Tjänster för forskare

På de här sidorna får du läsa om våra tjänster för forskare och andra som arbetar med vetenskap, bl.a. tjänster i öppen vetenskap, datahantering och forskningsetik.
Tjänster i öppen och etisk vetenskap

Öppenhet är vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder våra forskare mångsidiga tjänster som hjälper forskaren att göra sin forskning mer öppen. Vi stöder öppen publicering bland annat i frågor gällande pa­ral­lell­pub­li­ce­ring och publiceringsavgifter. Vi främjer anvarsfull och öppnare datahantering och publikationsmetrik.

Våra forskningsinfrastrukturer står till våra forskares förfigande och många av dem producerar data som kan tillgås öppet. Våra forskningsetiska organ utför etisk förhandsprövning av forskning.

Tjänster i finansiering, samarbete och kommersialisering

Vi hjälper våra forskare att klara sig i anskaffning av konkurrenssatt finansiering såsom Europeiska forskningsrådets högt uppskattade finansieringsprogram.

Våra tjänster i företagssamarbete hjälper företag och forskare som har gemensamma intressen att hitta varandra. Vi stöder våra forskare som vill skapa kommersiell framgång av sina forskningsresultat.

Tjänstleverantörer

Hos oss vid Helsingfors universitet arbetar över 3 000 specialister. Många av dem är med om att producera tjänster för forskare. Bekanta dig också med forskarnas tjänstleverantörer!

Läs också