Kommersialisering av forskning och uppfinningsanmälningar

Vi stöder våra forskare i kommersialisering av forskning, hantering av uppfinnings- och idéanmälningar och tekniköverföring. De forskare vid Helsingfors universitet, som vill skapa kommersiell framgång av sina forskningsresultat, kan vända sig till universitetets innovationsenhet Helsinki Innovation Services (HIS) för hjälp.
Helsinki Innovation Services (HIS) stöder forskare i kommersialisering av forskning

Helsinki Innovation Services (HIS) stöder forskare vid universitetet inom följande områden: ​

  • identifiering av forskningsbaserade affärsidéer och uppfinningar
  • hantering av uppfinnings- och idéanmälningar
  • fundraising för Proof of Concept-studier samt för preparation av kommersialisering (t.ex. Research to Business finansierat av Business Finland)
  • patentskydd av immateriella rättigheter ägda av universitetet
  • förvaltning av universitetets patentportfolie
  • tekniköverföring inklusive licensiering och försäljning av immateriella rättigheter
  • skapandet av spinoutföretag vid universitetet.

Inom de senaste fem åren, har HIS stöttat skapandet av 16 spinoutföretag vid Helsingfors universitet. HIS-teamet har en bred expertis i kommersialisering av forskning.

Teamet på Helsinki Innovation Services ger gärna råd åt forskare vid universitetet i alla frågor gällande kommersialisering. Du hittar kontaktuppgifter och övrig info på HIS webbsidor!

Du kanske också är intresserad av