learning 5 cr
        • Uutta! Distributed Systems 5 cr
        • Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr MOOC
        • Cyber Security Base: Course Project II 1 cr MOOC
        • Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr MOOC
        • Uutta! Seminar on Advanced Topics in Human Computer Interaction, 5 cr
        • Data Analysis with Python 5 cr MOOC
        • Full Stack -websovelluskehitys 5 op
        • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 1 1 op MOOC
        • Full Stack -websovelluskehitys, lisäosa 2 1 op MOOC
        • Full Stack -websovelluskehitys: GraphQL 1 op MOOC
        • Full Stack -websovelluskehitys: relaatiotietokannat 1 op MOOC
        • Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 5/7/10 op
        • Full Stack Web Development 5 cr MOOC
        • Full Stack Web Development, extension 1 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development, extension 2 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: GraphQL 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: TypeScript 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: React Native 2 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: Continuous Integration 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: Containers 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development: Relational Databases 1 cr MOOC
        • Full Stack Web Development Project 5/7/10 cr 
        • Uutta! Introduction to the Internet of Things 5 cr
        Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille:
        • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 2 op, MOOC ♦
         

        OIKEUSNOTAARIN KOULUTUSOHJELMA

        • Uutta! Kansainvälinen yksityisoikeus 3 op
        • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
        • Straffrätts MOOC-kurs 2 sp ♦
        • Yleinen hallinto-oikeus 4 op
        • Valtiosääntöoikeus 5 op
        • Uutta! Rättshistoria 5 sp
        • Uutta! Rättsteori 5 sp
        • Opintotarjonta täydentyy.
        Opetus Vaasassa (ruotsiksi):
        • Immateriaalioikeus 3 op
        • Työoikeus 5 op
        • Sopimusoikeus 6 op
        • Esineoikeus 6 op
        • Kuluttajaoikeus 3 op

        UUTTA! OIKEUSTIETEEN MAISTERIOHJELMA

        • Oikeus ja Yhteiskunta I 5 op

        TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA

        • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 5 op
        • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, tutustumiskurssi 2 op
        • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen, täydennysosa 3 op
        • Eksegetiikan perusteet 5 op
        • Kristinuskon historian perusteet 5 op
        • Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
        • Systemaattisen teologian perusteet 5 op
        • Uskontotieteen perusteet 5 op
        • Uutta! Filosofia, tiede ja uskonto 5 op
        • Uutta! Ihminen, yhteisö ja uskonto 5 op
        • Uutta! Islam, yksilö ja yhteisö 5 op
        • Uutta! Raamatun tutkimus ja tulkinta 5 op
        • Uutta! Raamatun historiallinen ja sosiaalinen maailma 5 op
        • Uutta! Raamatun teologisia teemoja 5 op
        • Uutta! Hepreankielinen Vanha testamentti / Tekstikurssi: Vanhan testamentin myöhäisiä tekstejä (valikoima tekstejä Esterin, Esran ja Nehemiahn kirjoista) 5 op
        • Uutta! Hepreankielinen Vanha testamentti, syventävä suoritus / Tekstikurssi: Vanhan testamentin myöhäisiä tekstejä (valikoima tekstejä Esterin, Esran ja Nehemiahn kirjoista) 5 op
        • Uutta! Kreikankielinen Uusi testamentti / Tekstikurssi: Johanneksen evankeliumi 5 op
        • Uutta! Eksegetiikan ajankohtaisia kysymyksiä/Raamattu ja vähemmistöt 5 op
        • Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
        • Uutta! Kirkkohistorioitsijan taidot 5 op
        • Uutta! Kristinuskon historian lähteet, varhaiskristillisyys/Christianity, empire and society 300-500 5 op
        • Uutta! Kristinuskon historian lähteet, latinankieliset tekstit / Latinankieliset tekstit 5 op
        • Uutta! Kristinuskon alueellinen ja poliittinen historia, keskiaika /Ristiretket ja Suomen kristillistyminen 5 op
        • Uutta! Kristinuskon alueellinen ja poliittinen historia, 1900- / Churches and the Ukrainian War 5 op
        • Uutta! Kristinuskon historia Suomessa 5 op
        • Uutta! Kristinuskon kulttuuri ja traditiot 5 op
        • Uutta! Kristillisen uskonnollisen kokemuksen historia 5 op
        • Uutta! Kristillisen uskonnollisen kokemuksen historia, 1500-1900 / Naiset reformastion tekijöinä ja kokijoina 5 op
        • Uutta! Kristinuskon historian uusi tutkimus 5 op
        • Uutta! Kohtaamisen teologia 5 op
        • Uskonnolliset yhteisöt yhteiskunnassa 5 op
        • Uutta! Uskontokasvatus kodissa, koulussa, uskonnollisessa yhteisössä ja arkielämässä 5 op
        • Uutta! Johdatus käytännöllisen teologian tutkimusmenetelmiin 5 op
        • Uutta! Jumalanpalveluselämä ja jumalanpalveluksen tutkimus 5 op
        • Uutta! Saarnan ja uskonnollisen julistuksen tutkimus 5 op
        • Uutta! Ekumenia ja uskontodialogi 5 op
        • Moderni teologia 5 op
        • Uutta! Uskonnonfilosofian näkökulmia 5 op
        • Uutta! Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan näkökulmia 5 op
        • Uutta! Systemaattisen teologian ajankohtaisia kysymyksiä / Tunteet filosofian ja teologian historiassa 5 op
        • Keskiajan teologia 5 op
        • Uutta! Spiritualiteetin teologia 5 op
        • Maailman uskontoperinteet 5 op
        • Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
        • Uskontotieteen ajankohtaisia kysymyksiä / Mistä puhumme kun puhumme buddhalaisuudesta 5 op
        • Islamin monimuotoisuus 5 op
        • Uutta! Kristinuskon juuret ja varhainen kehitys 5 op
        • Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op
        • Uutta! Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa 5 op
        • Uutta! Ajankohtaisia kysymyksiä: Uskonto, historia ja yhteiskunta / Uskonto ja katsomukset kaupunkitilassa - kaupunkikävelylle Helsinkiin 5 op
        • Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op
        • Hyvä elämä ja arvot 5 op
        • Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa 5 op
        • Uutta! Uskontojen pyhät tekstit 5 op
        • Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op
        • Uskonto, teologia ja ympäristökysymys, syventävä suoritus 5 op
        • Uskonto ja sukupuoli 5 op
        • Uskonnollinen viestintä ja uskonnot viestimissä 5 op
        • Uutta! Ortodoksinen ja itäinen kristillisyys 5 op
        • Uutta! Urbaani uskonto 5 op
        • Uutta! Muinaisen Lähi-idän kulttuuriperintö 5 op
        • Uutta! Kristilliset rakennusperinnön tilakonstruktiot ja identiteetit 5 op
        • Uutta! Islamilainen etiikka ja nykyajan muslimit / Islam ja eläimet 5 op
        • Uutta! Siirtolaisuus, muslimit ja islam 5 op
        • Uutta! Islamilaiset uudistusliikkeet/ Islam ja internet 5 op
        • Uutta! Uskonnontutkimus ja kestävyysosaaminen 2 op
        • Ajankohtaisia kysymyksiä: arvot ja globaalin maailman haasteet 5 op
        Islamilaisen teologian opintosuunta
        • Islamin peruskurssi 5 op
        • Islamin monimuotoisuus 5 op

        TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

        • Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op
        • Ekumeeninen teologia 5 op
        • Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 op
        • Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike 5 op

        KANDIOHJELMAT

         

        POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA

         
        Viestinnän opintosuunta 

        Osa kursseista opintokokonaisuuksien (15, 25 tai 35 op) pakollisia ja osa valinnaisia osia.

        • Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
        • Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op 
        • Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
        • Poliittinen viestintä 5 op
        • Media ja kulttuuri 5 op 
        • Organisaatioiden viestintä 5 op
        • Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
        • Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op  
         
        Po­li­tii­kan ja organisaatioiden opintosuunta

        Osa opintojaksoista on opintokokonaisuuksien (15op, 25 op tai 35 op) pakollisia ja osa valinnaisia osia.

        • Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦
        • Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
        • Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
        • Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
        • Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
        • Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
        • Poliittinen viestintä 5 op
        • Organisaatioiden viestintä 5 op 
        • Uutta! Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
         
        Po­li­tii­kan ja vies­tin­nän kan­dioh­jel­man työ­elä­mä ja asian­tun­ti­juus -opin­to­ja
        • Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
        • Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 
        • Journalismi ammattina 5 op

        SOSIAALITIETEIDEN KANDIOHJELMA

         
        So­si­aa­li­tie­tei­den pe­rus­o­pin­not 25 op
        • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op ♦ 
        • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦
        • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
        • Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan 5 op ♦
        • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 
         
        So­si­aa­li­tie­tei­den ai­neo­pin­to­ja 35 op
        • Valitse vähintään kolme seuraavista:
         • Uutta! Kriittisiä näkökulmia moninaisuuteen ja valtasuhteisiin
         • Yhteiskunnan rakenne ja toimijat
         • Hyvinvointivaltio 5 op 
         • Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
        • Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus (35 op) täyttyy:
         • Ryhmien väliset suhteet 5 op 
         • Asenteet, motivaatio ja käyttäytyminen 5 op
         • Mielikuvat ja yhteiskunta 5 op
         • Julkisoikeus 5 op 
         • Sosiaalioikeus 5 op 
         • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
         • Sosiologia ja suomalainen yhteiskunta 5 op
         • Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
         • Teoreettinen ajattelu sosiologiassa 5 op
         • Sosiologinen mielikuvitus 5 op 
         • Uutta! Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät 5 op
         • Erot ja eriarvoisuus 5 op
         • Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
         • Uutta! Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
         • Väestötieteen johdanto 5 op 
         • Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op 
         
        Lap­suu­den- ja nuo­ri­so­tut­ki­mus 15 op
        • Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
        • Kaksi seuraavista:
         • Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
         • Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
         • Lapsuudentutkimus
         
        Kriminologian opintokokonaisuuden opintoja
        • Johdatus kriminologisiin tutkimusmenetelmiin 5 op
        • Kontrollioikeus 5 op 
         
        Me­ne­tel­mä­opin­not
        • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op MOOC
        • Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op MOOC

