Ekonomins nyckeltal

Helsingfors universitets operativa resultat (= resultatet utan placeringarna och medelsanskaffningen) för år 2023 visade efter skatt ett underskott på 16 miljoner euro.

Medelsanskaffnings-, placerings- och finansieringsverksamheten inbringade ett överskott på 72 miljoner euro, vilket ledde till att totalresultatet visade ett överskott på 57 miljoner euro. Placerings- och finansieringsverksamhetens resultat omfattar 58 miljoner euro värdeförändringar på placeringarna. Placeringarna bokförs i bokslutet i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets ekonomiförvaltningskoder i marknadsvärden.

Antalet anställda vid universitet uppgick närmare 8 600 vid utgången av 2023. Personalkostnaderna var 477 miljoner euro, vilket motsvarade 61 procent av de totala operativa kostnaderna. En annan betydande utgiftspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Resultatet av Helsingfors universitets operativa verksamhet 2010–2023
Intäkter och kostnader 2023

År 2023 uppgick Helsingfors universitets intäkter (basfinansiering + extern finansiering) till totalt 773 miljoner euro.

Kostnaderna för Helsingfors universitets operativa verksamhet var 789 miljoner euro. De största utgiftsposterna var 477 miljoner euro i personalkostnader och 99 miljoner euro i lokalhyror.

Källor för extern forskningsfinansiering 2023
Mera om universitets ekonomi