Forskningsfinansiering

Vi hjälper forskare, forskningsgrupper, forskningskonsortier och universitetsenheter att ansöka om forskningsfinansiering. Vi ger också ledningen vid fakulteterna och de övriga akademiska enheterna stöd när de planerar sina forskningsfinansieringsstrategier.
Våra tjänster i forskningsfinansiering

Vi erbjuder finansieringssökande ett brett utbud av tjänster:

  • Vi informerar om finansieringsmöjligheter.
  • Vi arrangerar utbildningar och informationsmöten.
  • Vi tolkar finansiärernas villkor
  • Vi stöttar planeringen av forskningsprojekt.
  • Vi kommenterar forskningsplaner.
  • Vi ger anvisningar för hur man lämnar in en ansökan.
  • Vi hjälper till när projekt startas upp.
  • Vi hjälper till i avtalsförhandlingar.

Det är antingen en forskare eller universitetet som ansöker om forskningsfinansiering.

Bekanta dig också med övrig forskningsservice (företagssamarbete, juridiska tjänster, stöd för projektkoordinering, laboratorieservice, stöd för doktorsutbildningen).

Forskningsfinansiärer

Helsingfors universitets forskningsfinansiering består av statens grundfinansiering, extern finansiering och universitetets egna tillgångar.

De mest betydelsefulla konkurrensutsatta källorna till forskningsfinansiering är

Inhemska stiftelser är betydande forskningsfinansiär på Campus Mejlans , där också USA återfinns bland de internationella finansiärerna.

Förutsättningarna för högklassig forskning på Campus Gumtäkt stöds förutom av Finlands Akademi också av EU och andra internationella finansiärer.

De fyra fakulteterna och övriga enheterna på Centrumcampus liksom de fyra fakulteterna och övriga enheterna på Campus Vik får även de konkurrensutsatt nationell och internationell finansiering som erkänsla för forskningens höga kvalitet.

Se också