        TALOUSTIETEEN KANDIOHJELMA 

         
        Taloustieteen opintokokonaisuus 15, 25 tai 35 op
        • Taloustieteen perusteet 5 op ♦
        • Valitse lisäksi kaksi / neljä / kuusi kurssia seuraavista: 
         • Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
         • Julkinen talous 5 op
         • Terveystaloustiede 5 op
         • Ajankohtaisia kysymyksiä taloudessa ja talouspolitiikassa 5 op
         • Rahoitusmarkkinat 5 op
         • Rahoituksen perusteet 5 op
         • Käyttäytymistaloustiede 5 op
         • International trade 5 cr
         • Economics of the EU 5 op
         • Työn taloustiede 5 op
         • Empiirisen tutkimuksen menetelmät 5 op
         • Microfinance and development 5 cr
         • Uutta! Investment management 5 cr
         • Uutta! Kansantalouden tilinpito 5 cr
         • Uutta! Topics in political economy 5 cr

        YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KANDIOHJELMA

        • Tutustumiskurssi: Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op ♦ 

         
        Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen opin­to­ko­ko­nai­suus (15, 25 tai 35 op) 
        Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 15 op
        • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
        • Valiitse lisäksi kaksi seuraavista:
         • Globaali kehitys 5 op 
         • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
         • Kansainvälinen historia 5 op 
         • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
         • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
         • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op 
         • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
         • Ympäristö ja politiikka 5 op
        Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
        • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
        • Valinnaiset opintojaksot: valitse vähintään kaksi seuraavista:
         • Globaali kehitys 5 op 
         • Globaali taloudellinen muutos 5 op 
         • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
         • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
         • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
         • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op 
         • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
         • Ympäristö ja politiikka 5 op
        • Valinnaiset kandi- ja maisteriopintojaksot: valitse enintään kaksi seuraavista:
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Kaakkois-Aasia 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Eurooppa 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Afrikka 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Latinalainen Amerikka 5 op
         • Uutta! Poliittinen antropologia 5 op
         • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
         • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
         • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset: vaihtoehtoiset teoriat ja uudet näkökulmat 5 op
         • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
         • Uutta! Modernin poliittisen ajattelun historia 5 op
         • Kansainvälinen historia 5 op 
         • Uutta! Suomi, Skandinavia ja maailmantalous 5 op
         • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
         • Uutta! The approaches of historical policy research I 5 cr
         • Uutta! Topical Themes of historical policy research I 5 cr
         • Uutta! Perspectives in Social and Cultural Anthropolgy 2 cr 
         • Uutta! Environmental Anthropology 5 cr

         

        Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 35 op
        • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 

        • Valinnaiset kandi- ja maisteriopintojaksot: valitse enintään neljä seuraavista:
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Kaakkois-Aasia 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Eurooppa 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Afrikka 5 op
         • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Latinalainen Amerikka 5 op
         • Uutta! Poliittinen antropologia 5 op
         • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
         • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
         • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset: vaihtoehtoiset teoriat ja uudet näkökulmat 5 op
         • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
         • Uutta! Modernin poliittisen ajattelun historia 5 op
         • Kansainvälinen historia 5 op 
         • Uutta!UUTTA: Suomi, Skandinavia ja maailmantalous 5 op
         • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
         • Uutta! The approaches of historical policy research I 5 cr
         • Uutta! Topical Themes of historical policy research I 5 cr
         • Uutta! Perspectives in Social and Cultural Anthropolgy 2 cr 
         • Uutta! Environmental Anthropology 5 cr
        • Valitse lisäksi yksi tieteenala seuraavista (10 op):
         • Globaali kehitystutkimus:
          • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset: vaihtoehtoiset teoriat ja uudet näkökulmat 5 op
          • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
         • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
          • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
          • Uutta! Poliittinen antropologia 5 op
          • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Kaakkois-Aasia 5 op
          • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Eurooppa 5 op
          • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Afrikka 5 op
          • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Latinalainen Amerikka 5 op
         • Poliittinen historia:
          • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
          • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
          • Uutta! Modernin poliittisen ajattelun historia 5 op
         • Talous- ja sosiaalihistoria:
          • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
          • Rakenteet ja kehitys 5 op
          • Uutta! Suomi, Skandinavia ja maailmantalous 5 op
        Globaalin kehitystutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
        • Globaali kehitys 5 op
        • Globaalin kehitystutkimuksen keskeiset kysymykset: vaihtoehtoiset teoriat ja uudet näkökulmat 5 op
        • Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op 
        Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op
        • Globaali taloudellinen muutos 5 op
        • Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
        • Rakenteet ja kehitys 5 op
        • Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
        Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op
        • Historian poliittisuus ja käyttö 5 op
        • Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
        • Kansainvälinen historia 5 op
        • Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op
        Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op
        • Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
        • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op
        • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Kaakkois-Aasia 5 op
        • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Eurooppa 5 op
        • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Afrikka 5 op
        • Uutta! Vertaileva alueellinen etnografia I: Latinalainen Amerikka 5 op

        MAISTERIOHJELMAT

         

        UUTTA! EUROPEAN AND NORDIC STUDIES

        • The Nordics: Narratives and Practices of a Region 5 cr
        • Nordic Societies and Cultures 5 cr
        • Economics of European Integration 5 cr

