Publiceringsavgifter

Publiceringssavgiften täcker kostnaderna för öppet tillgänglig publicering i vald tidskrift. Vanligtvis betalas publiceringsavgiften av författaren, universitetet eller forskningsfinansiären.

Helsinfors universitets bibliotek har finansiering för att betala publiceringsavgiften av öppet tillgänglig publicering. Biblioteket är också medlem i FinELib-konsortiet och de avtal som konsortiet har med
Stöd med publiceringsavgiter

Helsingfors universitets bibliotek stöder forskare som ska publicera artiklar open access med avgifterna. Det ena alternativet är att forskaren utnyttjar de avtal för öppen publicering som innefattas i bibliotekets prenumerationer. Det andra är att forskaren ansöker om finansiering från biblioteket för publiceringsavgifter som open access-tidskrifter tar ut.

Mer information om publiceringsvgifter och bibliotekets stöd finner du pä open access guide.

Du kan be bibliotekets experter om mer information: hulib-apc@helsinki.fi

Komm ihåg också, att forskare har tillgång till en parallellpubliceringstjänst.

Grundläggande information om öppen publicering för författaren

Förlagen kan ta ut publiceringsavgifter vid publicering av artiklar eller böcker. Avgiften täcker olika kostnader för artikeln (t.ex. öppen tillgång, ombrytning eller användningsrättigheten till bilder). 

En författaravgift (Article Processing Charge, APC-avgift) är en publiceringsavgift som förlaget tar ut. Artikeln görs öppet tillgänglig i tidskriften på grundval av den här avgiften. Författaren betalar den här publiceringsavgiften.

Författaravgiften varierar beroende på tidskriften och förlaget. 

Vanligtvis betalas författaravgiften av författaren, universitetet eller forskningsfinansiären.

Helsingfors universitets bibliotek har finansiering för att stöda forskare med kostnader av öppet tillgänglig publicering.

Som forskare vid Helsingfors universitetet kan du ansöka om finansiering för författaravgiften av öppet tillgänglig publicering. Också vissa tidskriftsavtal som Helsingfors universitets bibliotek har med förlag omfattar även författaravgifter.

  1. Kontrollera om tidskriften finns med på bibliotekets listor över avtal med vissa förlag (Elsevier, Oxford University Press, Sage, SpringerNature, Taylor & Francis, Wiley). Om så är fallet följa förlagets instruktioner.
  2. Om tidskriften inte ingår i bibliotekets avtal, kontrollera om kriterier för bibliotekets finansiering är fullfyllda.
  3. Om tidskriften uppfyller kriterierna fyll i APC-fondens begäran (logga in med UH-användarkonto). Biblioteket kontrollerar begäran nästa arbetsdag och informerar om betalningen av APC.
  4. Kom också ihåg parallellpublicering (Green OA) som en öppen åtkomstväg. Du kan använda bibliotekets insättningsservice.

Läs mera i bibliotekets guide för författaravgifter

Eller kontakta oss hulib-apc@helsinki.fi

Mer information om öppen publicering kan finnas på Helsingifors universitets biblioteks webbplats.