Centrumcampus

Det mångvetenskapliga Centrumcampus är Helsingfors universitets största campus. Centrumcampus består av fem fakulteter och cirka 17 000 studerande.
Läge och trafikförbindelser

Centrumcampus finns på ett omfattande område alldeles i centrum av Helsingfors. En majoritet av byggnaderna är på Fabiansgatan och Unionsgatan, eller i närheten av dem, men det finns också byggnader som är belägna längre bort. Kontrollera alltså var byggnaden är belägen när du planerar din rutt. Ett behändigt hjälpmedel är till exempel HRT:s Reseplanerare.

Fa­kul­te­ter och fri­ståen­de in­sti­tu­tio­ner vid Cent­rumcam­pus

På Centrumcampus kan man i synnerhet studera humaniora. Alla fakulteter har egna fokusområden för forskningen och undervisningen, så studenterna på Centrumcampus har många möjligheter att fördjupa sig i humanvetenskapernas problematik. På Centrumcampus samarbetar man också över fakultetsgränserna, både i studierna och i forskningen.

På Centrumcampus finns Pedagogiska, Humanistiska, Teologiska, Juridiska och Statsvetenskapliga fakulteten samt Svenska social- och kommunalhögskolan.

Det finns också flera fristående institutioner på campus, och deras forskningsområden sträcker sig från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning till naturvetenskaper. Av de fristående enheterna har Forskarkollegiet, Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet, Språkcentrum, Helsingfors universitets bibliotek i Kajsahuset, Helsingfors universitetsmuseum, Naturhistoriska centralmuseet och Nationalbiblioteket verksamhet i Centrumcampus.

Byggnader

Centrumcampus är beläget på ett brett område i centrum som sträcker sig från Kampen till Kronohagen. Mer detaljerade uppgifter om byggnader och undervisningsutrymmen finns på deras egna sidor.

Tjänster

Det finns många olika tjänster för studenterna i Centrumcampus – en del betjänar alla studenter, medan andra specialiserat sig på att betjäna vissa fakulteters studenter. På campus finns också flera förmånliga studentrestauranger som betjänar såväl personalen som de studerande. I och med att universitetet är beläget alldeles i centrum av staden finns det ett brett utbud av stadens tjänster som du kan använda dig av.