        UUTTA! CONTEMPORARY SOCIETIES

        • Co-creative Methods for Collaboration in Societal Challenges 5 cr
        • Data Wrangling and Analysis 5 cr
        • Introduction to Microsimulation 5 cr
        • Survey Methodology 5 cr
        • Survey Sampling 5 cr
        • Exploratory Methods of Multivariate Data Analysis 5 cr
        • The Politics in Human-Computer Interaction 5 cr
        • Applied Quantitative Research Project 5 cr
        • Computational Thinking, Programming and Social Sciences 5 cr
        • Bridging Quantitative and Qualitative Research 5 cr
        • Machine Learning for Social Scientists 5 cr
        • Network Analysis for Social Scientists 5 cr
        • Statistical natural language processing for social science 5 cr
        • Self-Organizing map and its applications for social data science 5 cr
        • Perspectives to Digitalizing Society 5 cr
        • Gender, Family and Inequality 5 cr
        • Methods in Social Epidemiology 5 cr
        • Social Determinants of Health 5 cr
        • Sociology of Food and Health 5 cr

        GLOBAL POLITICS AND COMMUNICATION MASTER'S PROGRAMME

        • Sustainable Consumption, 2 cr, MOOC

        POLITIIKAN JA VIESTINNÄN MAISTERIOHJELMA

        • Uutta! Aatteet ja arvot globaalissa maailmassa 5 op
        • Uutta! Demokratia kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä 5 op
        • Uutta! Julkisten organisaatioiden muutos 5 op
        • Politiikka ja viestintä 5 op

        SOSIAALI- JA TERVEYSTUTKIMUKSEN JA -JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

        Mo­nia­lai­nen asian­tun­ti­juus so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la 25 op
        • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
        • Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
        • Monialainen ja -toimijainen yhteistyö palvelujärjestelmässä 5 op
        • Palveluintegraatio ja digitalisaatio 5op
        • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5op

        SOSIAALITIETEIDEN MAISTERIOHJELMA

        • Uutta! Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla 5 op
        • Kriminologia ja historia 5 op
        • Rikollisuuden ajankohtaidet muodot 5 op
        • Uutta! Asiakastyön dokumentointi sosiaalityössä 5 op
        • Uutta! Sosiaalipsykologisia näkökulmia ryhmienväliseen eriarvoisuuteen 5 op
        • Uutta! Sustainable welfare 5 cr
        • Uutta! Social psychological perspectives on inequality 5 cr
        Vammaistutkimus
        • Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
        • Disability in global perspectives 5op
        Kriminologia
        • Kriminologia ja historia, 5 op
        • Rikollisuuden ajankohtaiset muodot 5 op

        YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN MAISTERIOHJELMA

        • Uutta! Grand Problems in Social Theory 5 cr
        • Uutta! Theme II: Cosmolgy and Knowledge 5 cr
        • Uutta! Comparative regional ethnography II: Europe 5 cr
        • Uutta! Comparative regional ethnography II: Latin America 5 cr
        • Uutta! Political ecology and resource politics 5 cr
        • Uutta! Classics in Global Development Studies 5 cr
        • Uutta! Climate Change and Solutions 5 cr
        • Uutta! The State and political action 5 cr
        • Uutta! International and global organisazion 5 cr
        • Uutta! Political thinking and the meaning of politics 5 cr
        • Uutta! The approaches of historical policy research I 5 cr
        • Uutta! Topical Themes of historical policy research I 5 cr
        • Uutta! Inequality and the welfare state: historical perspectives 5 cr
        • Uutta! Perspectives in Social and Cultural Anthropolgy 2 5 cr
        • Uutta! Environmental Anthropology 5 cr

        MONITIETEISET OPINNOT

        UUTTA! KESTÄVÄN JOHTAMISEN HAASTEET 15 OP

        • Johdatus johtamiseen 5 op 
        • Valitse lisäksi kaksi seuraavista:
         • Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op
         • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
         • Johtamisen soveltaminen 5 op
         • Strategiskt handlande i Politiken 5 sp
         • HY:ssä tai muualla suoritetut johtamisen opinnot 5 op 

        KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

         
        Samhällsvetenskaper, grundstudier
        • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp
        • Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
        • Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
        • Introduktion till socialpsykologin 5 sp
        • Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
        • Introduktion till socialt arbete 5 sp           
        • Introduktion till socialpolitiken 5 sp               
        • Introduktion till sociologin 5 sp                       
        • Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                          
        Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser 
        • Journalistik
         • Genus, journalistik och kommunikation 5 sp
         • Kommunikationsforskning och mediekritik 5 sp

         • Nyheter, intervju och faktagranskning 5 sp
        • Statskunskap med förvaltning
         • Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp
         • Introduktion till ekonomi för statsvetare 5 sp
         • Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp
         • Jämförande politik och förvaltning 5 sp
         • Organisation och omvärld 5 sp                            
        • Socialpsykologi
         • Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion 5 sp
         • Barnpsykologi i familjekontext 5 sp
         • Gruppdynamik I : Interaktion i smågrupper 5 sp
         • Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp
        • Rättsvetenskap
         • Barnens rättigheter 5 sp
         • Civil- och handelsrätt för samhällsvetare 5 sp
         • Kommunalrätt 5 sp
         • Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
         • Mänskilga rättigheter 5 sp
         • Migrationsrätt 5 sp
         • Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
         • Socialrätt I 5 sp
         • Socialrätt II 5 sp
         • Socialförsäkringsrätt 5 sp
        • Socialt arbete och socialpolitik
         • Perspektiv på sociala problem 5 sp
         • Välfärdsservice i förändring 5 sp
         • Socialt arbete som profession 5 sp
         • Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas 5 sp
        • Sociologi
         • Genus i samhället 5 sp
         • Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

