Campus Mejlans

Campus Mejlans är ett medicinskt campus som hör till de bästa i Europa. Här möts toppforskning, undervisning och patientvård varje dag. Det centrala i campusområdets verksamhet är samarbete för patienternas bästa mellan Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).
Plats och transportförbindelser

Campus Mejlans finns i Mejlans i Helsingfors västra innerstad. Det finns många flerbostadshus i området, men det är känt för sitt stora sjukhusområde. Anslutningar med kollektivtrafik är bra. Helsingfors stads reseplanera ger information för att underlätta planeringen och genomförandet av resan. Mer information om byggnaderna i sjukhusområdet finns på HUS-kartan.

Större aktörer på campus

Grundexamina vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är medicine licentiat (ML), odontologie licentiat (OL) och filosofie magister (FM) som utexamineras från det internationella magisterprogrammet i translationell medicin. Grundexamina vid Medicinska fakulteten är även psykologie kandidat (PsK) och psykologie magister (PsM) samt kandidat i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magister (FM) med logopedi som huvudämne. HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Andra ak­tö­rer på cam­pus
Tjänster

Studentservicen betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Mejlans. Om du är intresserad av att studera vid Helsingfors universitet kan du finna mer information från ansökningsservicen.

Det finns många Unicafe och Aromi restauranger på campus. 

Hitta andra intressanta aktiviteter i Mejlans på MyHelsinki-tjänsten.