        NYTT! MAGISTERPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

         
        Gemensamma studier
        • Diskursanalys on den sociala verkligheten 5 sp
        • Teoridriven kvalitativ forskning 5 sp
        Sociologi 
        • Genus i samhället II 5 sp
        Socialpsykologi
        • Självet och samtidsanalys 5 sp
        Ledarskap 
        • Introduktion till ledarskap 5 sp
        • Tillämpat ledarskap 5 sp
        Sociology
        • Gender and Race in Sociology 5 ECTS
        • Advanced Studies in Sociology II: Feminist Science Studies Reading Group 5 ECTS
        Social psychology 
        • Work and organizational psychology III: Power, diversity and equality 5 ECTS

        ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

         
        Elä­män­kat­so­mus­tie­don pe­rus­o­pinnot 30 op
        • Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
        • Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
        • Johdatus etiikkaan 5 op
        • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
        • Uskontotieteen perusteet 5 op 
        • Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op
        • Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 
        Uutta! Elä­män­kat­so­mus­tie­don aineopintoja
        • Maailman uskontoperinteet 5 op
        • Etiikka 5 op
        • Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
        • Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
        • Filosofinen kirjoitusharjoitusseminaari 5 op

         

        KESTÄVYYS

        • Kestävyyskurssi 3 op

         

        UUTTA! KESTÄVÄN JOHTAMISEN HAASTEET 15 OP

        • Johdatus johtamiseen 5 op 
        • Valitse lisäksi kaksi seuraavista:
         • Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op
         • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
         • Johtamisen soveltaminen 5 op
         • Strategiskt handlande i Politiken 5 sp
         • HY:ssä tai muualla suoritetut johtamisen opinnot 5 op 

        TUTKINTOON KUULUVAT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

        • Akateemiset tekstitaidot 2 op ♦
        • Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op ♦
        • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) 
        • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.)
        • Toisen kotimaisen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (valt.) 
        • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op 
        • Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) 3 sp

        KIELTEN KURSSIT (KIELIKESKUS)

        Arabia
        • Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
        • Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op
        • Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op
        • Arabian jatkokurssi 2 (CEFR A2) 2 op
        Englanti
        • Reading, Listening and Speaking (CEFR B1) 2 op
        • Speaking and Vocabulary - Puhumista ja sanastoa (CEFR B1) 2 op
        • Advanced English: Presentation Skills (CEFR B2) 2 op
        • Intercultural Communication: Tools for Understanding Culture (CEFR B2) 2 op
        • Intercultural Communication: Themes to Explore Cultures 2 op
        • Advanced English: Oral Fluency 2 op
        • Advanced English: Grammar (CEFR C1) 2 op
        • Advanced English: Craft of Creative Writing (CEFR C1) 3 op
        • Uutta! Advanced English: Genres of Creative Writing (CEFR C1) 3 op
        • Advanced English: Academic Discussion (CEFR C1) 2 op
        • Advanced English: Professional Writing (CEFR C1) 2 op
        • Advanced English: Translation (CEFR C1) 2 op
        • Advanced English: Introduction to Academic Writing (CEFR C1) 2 op
        Espanja
        • Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
        • Espanjan ääntämiskurssi 1 op
        • Espanjan alkeiskurssi 1 + 2 (tiiviskurssi) 7 op
        • Espanjan alkeiskurssi 2 (CERF A1) 4 op
        • Puhu espanjaa 1 (CEFR A1) 2 op
        • Espanjan perusteiden kertaus (CEFR A1) 4 op
        • Espanjan jatkokurssi 1 (CEFR A2) 3 op
        • Espanjan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op
        • Espanjan kulttuuriaiheinen kurssi - Puhu espanjaa 2 (CEFR A2) 2 op
        • Espanjan jatkokurssi 3 (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Espanjan kielioppi 2 (CEFR A2) 3 op
        • Espanjan puhekielen ymmärtämisen verkkokurssi (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (espanja - suomi/ruotsi) (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! Espanjan jatkotason itsenäinen projekti (CEFR A2) 2 op
        • Política y Sociedad - Politiikka ja yhteiskunta (CEFR B1) 3 op
        • Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1) 2 op
        • Espanjan tekstinymmärtäminen 2 op
        • Curso español sobre el medio ambiente - Ympäristöalan espanjaa (CEFR B1) 3 op
        • Curso oral sobre cultura y actualidad de los países latinoamericanos - Latinalaisamerikkalaisten maiden kulttuuria ja nykypäivää (CEFR B1) 4 op
        • Uutta! Curso de continuación 4 - Espanjan jatkokurssi 4 (CEFR B1) 4 op
        • Curso de Redacción – Espanjan kirjoituskurssi (CEFR B2) 3 op
        • Curso oral – Espanjan suullisen taidon kurssi (CEFR B2) 4 op
        • Curso sobre el Lenguaje Académico - Akateemisen kielen piirteitä (CEFR B2) 3 op
        • Uutta! Proyecto individual de nivel avanzado - Edistyneen tason itsenäinen projekti (CEFR B2) 2 op
        Italia
        • Italian alkeiskurssi 1 3 op
        • Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op
        • Italian alkeistason keskustelukurssi (CEFR A1) 2 op
        • Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1) 3 op
        • Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op
        • Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op
        • Käytännön italian kurssi (CEFR A2) 2 op
        • Ascoltando - Italian kuuntelumoduuli 2 -verkkokurssi (CEFR A2) 1 op
        • Cicerone 1 - Italian kielioppikurssi verkossa (CEFR A2) 2 op
        • Italian sanastokurssi - verkkokurssi (CEFR A2) 1 op
        • Italian tekstin ymmärtäminen - verkkokurssi (CEFR A2) 1 op
        • Cicerone 2 - Italian kielioppikurssi verkossa (CEFR A2) 2 op
        • Corso di espressione orale - Italian kielen suullisen taidon kurssi (CEFR B1) 2 op
        • Uutta! Leggiamo e scriviamo in italiano - Italian kielen kirjallisen taidon verkkokurssi (CEFR B1) 2 op
        • Italian jatkokurssi 4 (CEFR B1) 2 op
        Japani
        • Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti 3 op
        • Japanin alkeiskurssi 2 monimuotoisesti (CEFR A1) 4 op
        • Japanin jatkokurssi 1 monimuotoisesti (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Japanin jatkokurssi 2 monimuotoisesti (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Japanin jatkokurssi 3 monimuotoisesti (CEFR A2) 4 op
        • Uutta! Japanin jatkokurssi 4 monimuotoisesti (CEFR A2) 4 op
        Kiina
        • Kiinan kirjoitusmerkit - verkkokurssi 2 op
        • Uutta! Kiinan alkeiskurssi 1 4 op
        • Uutta! Kiinan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 4 op
        • Uutta! Kiinan alkeiskurssi 3 (CEFR A1) 3 op
        • Kiinan alkeiskurssi 4 (CEFR A1) 3 op
        • Uutta! Kiinan jatkokurssi 1  (CEFR A2) 3 op
        • Kiinan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Kiinan jatkokurssi 3 (CEFR A2) 3 op
        • Kiinan jatkokurssi 4 (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Kiinan jatkotason keskustelukurssi (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Kiinan edistyneen tason jatkokurssi 1 (CEFR B1) 4 op
        • Kiinan edistyneen tason jatkokurssi 2 (CEFR B1) 4 op
        Korea
        • Korean alkeiskurssi 1 3 op
        • Korean alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 2 op
        • Korean jatkokurssi 1 (CEFR A1) 3 op
        • Korean jatkokurssi 2 (CEFR A2) 2 op
        Portugali
        • Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
        • Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 3 op
        Ranska
        • Uutta! Ranskan ääntämiskurssi 1 op
        • Ranskan alkeiskurssi 1 4 op
        • Ranskan alkeiskurssi 2 4 op
        • Uutta! Ranskan alkeiden kertauskurssi tuutorin ohjauksessa (CEFR A1) 2 op
        • Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A2) 4 op
        • Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 4 op
        • Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2) 3 op
        • Ranskan jatkokurssi 4 (CEFR B1) 4 op
        • Uutta! Ranskan jatkotason kertauskurssi tuutorin ohjauksessa (CEFR A2) 2 op
        • Kertaa ja viesti ranskaksi (CEFR A2) 3 op
        • Uutta! Vieille école - Ranskaa perinteiseen tyyliin (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (ranska - suomi/ruotsi) (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! Atelier d'écriture sur mesure - Ranskan kirjoituskurssi (CEFR B1) 2 op
        • Expression orale - Ranskan suullisen taidon kurssi (CEFR B1) 2 op
        • Grammaire en ligne 1 - Ranskan kieliopin verkkokurssi edistyneille 1 (CEFR B1) 2 op
        • Grammaire en ligne 2 - Ranskan kieliopin verkkokurssi edistyneille 2 (CEFR B1) 2 op
        • CLARA (Cours de Langue en Autonomie pour Réactiver son Apprentissage) - Ranskan autonomisen opiskelun kurssi 3 op
        • Uutta! Français pluridisciplinaire - Suullista ja kirjallista ranskaa edistyneille (CEFR B2) 4 op
        • Uutta! Politique et société à travers les médias - Ranskan medialähtöinen kurssi (CEFR B2) 3 op
        • Uutta! KiVANET: Kv- ja EU-oikeuden ranskaa (CEFR B2) 3 op
        Ruotsi
        • Uutta! Ruotsin jatkokurssi 1 3 op
        • Uutta! Ruotsin jatkokurssi 2 3 op
        • Uutta! Ruotsin jatkokurssi 3 (CEFR B1) 2 op
        • Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! På två språk, kaksikielinen (ruotsi-suomi) suullisen taidon kurssi (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! Aktivera din svenska - puhumisen ja sanaston harjoittelua (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! Avancerad juristsvenska (CEFR B2) 2 op
        • Uutta! Diskutera mera om kultur (CEFR B2) 1 op
        • Uutta! Diskutera mera om samhället (CEFR B2) 1 op
        • Svenska på jobbet (CEFR B2) 2 op
        • Avancerad svensk grammatik 2 op
        • Uutta! Kreativt skrivande (CEFR B2) 2 op
        • Uutta! Avancerad skrivkurs i svenska (CEFR B2) 2 op
        • Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (CEFR B2) 2 op
        • Uutta! På två språk, kaksikielinen (ruotsi-suomi) suullisen taidon kurssi (CEFR B2) 2 op
        • Uutta! Nordisk kultur (CEFR B2) 2 op
        • Skönlitteratur på egen hand (CEFR B2) 2 op
        Saksa
        • Saksan alkeiskurssi 1 4 op
        • Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 4 op
        • Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2) 4 op
        • Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2) 3 op
        • Saksan alkeiden kertauskurssi (CEFR A1) 2 op
        • Uutta! Saksan ääntäminen - verkkokurssi 1 op
        • Uutta! Puhutaan saksaa! (CEFR A1) 2 op
        • Saksan kieliopin verkkokurssi 1 (CEFR A1) 2 op
        • Saksan kieliopin verkkokurssi 2 (CEFR A2) 2 op
        • Saksan sanaston verkkokurssi (CEFR A2) 2 op
        • Saksan kulttuuriaiheinen kurssi (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (saksa - suomi/ruotsi) (CEFR A2) 2 op
        • Uutta! Ripaus Itävaltaa ja Sveitsiä - maantuntemuksen kurssi (CEFR A2) 2 op
        • Online Wortschatzkurs - Saksan sanaston verkkokurssi (CEFR B1) 2 op
        • Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1) 4 op
        • Deutsch im Berufsleben - Työelämän saksaa (CEFR B1) 3 op
        • IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogramm - Saksan itseohjautuva kurssi (CEFR B1) 3 op
        • Land und Leute - saksan maantuntemuskurssi (CEFR B1) 4 op
        • Uutta! Hören und Verstehen (Onlinekurs) - saksan kuullunymmärtämisen verkkokurssi (CEFR B1) 1 op
        • Virtuelle Schreibwerkstatt - Saksan kirjoittamisen verkkokurssi (CEFR B1) 2 op
        • Uutta! Konversation: Mensch und Gesellschaft – keskustelu saksan kielen edistyneille oppijoille (CEFR B1) 2 op
        • Deutsch als Wissenschaftssprache (CEFR B1) 2 op
        • Uutta! KiVANET: Saksa 7 (CEFR B2) 3 op
        Tanska
        • Tanskan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi 3 op
        Venäjä
        • Tutustu venäjän kieleen - verkkokurssi 1 op
        • Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
        • Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 4 op
        • Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1) 4 op
        • Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2) 4 op
        • Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2) 4 op
        • Uutta! Venäjän kielioppi 1 - verkkokurssi (CEFR A1) 2 op
        • Venäjän kielioppi 2 - verkkokurssi (CEFR A2) 2 op
        • Venäjän kuullunymmärtäminen ja sanasto - verkkokurssi (CEFR A2) 2 op
        • Tšitat, pisat i obsuždat - Kirjallista ja suullista venäjää (CEFR B1) 3 op
        • Ustnaja kommunikatsija – Venäjän suullisen taidon kurssi (CEFR B1) 2
        • Novosti po-russki - Ajankohtaista venäjää (CEFR B1) 2 op
        Viro
        • Viron alkeiskurssi 1 3 op
        • Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1) 2 op
        Kirjoittaminen ja vuorovaikutus
        • Uutta! Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi) 2 op
        • Uutta! Kielen- ja tekstinhuoltoa (suomi) 2 op
        • Uutta! Luovat menetelmät kirjoittamisen tukena (suomi) 2 op
        • Uutta! Haastavat vuorovaikutustilanteet (suomi) 2 op
        • Uutta! Opiskelijasta akateemiseksi asiantuntijaksi (suomi) 3 op
        • Uutta! Työyhteisö- ja tiimivuorovaikutus (suomi) 2 op
        • Uutta! Akademiskt skrivande i finska som andra språk  2 sp
        • Kommunikation i yrkeslivet i finska 2 sp

        Tutustumiskurssit

        Tutustumiskurssit ovat yhden tai kahden opintopisteen laajuisia ja kaikille maksuttomia kursseja, joiden avulla on mahdollista tutustua tiettyyn tieteenalaan ja sen opiskeluun. Tutustumiskurssit sopivat erityisen hyvin esimerkiksi lukiolaisille, jotka miettivät omaa alaansa. Niille ovat kuitenkin tervetulleita myös kaikki muut aiheista kiinnostuneet!  

        • Ruoka 1.0 2 op, MOOC ♦
        • Mat 1.0 2 sp, MOOC ♦ 
        • Johdatus etiikkaan 1 op ♦ 
        • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ♦
        • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 2 op MOOC ♦
        • Rikosoikeuden MOOC-kurssi 2 op ♦
        • Straffrätts MOOC-kurs 2 sp ♦
        • Eriarvoisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op MOOC ♦
        • Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen 2 op ♦
        • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 2 op ♦
        • Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset 2 op ♦
        • Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna 2 op ♦
        • Tiedelukutaidon perusteet 2 op
        • Luomu 2.0 MOOC ♦
        • Matemaattinen ongelmanratkaisu: tutustumiskurssi 2 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 1 1op MOOC ♦
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa: Moduuli 2 1op MOOC ♦
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Tähdet ja avaruus 2 op MOOC ♦
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus: Moduuli 1 1 op
        • Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Geotieteet ja kestävä tulevaisuus: Moduuli 2 1 op
        • Prova på-kurs i samhällsvetenskaper: samhällsvetenskapernas förunderliga värld 2 sp ♦
        • Prova på-kurs i pedagogik: Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning 2 sp MOOC ♦

        Muut toisen asteen opiskelijoille soveltuvat kurssit 

        Muut myös toisen asteen opiskelijoille erityisen hyvin soveltuvat kurssit löydät opintojen listauksesta ♦ -merkillä varustettuina. 

        OPISKELUA TUKEVAT OPINNOT 

        • Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
        • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
        • Student's digital skills: orientation 2 cr
        • Student's digital skills: advanced skills 1 cr
        • Studentens digitalkompetens: orientering 2 sp
        • Studentens digitalkompetens: fördjupade studier 1 sp

        ESPOON TYÖVÄENOPISTO (OMNIA KOULUTUS)

        Psykologian perusopinnot 25 op
        • Johdatus neuropsykologiaan 5 op
        • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
        • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
        • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
        • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
        Käsityötieteen perusopinnot 25 op, osia:
        • Pinta ja rakenne I 5 op
        • Pinta ja rakenne II 5 op

        ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO  

        Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
        • Suullinen ja kirjallinen viestintä 10 op
        • Ruotsin kielen rakenne 5 sp
        • Sosiolingvistiikka ruotsiksi 5 op
        • Ruotsi ja ruotsinkielinen Suomi kulttuuriyhteisönä 5 op
        • Tanska ja tanskan kieli  5 op
        Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op:
        • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
        • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
        • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
        • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
        • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 
        Muita opintoja
        • Ruoka Koreassa 5 op

        • Johdatus Japanin nyky-yhteiskuntaan, arkielämään ja tapakulttuuriin 5 op

        HELSINGFORS ARBIS

        Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 op
        • Introduktion till pedagogik 5 op
        • Lärande och utveckling 5 op
        • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik i ett samhällsperspektiv 5 op
        • Pedagogikens filosofiska, historiska och kulturella grunder 5 op
        • Orientering till pedagogisk forskning 5 op 

        HELSINGIN AIKUISOPISTO

        • Maailmankaikkeus nyt 3 op
        • Johdatus astrobiologiaan 3 op 

        HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO

        Psykologian perusopinnot 25 op
        • Johdatus neuropsykologiaan 5 op
        • Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
        • Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
        • Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
        • Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
        Ravitsemustieteen opintoja
        • Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
        Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
        • Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op 
        • Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op 
        • Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
        • Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
        • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
         Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
         • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
         • Globaali taloudellinen muutos 5 op
         • Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus 5 op
         • Kansainvälinen historia 5 op
         • Valinnainen kurssi 5 op
         Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja
         • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
         • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op

         HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO

          
         Englanti, perusopinnot
         • Tutorial 5 op 
         • Culture and Society 5op
         • Contrastive Text Analysis 5 op
         • Spoken English 5 op
         • Structures of English 5 op
         • Topics in English Linguistics I 5 op
         Muita opintoja
         • Erityisalan kurssi muinaiseen Lähi-itään liittyen 1: Atonin nousu ja tuho – amarnakausi muinaisessa Egyptissä 5 op
         • Erityisalan kurssi muinaiseen Lähi-itään liittyen 1: Kuolema muinaisessa Egyptissä  5 op
         • Kiinan kansantasavallan ulkopolitiikka 5 op
         • Politiikka Itä-Aasiassa 5 op

         HÄMEEN KESÄYLIOPISTO

         Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
         • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
         • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
         • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
         • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
         • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 
         Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op
         • Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
         • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
         • Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
         • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
         • Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 

         KALLIOLAN KANSALAISOPISTO

         • Tanskan kielen jatkokurssi 3 op

         LAAJASALON OPISTO

         Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
         • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
         • Globaali taloudellinen muutos 5 op
         • Kansainvälinen historia 5 op
         • Globaali kehitys 5 op
         • Valinnainen kurssi 5 op
         Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja
         • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
         • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 3 op
           

         MIKKELIN KESÄYLIOPISTO

         Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
         • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
         • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
         • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
         • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
         • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 
         Ympäristötieteiden opintoja
         • Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op

         PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO (LAHTI)

          
         Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
         • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
         • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
         • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
         • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
         • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 

          

         SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO

         Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
         • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
         • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
         • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
         • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
         • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 

         SNELLMAN-KESÄYLIOPISTO

         Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
         • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
         • Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
         • Suomen kielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka 5 op
         • Matematiikan sekä ympäristökasvatuksen pedagogiikka 5 op
         • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka 5 op 

         TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

          
         Aasian tutkimuksen opintoja
         • Ruoka Koreassa 5 op

         • Johdatus Japanin nyky-yhteiskuntaan, arkielämään ja tapakulttuuriin 5 op
         Historian opintoja
         • Opintotarjonta tarkentuu myöhemmin
         Kieliopintoja
         • Tanskan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi 3 op

         TYÖVÄEN AKATEMIA, KAUNIAINEN

          
         Tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja
         • Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
         • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum., valt.,oik.) 3 op
         • Akateeminen vuorovaikutusosaaminen 1 op
         • Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
         Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
         • Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
         • Globaali taloudellinen muutos 5 op
         • Kansainvälinen historia 5 op
         • Sukupolvet, liikkuvuus ja eriarvoisuus 5 op
         • Ympäristö ja politiikka 5 op
         • Asenteet, uskomukset ja ideologiat 5 op